Themasessie: Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Verschillende eigenaren kunnen verschillende belangen hebben. Dat kan ermee te maken hebben dat het gebied nog (gedeeltelijk) functioneert in de andere dan woonbestemming en een deel van de partijen niet direct zit te wachten op een woonfunctie. Ook de marktdruk (met name afwezigheid daarvan) kan de oorzaak zijn dat een ontwikkeling moeizaam start.

Tijdens de eerste themasessie Versnipperd grondeigendom is met name gesproken over de manier waarop de samenwerking vormgegeven kan worden en hoe partijen enthousiast gemaakt kunnen worden. Tijdens de themasessie op 9 oktober zal de nadruk liggen op het proces om tot een gezamenlijke visie te komen. Onder begeleiding van Hilco van der Wal en Leontine van der Breggen (APPM) bekijken we hoe je dit doet. Welke inhoud heb je nodig? Hoe zorg je voor vertrouwen en openheid? Met wie doe je dit? De aanpak en proces staan centraal. Dit doen we door het delen van geleerde lessen die we steeds koppelen aan cases van de deelnemers. Fred Hobma (TU Delft) zal vanuit de wetenschap reflecteren op de kansen en mogelijkheden bij versnipperd grondeigendom.

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert op 9 oktober een bijeenkomst exclusief voor alle betrokkenen van deelnemende projecten. Deze themasessie is onderdeel van de bijeenkomst. Meer weten over het middagprogramma?

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema. De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Ede

Themasessie: Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Tijdens deze themasessie staat het proces om tot een gezamenlijke visie te komen centraal. Lees meer

U kunt zichzelf aanmelden door een e-mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie zijn gegarandeerd van een plaats. Indien u niet met een project deelneemt, verzoeken wij u te vermelden wat de reden is dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is.