Themasessie Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Verschillende eigenaren kunnen verschillende belangen hebben. Dat kan ermee te maken hebben dat het gebied nog (gedeeltelijk) functioneert in de andere dan woonbestemming en een deel van de partijen niet direct zit te wachten op een woonfunctie. Ook de marktdruk (met name afwezigheid daarvan) kan de oorzaak zijn van een moeizame start van een ontwikkeling.

Maar ook een verschillende visie op het gebied, kan ervoor zorgen dat het van de grond krijgen van een gebiedstransformatie complex is. Hoe zorg je ervoor dat mensen ook over hun eigen belang heen gaan kijken? Hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen zo veel mogelijk op één lijn komen? Op het moment dat het proces is gestart, is het op een juiste manier sturing houden van het proces een complexe opgave. Hoe hou je deze sturing? Hoe zorg je ervoor dat alles in de tijd goed wordt afgestemd? Belangrijk is hierbij dat je de noodzaak creëert voor alle partijen om mee te werken. Hoe doe je dat?

Een faciliterende overheid is hiervoor van belang. Maar faciliteren betekent niet achterover leunen. Als overheid is het organiseren van prikkels heel belangrijk. Je moet de juiste ingrediënten vinden voor samenwerking. Partijen moeten uitgedaagd worden om aan de slag te gaan, maar moeten ook voldoende vertrouwen hebben. Een heldere visie is nodig, maar daarbinnen moet wel voldoende mogelijkheden zijn om de organische ontwikkeling in gang te zetten.

Tijdens deze themasessie verkennen we de problemen en uitdagingen om de vraag scherp te krijgen. Tevens laten we een aantal goede voorbeelden zien van de manier waarop met het versnipperde grondeigendom wordt omgegaan. Samen gaan we in gesprek over hoe de juiste eerste stappen genomen kunnen worden.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Map for Zaandam

Themasessie Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Tijdens de themasessie verkennen we de problemen en uitdagingen rond dit thema. Lees meer

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.