Themasessie Tenderen en partnerkeuze

Voor het tenderen voor gebiedsontwikkeling is in het verleden de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling ontwikkeld met een instrumentele uitleg van de verschillende tendermogelijkheden. Gezien de (markt)omstandigheden en de nieuwe uitdagingen op het gebied van binnenstedelijke transformatie, veelal met erfgoed en buurtparticipatie, energietransitie, woningbouwversnelling, versnipperd eigendom, functiemix en betaalbaarheid, is deze deels achterhaald. Vanuit het programma Stedelijke Transformatie verkennen we de mogelijkheden om hiervan een update te maken.

Met deze themasessie geven we hiervoor een aanzet aan de hand van de meest recente inzichten. Dit is een vervolg op de sessie die we op 14 mei organiseerden. We kijken hierbij hoe duurzame samenwerkingen (gericht op optimalisatie en innovatie) tussen publieke en private partijen vormgegeven kunnen worden en in welk moment van het proces van de gebiedstransformaties afspraken gemaakt moeten worden. Hiervoor is het van belang om heldere doelen voor ogen te hebben. Op welke manier kan je deze vormgeven? We kijken hierbij ook terug op ervaringen in de afgelopen periode waarbij sprake is van het tenderen bij gebiedstransformaties.

In deze sessie verkennen we hoe selectie bij gebiedsontwikkelingen kan worden ingestoken. . Dit doen we aan de hand van twee geabstraheerde voorbeelden. Samen bekijken we hoe we het beschikbare instrumentarium op deze voorbeelden kunnen inzetten en of er meer en andere mogelijkheden zijn om selectie toe te passen. Het gaat daarbij onder meer om de volgende vragen:

  • Hoe kom je tot de keuze van de juiste partij, op grond van welke selectiecriteria en hoe kunnen marktpartijen zich hierin onderscheiden van elkaar?
  • Welke spelregels spreek je af voor het planproces, ten aanzien van inzet van middelen, voortgang, transparantie, rolverdeling en gewenst resultaat?
  • Wat kan er op deze manier wel en niet gezien de regels op het gebied van Aanbesteden en Staatssteun?
  • Kan het simpeler en zo ja, hoe dan?
  • Welke voorbeelden zijn beschikbaar voor een nieuwe publicatie?

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Map for Utrecht
Img 0878 internal thumb small 1526996482

Themasessie Tenderen en partnerkeuze

Na het verschijnen van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling in 2011 zijn de omstandigheden voor gebiedsontwikkeling sterk veranderd. Tijdens de themasessie op 13 juni geven we een aanzet voor een update van de Reiswijzer aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. Lees meer

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.