Themasessie: Onrendabele toppen

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Hierdoor komen initiatieven niet altijd van de grond. Tijdens de eerste themasessie is achterhaald dat de onrendabele toppen in diverse aspecten kunnen zitten. Het kan komen door infrastructuur, saneringen, voorzieningen of milieuoverlast.

In de zomerperiode onderzoekt het programma Stedelijke Transformatie samen met Rebel Group waar deze kosten in kunnen zitten. Tijdens de themasessie op 9 oktober presenteren we de resultaten en gaan we nader in op de mogelijkheden om de onrendabele toppen te beperken.

Op basis van het onderzoek, willen we tevens bespreken of we een advies aan het ministerie of een andere partij moeten uitbrengen. Naast kosten, blijkt immers ook regelgeving af en toe in de weg te zitten. Denk daarbij aan de benutting van de OZB of de beperkingen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met zich meebrengt over begrotingstermijnen.

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert op 9 oktober een bijeenkomst exclusief voor alle betrokkenen van deelnemende projecten. Deze themasessie is onderdeel van de bijeenkomst. Meer weten over het middagprogramma?

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema. De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Ede

Themasessie: Onrendabele toppen

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Hierdoor komen initiatieven niet altijd van de grond. Deze themasessie gaat in op de mogelijkheden om onrendabele toppen te beperken. Lees meer

U kunt zichzelf aanmelden door een e-mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie zijn gegarandeerd van een plaats. Indien u niet met een project deelneemt, verzoeken wij u te vermelden wat de reden is dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is.