Themasessie Onrendabele toppen

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Veel initiatieven komen daardoor niet van de grond. Ingewikkelde verwervingen/verplaatsingen, infrastructurele investeringen, parkeren, versnipperd bezit met hoge boekwaardes, grote risico’s, knellend beleid, RO-hindercirkels, etc. kunnen hier de oorzaak van zijn. In de themasessie op 19 juni kijken we aan de hand van verschillende casussen naar een veelvoorkomend probleem: de onrendabele top.

De nieuwe publicatie ‘Financieel-economische samenwerking bij gebiedstransformaties’ vanuit de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen & Transformatie’ (door Rebel) onderzoekt hoe betrokken partijen hier samen mee om kunnen gaan in complexe situaties. Hierbij ligt de focus op financieel-economische samenwerking, waarbij verschillende haalbaarheidssituaties zich kunnen voordoen. In deze themasessie staat één veelvoorkomend probleem centraal: de onrendabele top. Oftewel projecten waarbij een positief maatschappelijk rendement geldt, maar waar sprake is van een negatieve businesscase. De focus ligt hierbij op het niveau van het gebied en niet op gebouwniveau.

Tijdens de themasessie kijken we samen met Damo Holt en Koen Mulder van Rebel aan de hand van verschillende casussen op verschillende manieren naar de onrendabele toppen. Wat zijn mogelijke oorzaken? Is het een publieke of ook private onrendabele top? En hoe kunnen we daarmee omgaan? We verkennen aan welke knoppen we kunnen draaien en hoe. Is het mogelijk om extra investeringscapaciteit (bijvoorbeeld oormerken van gelden en opbrengsten en fondsvorming) of alternatieve dekking te organiseren en waar moeten we daarbij rekening houden (bijvoorbeeld staatssteun)?

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar Regien.vanAdrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Map for Stadhuis Lelystad, Stadhuisplein 2
Zelfbouw almere homerus internal thumb small 1527854333

Themasessie Onrendabele toppen

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. In de themasessie op 19 juni kijken we aan de hand van verschillende casussen naar een veelvoorkomend probleem: de onrendabele top. Lees meer

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar Regien.vanAdrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.