Themasessie: Kostenverhaal

De verdeelsleutel

Tijdens de eerste themasessie kostenverhaal op 12 juni 2018 gaf Frits Dinkla (Rho adviseurs) toelichting op de regeling ‘kostenverhaal’ in de Omgevingswet. Het kostenverhaal wordt opgenomen in de aanvullingswet Grondeigendom. Naast een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige praktijk, wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: de verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt hét sleutelbegrip in de nieuwe Omgevingswet. De themasessie op 3 oktober staat volledig in het teken van de effecten van verschillende verdeelsleutels.

Er bestaan een aantal opties voor de verdeelsleutel:

  • Prijs per vierkante meter gekoppeld aan soort grondgebruik; een aparte prijs per huis, school, sociale woningbouw, winkel of kantoor.
  • Percentage van het uitgeefbaar oppervlak of het bruto vloeroppervlakte (BVO).
  • Percentage van het totale oppervlak.
  • Taxatie.
  • Eenheidsprijzen per functie (of type)

In de afgelopen periode is op verzoek van het ministerie van BZK een onderzoek gedaan naar de effecten van de verschillende verdeelsleutels. Wat betekent het voor het kostenverhaal als je een bepaalde verdeelsleutel hanteert? De verschillende opties zijn getest op een aantal casussen. Het onderzoek maakt inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn bij het hanteren van verdeelsleutels binnen het nieuwe systeem.

Tijdens de themasessie op 3 oktober presenteert Frits Dinkla de uitkomsten van het onderzoek. Aan de hand van twee casussen uit het programma Stedelijke Transformatie verkennen we wat de effecten van de verdeelsleutels kunnen zijn, specifiek voor deze twee projecten.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema.

De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via regien.vanadrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Bar Beton CS: Stationshal 9 (1e verd.) 3511 CE Utrecht (buiten OV poortjes)
Dsc 1841 1528287661 internal thumb small 1531408713

Themasessie: Kostenverhaal

De verdeelsleutel

In de afgelopen periode is op verzoek van het ministerie van BZK een onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende verdeelsleutels. Wat betekent het voor het kostenverhaal als je een bepaalde verdeelsleutel hanteert? Tijdens de themasessie op 3 oktober presenteert Frits Dinkla (Rho adviseurs) de uitkomsten en verkennen we de effecten van de verdeelsleutels op projecten uit het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via regien.vanadrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.