Themasessie Kostenverhaal

Als een initiatiefnemer een in de Wro genoemd bouwplan wil realiseren en hiervoor een ‘ruimtelijk besluit’ (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) nodig is, dan is de gemeente verplicht om haar kosten te verhalen op alle grondeigenaren die ontwikkelen (vaak de initiatiefnemer(s)) binnen het plangebied. Het betreft kosten voor bijvoorbeeld onderzoeken, voor de benodigde procedure of voor voorzieningen zoals wegen, verlichting, riolering. Dit gebeurt in principe met een exploitatieplan, maar in de praktijk blijkt dat kostenverhaal vaak wordt geregeld in de vorm van anterieure overeenkomsten.

Stedelijke transformatie

Dit instrumentarium werkt goed bij ontwikkelingen waar het eindbeeld al duidelijk is. Bij transformatiegebieden spelen bij kostenverhaal specifiekere onderwerpen, omdat er meer onzekerheid over het eindbeeld is. Het huidige instrumentarium is hier eigenlijk niet op ingericht: aan de voorkant kan het eindbeeld niet wordt bepaald, waardoor de kosten niet zijn toe te rekenen. Betekent dit daadwerkelijk dat het kostenverhaal niet te bepalen is of is de onzekerheid te groot? Zijn partijen bang zichzelf in de vingers te snijden? Zijn er goede voorbeelden?

In de sessie verkennen we met Frits Dinkla (Rho adviseurs) de valkuilen en kansen voor kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling waarbij het eindbeeld minder helder is. Dinkla is nauw betrokken bij het opstellen van de Aanvullingswet Grondeigendom van de Omgevingswet waarin kostenverhaal een plek krijgt. Hij zal ook ingaan op de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Aan de hand van een casus bekijken we de vraagstukken rond kostenverhaal in de praktijk.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar Regien.vanAdrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Map for Frisse Blikken: Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht

Themasessie Kostenverhaal

Met diverse betrokken partijen tot een evenwichtig kostenverhaal komen is niet eenvoudig. Er bestaat vaak onzekerheid over het eindbeeld, waardoor de kosten aan de voorkant niet zijn toe te rekenen. Tijdens een themasessie op 12 juni verkennen we de valkuilen en kansen van kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen waarbij het eindbeeld minder helder is. Lees meer

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar Regien.vanAdrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.