Themasessie: Flexibele planvorming

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de economie is het belangrijk om flexibiliteit in te passen in de planvorming. Slimme planvorming zorgt voor versnelling in het proces. Als alles in beton is gegoten, dan is de vertraging ingebouwd zodra kleine wijzigingen zich voordoen. Daarom kan het goed zijn om juist meer toe te staan dan je op dit moment voorziet. Het resultaat kan een flexibel plan met objectieve te toetsen en geborgde normen zijn, die zorgt voor de zekerheid voor het krijgen van de toestemming om te bouwen. Organische ontwikkelingen met ruimte voor bouw en toekomst. Maar soms is een bestemmingsplan niet het geëigende instrument en is het juist slimmer om ontwikkelingen op een andere manier te regelen.

Vragen

Tijdens deze themasessie verkent u samen met Albert Jan Meeuwissen van BügelHajema de mogelijkheden en de manier waarop het proces goed inricht kan worden, zodat alle aspecten vroegtijdig in beeld worden gebracht. Hoe doe je dat goed? Wat neem je mee in de voorbereiding? Wanneer is het verstandig terug te gaan naar de gemeenteraad? En hoe ga je om met de onzekerheid ten aanzien van de resultaten en kwaliteit? Wat is er technisch mogelijk in bestemmingsplannen? Is een bestemmingsplan altijd het juiste instrument? Hoe kun je omgaan met onderzoekslasten en met de uitvoerbaarheid? Aan de hand van een aantal goede voorbeelden, verkennen we de mogelijkheden om de juridische kaders voor de projecten (verder) te flexibiliseren.

Eerdere lessen

Tijdens het eerste jaarcongres van Stedelijke Transformatie is al aandacht besteed aan onderwerpen die hieraan raken. Zo hebben we verkend hoe het proces met alle stakeholders op een goede manier ingericht kan worden. Daarnaast gaven we een doorkijk naar de kansen en mogelijkheden van de Omgevingswet. Ook binnen de huidige Crisis- en herstelwet zijn al de nodige mogelijkheden om op een andere manier met planvorming om te gaan. Tijdens de sessie op 9 oktober gaan we met name in op de huidige juridisch-planologische kansen die er zijn.

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert op 9 oktober een bijeenkomst exclusief voor alle betrokkenen van deelnemende projecten. Deze themasessie is onderdeel van de bijeenkomst. Meer weten over het middagprogramma?

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema. De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Ede
Dsc 6561 internal thumb small 1528287256

Themasessie: Flexibele planvorming

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de economie is het belangrijk dat bestemmingsplannen enige flexibiliteit hebben. Als alles in beton is gegoten, dan heb je de vertraging ingebouwd zodra sprake is van een kleine wijziging. Hoe doe je dat goed? Waar moet je aan denken? Wanneer is het verstandig terug te gaan naar de gemeenteraad? En hoe ga je om met de onzekerheid ten aanzien van de resultaten en kwaliteit? Lees meer

U kunt zichzelf aanmelden door een e-mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie zijn gegarandeerd van een plaats. Indien u niet met een project deelneemt, verzoeken wij u te vermelden wat de reden is dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is.