Stedelijk investeren

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Veel initiatieven komen daardoor niet van de grond. In deze themasessies verdiept u uw kennis over de wijze waarop er met onrendabele toppen kan worden omgegaan en gaan we verder in gesprek over stedelijk investeren. We verkennen wat er nu al mogelijk is en welke ideeën kansrijk zijn voor verdere uitwerking.

In 2018 organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een aantal themasessies die in het teken stonden van onrendabele toppen en kostenverhaal. Als vervolg op deze themasessies lieten we een onderzoek uitvoeren naar onrendabele toppen bij gebiedsontwikkeling. Samen met een aantal deelnemende projecten gaven we in verdiepende sessies meer duiding aan dit thema. We onderzochten de mogelijkheden van het inzetten van het huidige instrumentarium.

Er bestaan diverse ideeën voor ander instrumentarium voor het stedelijk investeren. In verschillende andere trajecten worden ook al verkenningen uitgevoerd hoe ander instrumentarium ingezet kan worden ten behoeve van het stedelijke investeren.

Map for Rho Adviseurs: Delftseplein 27 B, 3013 AA Rotterdam
Dsc 0017 internal thumb small 1544606872

Stedelijk investeren

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Veel initiatieven komen daardoor niet van de grond. In deze themasessies verdiept u uw kennis over de wijze waarop er met onrendabele toppen kan worden omgegaan en gaan we verder in gesprek over stedelijk investeren. We verkennen wat er nu al mogelijk is en welke ideeën kansrijk zijn voor verdere uitwerking. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze reeks themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. We gaan ervan uit dat bij de themasessies rondom één thema dezelfde personen aanwezig zijn.