Projectbezoek: Binnenstadschil

De stad Zwolle ziet kans de leegstand van kantoren de komende tien jaar met ongeveer eenvijfde te laten afnemen. Dit heeft te maken met de grote vraag naar transformatie van kantoren naar (huur)woningen. Tot 2026 kan daarmee ongeveer 20 procent van het huidige aantal leegstaande kantoormeters uit de markt worden gehaald. De initiatieven tot transformatie concentreren zich in de gebieden Hanzeland, Oosterenk, Binnenstad (Centrum) en Binnenstadschil (Singels).

Op 20 september kunt u zich laten inspireren door de transformatie van de rand van het centrum in Zwolle.

Map for Zwolle
Zwolle internal thumb small 1553532463

Projectbezoek: Binnenstadschil

De gemeente Amersfoort bundelt de krachten met diverse marktpartijen om het kantorengebied ‘De Hoef’ te transformeren naar een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, werken en leren. Er komen circa 1.500 tot mogelijk 2.000 woningen bij, maar er blijft voldoende ruimte voor werken. Daarnaast wordt campusontwikkeling rond onderwijs mogelijk gemaakt. Lees meer

Dit projectbezoek is in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn: