Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 11 oktober ontmoeten we elkaar om samen barrières weg te nemen en oplossingen te doorgronden. We besteden aandacht aan samenwerking, het verenigen van belangen en participatie. Natuurlijk bieden we volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij?

Wat gaan we doen?

Om gebiedsontwikkelingen van de grond te krijgen en te laten slagen zijn verschillende partijen nodig. Vaak hebben deze partijen verschillende belangen. Op 11 oktober verkennen we hoe de theorie over het verenigen van belangen toegepast kan worden in specifieke projecten. De nadruk ligt hierbij op de samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars en corporaties. We bespreken de zachte kanten die nodig zijn voor een goede samenwerking en de harde afspraken die hiervoor nodig zijn.

Ook de huidige voorzieningen, omwonenden en toekomstige bewoners hebben een belang bij gebiedsontwikkelingen. Tijdens de programmabijeenkomst verdiept u uw kennis over participatie en de manier waarop u belanghebbenden kunt meenemen in het proces. Aan de hand van concrete voorbeelden, nemen we diverse succes- en faalfactoren onder de loep.

Voor wie?

Deze programmabijeenkomst is specifiek bedoeld voor partijen die werken aan de deelnemende projecten in het programma Stedelijke Transformatie. We vragen hierbij nadrukkelijk om samen met verschillende medewerkers te komen met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk verschillende organisaties. In de samenkomst van medewerkers van gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, bouwers, Rijk, investeerders, corporaties zit een enorme meerwaarde. Wilt u daarom naast uw directe collega’s, ook uw collega’s van samenwerkende organisaties uitnodigen?

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Utrecht

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 11 oktober ontmoeten we elkaar om samen barrières weg te nemen en oplossingen te doorgronden. We besteden aandacht aan samenwerking, het verenigen van belangen en participatie. Natuurlijk bieden we volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij? Lees meer

Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor partijen die werken aan deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.