Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. Het afgelopen jaar zagen we elkaar alleen digitaal. Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 5 oktober gaan we elkaar weer fysiek ontmoeten om barrières te doorgronden en samen te zoeken naar oplossingen. We besteden aandacht aan de impact van gebiedsontwikkelingen op de nieuwe bewoners en bieden volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij?

Wat gaan we doen?

Luister tijdens de programmabijeenkomst naar de inspirerende lezing van omgevingspsycholoog Joren van Dijk. Hij vertelt over de impact van de omgeving op bewoners. Hoe ervaren mensen de omgeving? En wat draagt bij aan het welbevinden van toekomstige bewoners? Na de aftrap van Joren van Dijk verkennen we met elkaar hoe we de lessen vertalen naar concrete transformatieprojecten.

Ervaringen en lessen

Na de lunch gaan we in drie rondes dieper in op vraagstukken die spelen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Deelnemende projecten delen hun ervaringen, lessen en vragen in de eerste ronde. Menno Cabooter (gemeente Alkmaar) vertelt over het formuleren van ambities voor de transformatie van het Alkmaars Kanaal. Remco Ottervanger (gemeente Gorinchem) deelt zijn ervaringen met het project Vleugels van de stad en Sybold Herder (gemeente Hattem) praat u bij over de duurzame transformatie van Het Veen. Met de gemeente Dordrecht gaan we in gesprek over de relatie tussen verstedelijking en mobiliteit.

Financiën, wet- en regelgeving, samenwerking en kwaliteit & ambities

In de tweede ronde nemen we de vier thema’s van het programma Stedelijke Transformatie als uitgangspunt. Praat mee over de thema’s financiën, wet- en regelgeving, samenwerking en kwaliteit & ambities.
Stadmaker Floor Ziegler gaat in op het belang van eigenaarschap en bottom-up oplossingen voor een stukje stad waar het goed leven is. Leefkwaliteit ontstaat niet op de tekentafel, maar door en met gebruikers. Ziegler legt uit hoe je daar al in de planfase de basis voor legt.
Met Pieter van Straaten van de gemeente Utrecht praten we over methodes om integraal te investeren. Dat doen we aan de hand van de Ruimtelijke Strategische Investeringsagenda.
Patrick Jonkman (gemeente Almelo) geeft tips voor het werken met de Omgevingstafel, waarbij overheid en markt de relevante wet- en regelgeving voor projecten bespreken. Daarnaast nemen we de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers onder de loep, samen met Rob van Kalmthout (Rebel). Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt, als je afspraken hebt gemaakt en de wereld opeens verandert?

Inspiratie

In de laatste ronde leert u van andere trajecten en programma’s. Verken de kansen en mogelijkheden van middenhuur, samen met het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht. Sander Haak (provincie Utrecht) en Luuk Lentferink (Stec Groep) delen inzichten uit diverse onderzoeken en aanpakken van de provincie. Bas Holten en Nicolien de Heer (provincie Zuid-Holland) vertellen over de Versnellingsaanpak van de provincie Zuid-Holland, waarbij zij aandacht besteden aan de andere manier van communiceren en samenwerking met alle stakeholders. Sander Woertman (NEPROM) en Bas Horsting (Sweco) gaan in op de kansen en mogelijkheden voor houtbouw. Het Expertteam Woningbouw deelt inzichten over de samenwerking tussen overheid en markt.

Voor wie?

Deze programmabijeenkomst is specifiek bedoeld voor partijen die werken aan de deelnemende projecten in het programma Stedelijke Transformatie. We vragen hierbij nadrukkelijk om samen met verschillende medewerkers te komen met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk verschillende organisaties. In de samenkomst van medewerkers van gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, bouwers, Rijk, investeerders, corporaties zit een enorme meerwaarde. Wilt u daarom naast uw directe collega’s, ook uw collega’s van samenwerkende organisaties uitnodigen?

Hoe gaan we om met de coronamaatregelen?

Het programma Stedelijke Transformatie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en volgt de richtlijnen van de overheid. Op basis van de huidige stand van zaken is het mogelijk dit te organiseren met Testen voor Toegang. Dat betekent dat elke bezoeker een coronatoegangsbewijs moet hebben in de CoronaCheck-app. Dit is conform de landelijke regels mogelijk met een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een recente negatieve testuitslag. Mocht deze toegangsregel om wat voor reden dan ook komen te vervallen en we rekening moeten houden met 1,5 meter afstand, dan is de maximale capaciteit 90 personen. Hiervoor geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Mocht ook dit niet mogelijk blijken, dan organiseren we deze bijeenkomst in aangepaste vorm alsnog digitaal. We organiseren de bijeenkomst in elk geval niet hybride (deels fysiek, deels online).

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Muntgebouw: Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 5 oktober gaan we elkaar ontmoeten om barrières te doorgronden en samen te zoeken naar oplossingen. We besteden aandacht aan de impact van gebiedsontwikkelingen op de nieuwe bewoners en bieden volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij? Lees meer

11:30 Inloop

met lunch

12:30 Opening

door Maarten Hoorn (programma Stedelijke Transformatie)

12:35 Omgevingspsycholoog Joren van Dijk over de impact van de omgeving op bewoners
12:55 Reflectie en gesprek
13:15 Zaalwissel
13:30 Projectronde: vier projecten uit de gemeenten Alkmaar, Gorinchem, Hattem en Dordrecht delen hun lessen en vraagstukken
14:15 Pauze
14:45 Themaronde: in gesprek over leefkwaliteit, integraal investeren, de omgevingstafels en opdrachtgeverschap
15:30 Pauze
15:45 Ronde met lessen: vanuit het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht, het Expertteam Woningbouw, het programma Houtbouw van onder andere de NEPROM en de Versnellingsaanpak van de provincie Zuid-Holland
16:30 Afsluitende borrel

Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor partijen die werken aan deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie.