Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. Het afgelopen jaar zagen we elkaar alleen digitaal. Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 5 oktober gaan we elkaar weer fysiek ontmoeten om barrières te doorgronden en samen te zoeken naar oplossingen. We besteden aandacht aan de impact van gebiedsontwikkelingen op de nieuwe bewoners en bieden volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij?

Wat gaan we doen?

Luister tijdens de programmabijeenkomst naar de inspirerende key-note van omgevingspsycholoog Joren van Dijk. Hij vertelt over de impact van de omgeving op bewoners. Hoe ervaren mensen de omgeving? En wat draagt bij aan het welbevinden van toekomstige bewoners? Na de aftrap van Joren van Dijk verkennen we met elkaar hoe we de lessen vertalen naar concrete transformatieprojecten.

Na de lunch gaan we in drie rondes dieper in op vraagstukken die spelen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Vier projecten delen hun ervaringen, lessen en vragen in de eerste ronde. In de tweede ronde nemen we de vier thema’s van het programma Stedelijke Transformatie als uitgangspunt. Praat mee over de thema’s financiën, wet- en regelgeving, samenwerking en kwaliteit & ambities. In de laatste ronde leert u van andere trajecten en programma’s, zoals het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht, het Expertteam Woningbouw en de Versnellingsaanpak van de provincie Zuid-Holland.

Voor wie?

Deze programmabijeenkomst is specifiek bedoeld voor partijen die werken aan de deelnemende projecten in het programma Stedelijke Transformatie. We vragen hierbij nadrukkelijk om samen met verschillende medewerkers te komen met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk verschillende organisaties. In de samenkomst van medewerkers van gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, bouwers, Rijk, investeerders, corporaties zit een enorme meerwaarde. Wilt u daarom naast uw directe collega’s, ook uw collega’s van samenwerkende organisaties uitnodigen?

Hoe gaan we om met de coronamaatregelen?

Het programma Stedelijke Transformatie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en volgt de richtlijnen van de overheid. Op basis van de huidige stand van zaken is het mogelijk dit te organiseren met Testen voor Toegang. Dat betekent dat elke bezoeker een coronatoegangsbewijs moet hebben in de CoronaCheck-app. Dit is conform de landelijke regels mogelijk met een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een recente negatieve testuitslag. Mocht deze toegangsregel om wat voor reden dan ook komen te vervallen en we rekening moeten houden met 1,5 meter afstand, dan is de maximale capaciteit 50 personen. Hiervoor geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Mocht ook dit niet mogelijk blijken, dan organiseren we deze bijeenkomst in aangepaste vorm alsnog digitaal. We organiseren de bijeenkomst in elk geval niet hybride (deels fysiek, deels online).

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Muntgebouw: Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en netwerken

Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 5 oktober gaan we elkaar ontmoeten om barrières te doorgronden en samen te zoeken naar oplossingen. We besteden aandacht aan de impact van gebiedsontwikkelingen op de nieuwe bewoners en bieden volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij? Lees meer

11:30 Inloop
12:00 Opening
12:10 Omgevingspsycholoog Joren van Dijk over de impact van de omgeving op bewoners
12:35 Reflectie en gesprek
13:00 Lunchpauze
13:45 Projectronde: vier projecten delen hun lessen en vraagstukken
14:30 Pauze
14:45 Themaronde: aan de hand van vier thema’s gaan we met elkaar in gesprek
15:30 Pauze
15:45 Ronde met lessen: vanuit het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht, het Expertteam Woningbouw en de Versnellingsaanpak van de provincie Zuid-Holland.
16:30 Afsluitende borrel

Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor partijen die werken aan deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.