Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en digitaal netwerken

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 projecten in 27 steden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. In de afgelopen 2,5 jaar zijn veel lessen geleerd en is voortgang geboekt. Tegelijk zorgden de crises rond stikstof, PFAS en nu corona voor nieuwe hindernissen. Tijdens de programmabijeenkomst op 6 oktober reflecteren we op de te zetten stappen in een toekomst, waarin zowel de onzekerheid als de urgentie van binnenstedelijke woningbouw lijkt toe te nemen. Meld u snel aan!

Wat gaan we doen?

Peter Vanden Abeele is stadsbouwmeester van Gent. Complexe binnenstedelijke transformatie en verdichting zijn ook de Belgische stad niet vreemd. Vanden Abeele trapt de programmabijeenkomst af door te vertellen over de uitdagingen en ‘groeipijnen’ in Gent.

Emeritus-hoogleraar en expert gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw gaat in op de mate waarin transformatie gebaat is bij doorzettingsmacht. In vogelvlucht bespreekt hij een aantal klassiekers in de publiek-private samenwerking bij gebiedstransformaties. Onder meer continuïteit, inspelen op onverwachte gebeurtenissen, doorzettingsmacht, omgaan met conflicten en doorbreken van de verkokering, passeren de revue.

Daarna geven we het woord aan een aantal deelnemende projecten.
Concrete transformatieprojecten vormen immers de kern van het programma Stedelijke Transformatie. In twee rondes deelsessies delen verschillende projecten hun belangrijkste lessen en inzichten. Ook gaan ze in op de dilemma’s en vragen waar ze op dit moment mee te maken hebben. Hierbij zoomen ze in op één van de vier thema’s:

  • Financiën
  • Wet- en regelgeving
  • Samenwerking
  • Kwaliteit en ambities

Uiteraard bieden we ook ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring met deelnemende projecten en experts. Dit doen we in een zogenaamde reflectieronde. We splitsen op in kleine groepen van drie tot vier personen en hopen hiermee de spontane netwerkgesprekken die we bij fysieke bijeenkomsten gewend waren niet te vervangen, maar wel te benaderen. Bent u erbij op 6 oktober?

Voor wie?

Deze programmabijeenkomst is specifiek bedoeld voor partijen die werken aan de deelnemende projecten in het programma Stedelijke Transformatie. We vragen hierbij nadrukkelijk om met zoveel mogelijk verschillende medewerkers te komen met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk verschillende organisaties. In de samenkomst van medewerkers van gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, bouwers, Rijk, investeerders, corporaties zit en enorme meerwaarde. Wilt u daarom naast uw directe collega’s, ook uw collega’s van samenwerkende organisaties uitnodigen?

Hoe werkt het?

We organiseren de programmabijeenkomst via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Kennis delen, reflecteren en digitaal netwerken

Tijdens de programmabijeenkomst op 6 oktober reflecteren we op de te zetten stappen in een toekomst, waarin zowel de onzekerheid als de urgentie van binnenstedelijke woningbouw lijkt toe te nemen. Meld u snel aan! Lees meer

Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor partijen die werken aan deelnemende binnenstedelijke gebiedstransformaties.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.