Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Standpunten en belangen bij samenwerking

Professionele samenwerking is vereist om de transformatie van binnenstedelijke gebieden te versnellen. Maar hoe pak je dat concreet aan? Hoe breng je de standpunten van alle betrokken partijen in kaart en hoe ga je om met verschillende belangen? Tijdens de programmabijeenkomst op 8 oktober gaan we hierover de diepte in. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe en bieden we volop ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met alle deelnemende projecten van het programma Stedelijke Transformatie.

Wat gaan we doen?

Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim anderhalf jaar. Op 8 oktober staan we stil bij de stand van zaken en bespreken we waarom het essentieel is om inzicht te hebben in de belangen en standpunten van betrokken partijen. In het plenaire deel legt Ernst ten Heuvelhof (TU Delft) uit hoe je in complexe samenwerkingen met verschillende belangen kunt omgaan. Hij vertelt waarom het vaak nodig is om tegen je intuïtie in te handelen en laat zien hoe schijnbare paradoxen juist kunnen helpen om een samenwerking te doen slagen.

De TU Delft onderzocht vier grote gebiedstransformaties uit het heden en verleden. Dit onderzoek leverde een aantal interessante dilemma’s met zinvolle lessen op. Tijdens de programmabijeenkomst delen we deze lessen graag met u. Daarnaast zetten we de schijnwerper op een aantal deelnemende projecten en brengen we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in deze transformatieprojecten. Ook de nieuwe Reiswijzer gebiedsontwikkeling komt aan bod.

Verdiep uw kennis

We bieden u de keuze uit diverse inspirerende en praktijkgerichte themasessies. Speel bijvoorbeeld een serious game om inzicht te krijgen in de belangen van verschillende partijen. Of sluit aan bij een themasessie waarin u leert te achterhalen wat de belangen van de ander zijn en hoe u zorgt dat uw belangen en de belangen van de ander tot hun recht komen. Ontdek wat dit betekent voor samenwerkingen, hoe belangen elkaar kunnen versterken en wat het verschil is tussen standpunten en belangen. Leer over de manier waarop u vertrouwen kunt opbouwen. Verken de gevolgen hiervan voor onderhandelingen en welke competenties dit vraagt. Verdiep u in de Reiswijzer gebiedsontwikkeling met tips over samenwerkingen. Of laat u inspireren door een aantal grote gebiedstransformaties die de afgelopen jaren plaatsvonden, waarbij we inzoomen op de manier waarop het verder kijken dan standpunten hielp om doorbraken te forceren.

Themasessies

Serious game
Deze serious game is ontwikkeld voor het programma Stedelijke Transformatie om inzicht te krijgen in de manier waarop je met verschillende belangen kunt omgaan bij de binnenstedelijke woningbouwopgave. Door het spel te spelen krijgt u op een actieve en interactieve manier inzicht in de wijze waarop de eigen belangen zich verhouden tot belangen van anderen. Hierdoor ontwikkelt u begrip voor elkaars belangen en leert u omgaan met belangen van anderen.

Onderhandelen
Om tot een goed resultaat te komen, zijn onderhandelingen tussen verschillende partijen noodzakelijk. In deze sessie gaat Tim Masselink (Berenschot) in op de wijze waarop je uit elke onderhandeling meerwaarde kunt halen, terwijl je de relatie verbetert met degene met wie je onderhandelt. Hij refereert aan een aantal beroemde onderhandelingen en vertaalt dit naar praktische tips, zodat tijdens het proces van een onderhandeling de juiste keuzes gemaakt worden. Hij gaat met u in gesprek over de manier waarop deze lessen te vertalen zijn naar de binnenstedelijke gebiedstransformaties.

Lessen uit gebiedstransformaties
De TU Delft onderzocht een aantal grote gebiedstransformaties in Nederland, die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. Aanpassingsvermogen is hierbij cruciaal. Tijdens een gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk om aan te passen aan de economische cyclus, het politieke getij en de veranderende vraag van mens en bedrijf. Tijdens deze sessie licht Wouter Jan Verheul (TU Delft) toe welke lessen voor samenwerking uit de grote gebiedstransformaties te trekken zijn. Tijdens de programmabijeenkomst lanceren we een essay dat de TU Delft schreef naar aanleiding van dit onderzoek.

Reiswijzer en samenwerking
De nieuwe Reiswijzer gebiedsontwikkeling besteedt aandacht aan de manier waarop overheid en marktpartijen tot samenwerking kunnen komen. Maar de echte samenwerking begint pas daarna. Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking effectief blijft? Dit is een nieuw onderdeel in de Reiswijzer, maar belangrijk om ervoor te zorgen dat gebiedsontwikkelingen ook tot een goed einde komen. Helen Amerika (Akro Consult) neemt ons mee in dit onderdeel van de Reiswijzer en geeft tips voor een duurzame samenwerking.

Opbouwen van vertrouwen
Bij samenwerking is vertrouwen, gelijkwaardigheid en elkaar dingen gunnen cruciaal. Het opbouwen van onderling vertrouwen wordt in een langdurige samenwerking vaak vergeten. Sandra Suijkerbuijk (Kadaster) neemt u in deze interactieve sessie aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen mee in de wijze waarop u vertrouwen bij een samenwerking kunt opbouwen.

Aanmelden

Deze programmabijeenkomst is specifiek bedoeld voor partijen die werken aan binnenstedelijke gebiedstransformaties. We vragen hierbij nadrukkelijk om met zoveel mogelijk verschillende medewerkers te komen met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk verschillende organisaties. In de samenkomst van medewerkers van gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, bouwers, Rijk, investeerders, corporaties zit een enorme meerwaarde. Wilt u daarom naast uw collega’s, ook uw collega’s van samenwerkende organisaties uitnodigen?

Map for Muntgebouw: Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Standpunten en belangen bij samenwerking

Professionele samenwerking is vereist om de transformatie van binnenstedelijke gebieden te versnellen. Maar hoe pak je dat concreet aan? Hoe breng je de standpunten van alle betrokken partijen in kaart en hoe ga je om met verschillende belangen? Tijdens de programmabijeenkomst op 8 oktober gaan we hierover de diepte in. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe en bieden volop ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met alle deelnemende projecten van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor partijen die werken binnenstedelijke gebiedstransformaties.