Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Samenwerken aan gebiedstransformaties

Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim een half jaar. In deze periode maakten we in themasessies eerste stappen om te doorgronden wat de dilemma’s zijn bij gebiedstransformaties. In de themasessies isoleren we een probleem om hiermee aan de slag te gaan. Uit bijna alle projecten en themasessies blijkt dat samenwerken en vertrouwen belangrijke thema’s zijn bij gebiedstransformaties. Tijdens de programmabijeenkomst op 9 oktober zoomen we daarom in diverse werksessies in op verschillende manieren van samenwerking. We belichten hierbij de contractvormen, maar gaan nadrukkelijk in op de competenties die voor samenwerking belangrijk zijn. Bent u erbij op 9 oktober?

Tijdens de programmabijeenkomst gaat Martijn Frijters (APPM) in op succes- en faalfactoren in samenwerkingsprojecten. Hij is nauw betrokken bij diverse dijkversterkingsprojecten; echter de daar geleerde lessen zijn algemeen geldend en ook toepasbaar in samenwerkingen bij stedelijke transformatie. Het zijn bijna allemaal lessen over de psychologie van de samenwerking tussen partijen. Aan de hand van 6 lessons learned neemt Frijters de succes- en faalfactoren van samenwerking onder de loep.

Vervolgens gaan we in de deelsessies op zoek naar condities voor een kansrijke samenwerking. Edwin Kaats (Common Eye) neemt u mee in de strategische competenties die nodig zijn voor een goede samenwerking. Hij schetst de condities die een samenwerking kunnen laten slagen en laat zien hoe je een samenwerkingsproces kunt beoordelen.

Een samenwerkingsproces kan spanningen veroorzaken tussen samenwerkende partijen. Martine de Jong (Twynstra Gudde) vertelt over de spagaten tussen de eigen organisatie en de samenwerking, waar mensen mee te maken krijgen. Zij geeft tips hoe je die spanningen juist kunt benutten en hoe je het over de onderliggende waarden kunt hebben.

Een samenwerking kan ook afhankelijk zijn van het doel waarvoor het is ontstaan. Maarten Königs (Holland Branding Group) bekijkt vanuit het profiel van een gebied wat een samenwerking nodig heeft. Hoe kun je waarde creëren voor een alliantie en sturen op een profiel? Wat is de positie van de samenwerking naast de aparte organisaties?

Wouter Jan Verheul (TU Delft) behandelt samen met zijn collega’s Tom Daamen en Fred Hobma welke allianties tussen publiek en privaat mogelijk zijn op basis van hun onderzoek “Ruimte voor durf en diversiteit”. Zij gaan nader in op het onderwerp ‘meervoudig sturen in gebiedstransformaties’ en presenteren een instrumentenwaaier die handvatten aanreikt om sturing te geven op samenwerking.

Frank ten Have (Deloitte) analyseerde diverse publiek-private samenwerkingen bij gebiedsontwikkelingen en deelt manieren waarop je prikkels kunt inbouwen om samenwerkingen goed te laten verlopen. Edwin van den Heuvel (gemeente Tilburg) geeft hierbij inbreng van zijn ervaringen bij de langjarige gebiedsontwikkelingen in de Piushaven in Tilburg.

Tijdens een plenaire aftrap bespreken we gezamenlijk de urgentie en noodzaak voor samenwerking en gaan we in op de achtergrond. Waarom is succesvol samenwerken zo noodzakelijk? Vanuit die urgentie kunt u één van de hierboven genoemde onderwerpen kiezen om verder uit te diepen. Hierbij is er alle mogelijkheid om uw eigen ervaringen en dilemma’s in te brengen. Zo willen we de samenwerking waarmee u te maken heeft verder helpen en willen we met elkaar verkennen wat er nodig is om de juiste condities voor samenwerken te creëren.

Themasessies in de ochtend

De programmabijeenkomst vindt plaats in de middag. Voorafgaand aan het middagprogramma kunt u deelnemen aan diverse themasessies. Heeft u interesse in een sessie? Meld u dan aan op de pagina van de sessie:

Aanmelden

De programmabijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij één van de deelnemende projecten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar wendy.vanschie@platform31.nl.

Overweegt u om uw project aan te melden voor het programma Stedelijke Transformatie? Dan bent u ook welkom. Stuur uw aanmelding met korte motivatie naar wendy.vanschie@platform31.nl.

Map for Ede
P1010849 internal thumb small 1529488083

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Samenwerken aan gebiedstransformaties

Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim een half jaar. In deze periode hebben we in themasessies eerste stappen gemaakt om te doorgronden wat de dilemma’s zijn bij gebiedstransformaties. In de themasessies isoleren we een probleem om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens deze programmabijeenkomst staan juist meer overkoepelende thema’s centraal. Daarnaast willen we de eerste lessen uit de verschillende themasessies met elkaar combineren in de projecten. Lees meer

De programmabijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij één van de deelnemende projecten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar wendy.vanschie@platform31.nl.

Overweegt u om uw project aan te melden voor het programma Stedelijke Transformatie? Dan bent u ook welkom. Dan kunt u uw aanmelding met korte motivatie sturen naar wendy.vanschie@platform31.nl.