Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Het vormgeven van participatie bij gebiedsontwikkelingen is complex. Bijvoorbeeld door de belangen van bewoners, bedrijven en andere gebiedsgebruikers. Maar ook omdat ontwikkelaars steeds vaker initiatief nemen om een gebied te transformeren. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen?

Wat gaan we doen?

De afgelopen periode onderzocht de vakgroep Gebiedsontwikkeling van de TU Delft privaat georganiseerde participatie: omgevingsparticipatie die door projectontwikkelaars of andere private initiatiefnemers wordt georganiseerd. De onderzoekers keken daarbij naar de drijfveren van private partijen om participatie te organiseren, de kosten en baten, de misverstanden en de valkuilen. Ook besteedden zij aandacht aan overheidsbetrokkenheid bij private participatie: welke kaders geef je mee als overheid en hoe organiseer je participatie binnen die kaders? Daarnaast onderzocht de TU Delft de procesinrichting van participatie bij tegengestelde belangen en standpunten: zijn er mogelijkheden om consensus te vinden of wordt het toch een gang naar de rechter? De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een essay vol met aandachtspunten en overwegingen voor zowel private als publieke partijen die betrokken zijn bij privaat georganiseerde participatie.

Op 16 september presenteert Wouter Jan Verheul samen met zijn collega’s van de TU Delft de onderzoeksresultaten. Daarbij neemt de grootste uitdagingen en valkuilen bij privaat georganiseerde participatie onder de loep.

In een panelgesprek met Fleur Spijker, wethouder in Leiden, Mireille Knape, senior locatiemanager BPD en Stavros Zouridis, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University gaan we vanuit publiek, privaat en wetenschappelijk perspectief dieper in op de kansen en valkuilen van participatie georganiseerd door private partijen. In verdiepende deelsessies bespreken we vervolgens concrete cases uit de praktijk en inspirerende voorbeelden met u.

Deelsessies

 1. Participeren of juridiseren?
  Onder leiding van Fred Hobma (TU Delft) met Bindend Besturen in Brabant en Stavros Zouridis en Feie Herkes (Tilburg University)
  In zekere zin juridificeert de komende Omgevingswet participatie. De private partij wordt verantwoordelijk gemaakt voor de participatie bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dat is nieuw. Maar is het een beloftevolle vernieuwing en is er behoefte om participatie nog verder te ‘privatiseren’, namelijk door overeenkomsten tussen ontwikkelaars en omgeving? ‘Versteent’ de juridificering de participatie? Is de route van participatie altijd de beste? Of is de route naar de rechtszaal beter? In deze sessie verkennen we met elkaar ervaringen, wenselijkheden en mogelijkheden.
 2. Het ontwikkelaarsperspectief: private kosten en baten van participatie
  Onder leiding van Erwin Heurkens (TU Delft) met Fransje Sprunken (FSD) en Mireille Knape (BPD)
  Private partijen hebben steeds meer ervaring met het organiseren van participatie in stedelijke transformatie projecten, met tot gevolg dat plannen kunnen worden verrijkt met specifieke kennis van bewoners en bedrijven. Is participatie voor de ontwikkelaar vooral een noodzakelijk kwaad en kostenpost of ook een kans? Welke strategische, inhoudelijke en financiële voordelen spelen er bij private partijen bij het organiseren van omgevingsparticipatie in stedelijke transformatie projecten? In deze interactieve sessie proberen we aan de hand van ervaringen en lessen uit concrete projecten antwoorden te vinden op het nut van omgevingsparticipatie voor private partijen. Fransje Sprunken heeft als directeur van ontwikkelaar FSD veel ervaring met participatietrajecten en zal de discussie voeden met opvallende cases.
 3. Verhouding privaat georganiseerde participatie met beleid en politiek
  Onder leiding van Wouter Jan Verheul (TU Delft) met Olha Bondarenko (Gemeente Eindhoven) en Menno van der Veen (Tertium)
  De verhouding tussen private en publieke partijen bij participatie roept diverse vragen en spanningsvelden op over afstemming, reikwijdte, representativiteit en borging. Hoe zorgt een ontwikkelaar dat de gemeente goed is aangehaakt bij de ontwikkelplannen en participatietrajecten? Wat als de ontwikkelaars kaders wil, maar de gemeente die nog niet heeft, of de ontwikkelaar confronteert met ‘lastige’ beleidswensen? Hoe voorkom je als private partij dat je een participatieproces opstart dat leidt tot plannen die door de gemeenteraad worden afgeschoten? En wat is de verhouding met de gemeenteraad? Hoe borgen zij democratie? Scharen zij zich achter een minderheidsbelang of achter de meerderheid van de participanten? Menno van der Veen van participatiebureau Tertium gaat in deze sessie op dergelijke spanningsvelden dieper in en Olha Bondarenko vertelt over het perspectief van de lokale overheid vanuit de Eindhovense praktijk.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen? Lees meer