Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Het vormgeven van participatie bij gebiedsontwikkelingen is complex. Bijvoorbeeld door de belangen van bewoners, bedrijven en andere gebiedsgebruikers. Maar ook omdat ontwikkelaars steeds vaker initiatief nemen om een gebied te transformeren. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen?

Wat gaan we doen?

De afgelopen periode onderzocht de vakgroep Gebiedsontwikkeling van de TU Delft privaat georganiseerde participatie: omgevingsparticipatie die door projectontwikkelaars of andere private initiatiefnemers wordt georganiseerd. De onderzoekers keken daarbij naar de drijfveren van private partijen om participatie te organiseren, de kosten en baten, de misverstanden en de valkuilen. Ook besteedden zij aandacht aan overheidsbetrokkenheid bij private participatie: welke kaders geef je mee als overheid en hoe organiseer je participatie binnen die kaders? Daarnaast onderzocht de TU Delft de procesinrichting van participatie bij tegengestelde belangen en standpunten: zijn er mogelijkheden om consensus te vinden of wordt het toch een gang naar de rechter? De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een essay vol met aandachtspunten en overwegingen voor zowel private als publieke partijen die betrokken zijn bij privaat georganiseerde participatie.

Op 16 september presenteert Wouter Jan Verheul samen met zijn collega’s van de TU Delft de onderzoeksresultaten. Daarbij neemt de grootste uitdagingen en valkuilen bij privaat georganiseerde participatie onder de loep.

Daarna gaan we in een panelgesprek met onderzoekers en praktijkdeskundigen dieper in op de bevindingen van het onderzoek. In een aantal deelsessies bespreken we vervolgens concrete casussen uit de praktijk en inspirerende voorbeelden. U kunt aansluiten bij een deelsessie over de juridische kaders van privaat georganiseerde participatie, de private kosten en baten van participatie of de omgang met conflict tijdens participatieprocessen.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.