Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Hoe slim om te gaan met parkeerkencijfers?

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Uit onderzoek blijkt dat vanwege parkeren 20 procent minder woningen worden gerealiseerd en dat veel bewonersgarages een slechte bezetting kennen. Het is dus belangrijk om goed naar de parkeerbehoefte te kijken. Deze themasessie bouwt voort op de themasessie van 25 april. Op 9 oktober geeft Hillie Talens (CROW) een sneak preview van de geactualiseerde parkeercijfers die later dit jaar verschijnen. Zij gaat in op de zeven belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige aanpak, waarbij ook het proces om te komen tot de juiste parkeernormen centraal staat. Aan de hand van een aantal concrete situaties (die u ook zelf kunt inbrengen), bespreken we de praktische toepasbaarheid.

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert op 9 oktober een bijeenkomst exclusief voor alle betrokkenen van deelnemende projecten. Deze themasessie is onderdeel van de bijeenkomst. Meer weten over het middagprogramma?

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema. De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Ede
Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523455916

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Hoe slim om te gaan met parkeerkencijfers?

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Deze themasessie is een vervolg op de themasessie van 25 april. We besteden aandacht aan de geactualiseerde parkeerkencijfers van het CROW en bespreken aan de hand van een aantal concrete situaties hoe je deze kunt toepassen. Lees meer

U kunt zichzelf aanmelden door een e-mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie zijn gegarandeerd van een plaats. Indien u niet met een project deelneemt, verzoeken wij u te vermelden wat de reden is dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is.