Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Uit onderzoek (Pdf, 463 MB) blijkt dat vanwege parkeren 20 procent minder woningen wordt gerealiseerd en dat veel bewonersgarages een slechte bezetting kennen. Het is dus belangrijk om goed naar de parkeerbehoefte te kijken. In deze themasessie verkennen we aan de hand van een aantal concrete locaties in het programma Stedelijke Transformatie hoe met parkeren omgegaan kan worden.

De parkeerbehoefte is erg afhankelijk van locatie, doelgroep en alternatieven voor de beschikbare mobiliteit. In de afgelopen jaren is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen rondom andere vormen van mobiliteit, waardoor de parkeerbehoefte verandert. Parkeernormen kunnen hierdoor bijgesteld worden. Onder begeleiding van Goudappel Coffeng bekijken we hoe de nieuwe kennis ingebracht kan worden bij de casussen, onder andere aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden uit het land. Hierbij leggen we de relatie met de bestaande kennis over veranderende mobiliteit.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema. De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Den Haag

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Uit onderzoek bli... Lees meer

U kunt zichzelf aanmelden door een e-mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De projecten die deelnemen in het programma Stedelijke Transformatie zijn gegarandeerd van een plaats. Indien u niet met een project deelneemt, verzoeken wij u te vermelden wat de reden is dat u aan de sessie wilt deelnemen en wat uw achtergrond is.