Nationaal Transformatieplan

Het programma Stedelijke Transformatie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren een werksessie over transformatie. Op 2 november bespreken we de huidige stand van zaken rondom transformatie en verkennen we wat nodig is om de transformatieopgave te versnellen. Tijdens de werksessie krijgt u de mogelijkheid om uw visie en uw behoefte onder de aandacht te brengen. Let op: dit is een besloten sessie. Alleen mensen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen deelnemen.

Nationaal Transformatieplan

De Tweede Kamer verzocht in een motie om het opstellen van een Nationaal Transformatieplan. Dit plan moet in kaart gebrachte kansen omzetten in concrete plannen voor het transformeren van kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden naar woningen, om leegstand te verminderen en antwoord de geven op de woningvraag. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met transformatie van leegstaand vastgoed. Ook liepen – en lopen – er verschillende acties en activiteiten om leegstand te verminderen. Het ministerie van BZK wil graag verkennen op welke manier het Nationaal Transformatieplan ondersteuning kan bieden.
Het programma Stedelijke Transformatie werkt al een paar jaar aan de transformatie van bestaande stedelijke gebieden en draagt vanuit die ervaring bij aan de werksessie.

Programma

Welke kansen zijn er nog niet benut of onderbenut als het gaat om de transformatie van kantoren, winkels en bedrijfsruimte naar woningen? Deze vraag staat centraal tijdens de werksessie op 2 november. We bespreken de urgentie, de kansen en de vraagstukken die spelen bij transformatie. We gaan in gesprek over de rol die overheid en markt kunnen spelen bij deze opgave.
Op welke transformatieopgave kan een Nationaal Transformatieplan zich het beste richten? Welke acties passen hier het beste bij? Kunnen bestaande acties en activiteiten worden versterkt? Meld u aan voor de werksessie en denk mee!

Aanmelden

Voor deze werksessie nodigen het ministerie van BZK en het programma Stedelijke Transformatie gericht deelnemers uit, om een zo scherp en representatief mogelijk beeld te krijgen van de opgaven. Wij waarderen uw aanwezigheid en bijdrage enorm. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@stedelijketransformatie.nl. Wilt u daarbij aangeven of u de meeste kennis en ervaring heeft bij kantoor-, bedrijfs- of winkelpanden? Tijdens de werksessie gaan we in groepen uiteen, waarbij elk type pand in een andere subsessie centraal staat.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Nationaal Transformatieplan

Het programma Stedelijke Transformatie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren een werksessie over transformatie. Op 2 november bespreken we de huidige stand van zaken rondom transformatie en verkennen we wat nodig is om de transformatieopgave te versnellen. Lees meer

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@stedelijketransformatie.nl. Wilt u daarbij aangeven of u de meeste kennis en ervaring heeft bij kantoor-, bedrijfs- of winkelpanden?