Nationaal revolverend fonds gebiedstransformaties

Themasessie

Doelgroep Gemeenten

De afgelopen periode formuleerde het programma Stedelijke Transformatie een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het revolverend fonds gebiedstransformaties. Op 14 juni presenteerde een afvaardiging van het programma dit advies aan minister Ollongren van het ministerie van BZK.

Minister Ollongren vindt dit advies van meerwaarde en het ministerie van BZK werkt dit de komende tijd verder uit. De eerste invullingen van het fonds zijn binnenkort beschikbaar. Tijdens de themasessie op 19 juli is een afvaardiging van het ministerie aanwezig om deze richtingen toe te lichten. We verkennen hoe dit past bij de werking van projecten. Voor gemeenten is deze bijeenkomst een mooie gelegenheid om nog concreter input te geven.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema.

De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Den Haag (onder voorbehoud)
Dsc 1435 internal thumb small 1528287408

Nationaal revolverend fonds gebiedstransformaties

Themasessie

De afgelopen periode formuleerde het programma Stedelijke Transformatie een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het revolverend fonds gebiedstransformaties. Minister Ollongren vindt dit advies van meerwaarde en het ministerie van BZK werkt dit de komende tijd verder uit. De eerste richtingen zijn binnenkort beschikbaar. Tijdens de themasessie op 19 juli is een afvaardiging van het ministerie aanwezig om deze richtingen toe te lichten. Lees meer

Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.