Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkent u de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs.

Wat gaan we doen?

Mobiliteitshubs kunnen worden gezien als een belangrijke oplossing om bij gebiedsontwikkelingen slimme en schone mobiliteitsconcepten te faciliteren. Welke verschillende vormen van mobiliteitshubs zijn er en hoe verhoudt zich dat tot de ontwikkeling van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS)? Edvard Hendriksen (Eigenarencollectief Merwede, Over Morgen) en Maarten de Vries (Gemeente Amsterdam, MRA Platform Smart Mobility, Over Morgen) bieden inzicht. Op 6 september bespreken we de noodzakelijke randvoorwaarden om een mobiliteitshub te laten functioneren en wat dit betekent voor specifieke gebiedsontwikkelingen qua inhoud en proces. We nemen de organisatie en financiering van mobiliteitshubs onder de loep en besteden daarbij volop aandacht aan inclusieve en betaalbare oplossingen.

Aan de hand van een aantal eerste Nederlandse voorbeelden van mobiliteitshubs, bespreken we de ervaringen. We verkennen hoe we meer vraaggericht kunnen kijken naar mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen en hoe we flexibele oplossingen kunnen inbouwen om ruimte te houden voor de verandering van de vraag van de gebruikers. We gaan met elkaar in gesprek om te verkennen onder welke voorwaarde deze hubs van toegevoegde waarde zijn voor gebiedsontwikkelingen.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkent u de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

Wilt u deelnemen? Mail dan naar: