Kansen in milieunormen

Bij de transformatie van een bedrijventerrein naar een woongebied

Binnenstedelijke transformatie vraagt om goede interactie met zittende bedrijven in een gebied. Bij veel gebiedstransformaties doet zich de spanning voor tussen de overlast die deze bedrijven kunnen geven en de milieugevoelige nieuwe woonfunctie. Is het mogelijk om hier een goed woon- en leefklimaat de garanderen? Vaak bestaat er een verschil tussen de vergunde ruimte van bedrijven en de daadwerkelijke overlast. Het is dus ook zaak om naar de feitelijke situatie te kijken. In de praktijk blijkt er veel mogelijk, zeker als er slim omgegaan wordt met de regels. Maar wat zijn de mogelijkheden en hoe pas je die toe? Hoe zit het met de rechten van zittende bedrijven die hun vergunde ruimte een lange periode niet gebruiken? Zijn die bij te stellen?

Dit thema stond de afgelopen periode centraal in diverse onderzoeken. In de MRA onderzocht Stec Groep de mengbaarheid van wonen en werken. De Verstedelijkingsalliantie besteedde aandacht aan de mogelijkheden bij de aanwezigheid van bedrijven in een hoge milieucategorie en de VNG werkte aan een nieuwe uitgave van de publicatie Bedrijven en milieuzonering. Daarnaast gaat de Omgevingswet op een andere manier om met bedrijven en milieuzonering. In de themasessies verkennen we met elkaar wat de mogelijkheden zijn vanuit milieuregelgeving om een bedrijventerrein (gedeeltelijk) te transformeren naar een woongebied.

Themasessie 1: Kansen voor mengen wonen en werken

Dinsdag 11 juni 2019
Tijdens de eerste themasessie verkennen we de mogelijkheden van het mengen van wonen en werken. Naast de woningvraag is binnenstedelijk ook een grote vraag naar uitbreidingsruimte van bedrijven dichtbij de stad. Esther Geuting van Stec Groep neemt ons mee in onderzoek dat zij uitvoerden in Amsterdam en Zaanstad, waaruit blijkt dat circa 60 procent van alle bedrijfsruimte is te vermengen. Zij geeft een toelichting op een mengbaarheidsindicator die Stec ontwikkelde om de mengbaarheid van bedrijven objectief in beeld te krijgen.

Vervolgens bespreken we aan de hand van uw projecten hoe functiemenging in de praktijk werkt. Wat is de potentie van gebieden voor het mengen van wonen en werken? Welke stappen moet u zetten om functiemenging tot stand te brengen? Welke obstakels komt u tegen en hoe deze op te lossen? Wat kunnen gemeenten zelf doen? Wat kunnen ontwikkelaars doen? En waarvoor zijn andere partijen nodig? De themasessie op 11 juni biedt inzicht.

Map for
Dsc 0999 internal thumb small 1553092429

Kansen in milieunormen

Bij de transformatie van een bedrijventerrein naar een woongebied

Bij veel gebiedstransformaties doet zich de spanning voor tussen de overlast die zittende bedrijven kunnen geven en de milieugevoelige nieuwe woonfunctie. Is het mogelijk om hier een goed woon- en leefklimaat de garanderen? In de themasessies verkennen we met elkaar wat de mogelijkheden zijn vanuit milieuregelgeving om een bedrijventerrein (gedeeltelijk) te transformeren naar een woongebied. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze reeks themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. We gaan ervan uit dat bij de themasessies rondom één thema dezelfde personen aanwezig zijn.