Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars

Corporaties zijn van oudsher partners bij stedelijke ontwikkeling. In verschillende transformatieprojecten speelden corporaties een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. De noodzaak en wens voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen, maakt wel dat corporaties een logische partner zijn. Doordat veel gemeenten in transformatiegebieden geen actief grondbeleid voeren, biedt samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars een kans om toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Op 8 juli ontdekt u hoe corporaties en ontwikkelaars de krachten kunnen bundelen bij het realiseren van meer sociale woningbouw.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze online themasessie vertellen Bob van Ree (de Alliantie Ontwikkeling) en Marnix van Delft (Synchroon) over de samenwerking die zij hebben in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met deze samenwerking zorgen zij er gezamenlijk voor dat er gemengde gebieden ontstaan en daarmee ook voldoende goede sociale woningen worden toegevoegd. Op 8 juli vertellen zij over de totstandkoming van de samenwerking en bieden zij inzicht in de manier waarop ze afspraken hebben gemaakt. Vertrouwen is één van de sleutelwoorden. Wilt u weten hoe dit vertrouwen is ontstaan? Meld u dan aan voor de online themasessie.

Veranderende rollen

De Woningwet maakt dat corporaties op een andere manier moeten handelen. Van Ree en Van Delft duiden hoe zij de rol van corporaties zien en hoe samenwerking met ontwikkelaars leidt tot meer kansen voor sociale woningbouw: er blijkt vaak meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht. Dat vraagt wel een actieve rol van een corporatie. Het versnipperd grondeigendom in veel gebiedstransformaties en een minder actief grondbeleid bij gemeenten zorgt dat het in sommige gebieden lastiger is voor corporaties om positie te krijgen. Hoe kunnen doelstellingen voor sociale woningbouw haalbaar zijn als een gemeente geen actief grondbeleid uitvoert? Over deze vraag gaan we in gesprek.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Meer lezen?

Tijdens een themasessie over de rol van corporaties bij woningbouwontwikkelingen vertelden Berenda de Paus (DeltaWonen), Barbara Bakker (gemeente Alkmaar) en Lot Riemers (Woonwaard) over diverse werkwijzen.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars

In transformatieprojecten spelen corporaties een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Op 8 juli ontdekt u hoe corporaties en ontwikkelaars de krachten kunnen bundelen bij het realiseren van meer sociale woningbouw. Lees meer

Ondervindt u problemen bij het aanmelden voor deze bijeenkomst? Mail dan naar: