Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties

Binnenstedelijke gebiedstransformaties gaan gepaard met hoge investeringskosten en lange doorlooptijden. In financiële zin kan het lastig zijn om gebiedsontwikkelingen rendabel te maken. Wat als we meer oog hebben voor maatschappelijke waarden? Op 23 november vertellen Tako Postma (gemeente Delft), Antoinette Kemper (Rebel Group) en Guido Mertens (Stad en Ontwikkeling) over maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen. Meld u aan en ontdek hoe gemeenten en marktpartijen ruimte kunnen bieden aan maatschappelijke initiatieven.

Wat gaan we doen?

Maatschappelijke waarden zijn niet in geld uit te drukken, maar hebben vaak wel toegevoegde waarde voor een stad en haar inwoners – en kunnen op termijn ook geld opleveren. Hoe maak je als gemeente maatschappelijke waarden meetbaar en een vereiste in een aanvraag of opdracht? Hoe geef je deze waarden een plek in grondbeleid? Hoe kan je als ontwikkelaar rekening houden met de juiste maatschappelijke waarden? En kost het eigenlijk altijd geld? Tijdens een online themasessie op 23 november gaan we met deze vragen aan de slag.

Programma

  • Een bijdrage voor de stad – Tako Postma (gemeente Delft)
    Tako Postma is stadsbouwmeester in Delft. Hij kijkt in die functie sterk naar de maatschappelijke kant van het ontwikkelvak. Hij licht toe wat mogelijke extra waarden van gebiedsontwikkelingen zijn en geeft zijn visie op de manier waarop je de juiste mensen van een gebiedsontwikkeling kunt laten profiteren. In het verleden heeft hij als partner bij INBO financiële waarden als drijfveer gehad. Vanuit dat perspectief trekt hij het onderwerp breder en gaat verder in op de bijdrage van maatschappelijke waarden voor de stad.
  • Formuleren van doelstellingen – Antoinette Kemper (Rebel Group)
    Om te zorgen dat in een gebiedsontwikkeling maatschappelijke opgaven een plek krijgen, is het noodzakelijk de juiste doelstellingen te formuleren. Bouwen gaat immers niet alleen over stenen op elkaar leggen, maar over investeren in een duurzame, inclusieve samenleving. Maar hoe zorg je voor een goede overeenstemming tussen deze publieke ambities en het aanbod van marktpartijen? Antoinette Kemper van Rebel Group laat zien hoe deze werelden bij elkaar kunnen komen. Belangrijk is hierbij dat de markt wordt uitgedaagd aan te bieden wat het publieke domein nodig heeft.
  • Grondbeleid – Guido Mertens (Stad en Ontwikkeling)
    Ook grondbeleid kan een rol spelen in de keuzes die voor ontwikkelingen worden gemaakt. Guido Mertens gaat in op de mogelijke afwegingskaders in het grondbeleid die inzicht geven in de integrale impact van een gebiedsontwikkeling. Dit doet hij aan de hand van voorbeelden uit gemeenten waarvoor hij werkt, zoals Almere, Apeldoorn, Sittard-Geleen, Maastricht en Alkmaar.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties

Maatschappelijke waarden zijn niet in geld uit te drukken, maar kunnen van toegevoegde waarde zijn voor een stad en haar inwoners. Deze waarden worden nu soms overgeslagen omdat ze geld kosten, terwijl ze op de langere termijn ook geld kunnen opleveren. Tijdens een online themasessie ontdekt u op welke manier u maatschappelijke waarde creëert in gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de online themasessie? Mail dan naar: