Lancering Transformatiefaciliteit

Werksessie

Binnenstedelijke gebiedstransformaties komen regelmatig moeizaam op gang, o.a. vanwege onvoldoende voorfinanciering. De Transformatiefaciliteit kan uitkomst bieden. De Transformatiefaciliteit biedt kortlopende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren, zodat initiatiefnemers sneller kunnen starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties. Op 7 februari lanceert minister Ollongren de Transformatiefaciliteit. Na afloop van deze lancering vindt een werksessie plaats, waarin u uitgebreide toelichting krijgt, leert hoe de Transformatiefaciliteit werkt en ontdekt hoe een aanvraag ingediend kan worden. Het programma Stedelijke Transformatie organiseert deze werksessie samen met het ministerie van BZK en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Bent u erbij?

Minister Ollongren kondigde in 2018 aan dat zij een revolverend fonds wil instellen voor gebiedstransformaties. Binnenstedelijke gebiedstransformaties komen immers regelmatig moeizaam op gang. Eén van de oorzaken is een gebrek aan voldoende financiering voor voorinvesteringen die gedaan moeten worden. Deze projecten kunnen een beroep doen op de nieuwe Transformatiefaciliteit. Het kan van meerwaarde zijn voor zowel publieke als private partijen die een zetje nodig hebben om te gaan investeren. De lening uit de Transformatiefaciliteit kan het vertrouwen en het commitment geven om wel te gaan ontwikkelen. Tijdens de lancering gaat minister Ollongren in gesprek met vertegenwoordiging van de gemeente Zaanstad, SVn, BNG Bank en de NEPROM.

Direct aansluitend aan deze lancering vindt de werksessie plaats. SVn is de fondsbeheerder van de Transformatiefaciliteit. Tijdens de werksessie krijgt u een toelichting op deze financieringsfaciliteit. De BNG Bank zal toelichten wat de relatie is met andere financieringsmogelijkheden. Vervolgens gaan we aan de hand van casussen van de deelnemers in op de wijze waarop de Transformatiefaciliteit werkt en hoe een aanvraag ingediend kan worden.

Map for Broedplaats De Hoop, Barndegat 6, Zaandam
Dsc 0017 internal thumb small 1544606872

Lancering Transformatiefaciliteit

Werksessie

Graag nodigen wij u uit voor de lancering van de Transformatiefaciliteit (voluit: Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie) door minister Ollongren op 7 februari. Aansluitend aan deze lancering vindt een werksessie plaats voor betrokkenen bij geïnteresseerde projecten. Het programma Stedelijke Transformatie organiseert deze werksessie samen met het ministerie van BZK en SVn. Lees meer

9:30 Inloop
10:00 Welkom

door Jop Fackeldey, boegbeeld Stedelijke Transformatie en minister Ollongren van het ministerie van BZK

10:10 Lancering en panelgesprek

met:

  • Kajsa Ollongren (ministerie BZK)
  • Gerard Ram (wethouder Zaanstad)
  • Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM)
  • Jan Willem van Beek (directeur SVn)
  • Gita Salden (voorzitter BNG Bank)
10:30 Pauze
10:45 Start werksessie
10:50 Toelichting op opzet Transformatiefaciliteit

door SVn

11:15 Pitch vanuit een gebied waar loopt men tegenaan?
11:30 Reactie door SVn

hoe kan de Transformatiefaciliteit werken?

11:45 Toelichting van de BNG Bank

wat is de relatie met andere financieringsmogelijkheden?

12:00 Pauze
12:30 Verdieping in groepen

hoe kan het fonds werken?

13:30 Afsluiting
13:45 Einde

Er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar voor deze bijeenkomst. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. U hoort zo spoedig mogelijk of u kunt deelnemen.