Kwaliteit van plan

Themasessie

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Hoe ga je om met de spanning om wel snelheid te maken en een goede kwaliteit te geven?

Tijdens de eerste themasessie is gekeken hoe je kunt omgaan met de stapeling van belangen en hoe zich dat vertaalt naar concrete projecten. Hiervoor is het nodig om te kijken naar het draagvlak, de realiseerbaarheid en de uitvoerbaarheid. Een deel van de oplossing is samen praten over kwaliteit en zo, vanuit een gedeelde visie over een heldere gebiedsidentiteit, te handelen. Accepteer daarbij dat je allemaal een andere rol en belangen hebt. Daarbij gaat het om echt openstellen naar elkaar, gezamenlijk de opgave verkennen en ieders belang bespreken. Tijdens deze themasessie gaan we verder in op de manier waarop kwaliteit en snelheid hand in hand kunnen gaan.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema.

De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for n.n.b.
Co green overtoomse veld energieneutraal amsterdam internal thumb small 1527600380

Kwaliteit van plan

Themasessie

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Hoe ga je om met de spanning om wel snelheid te maken en een goede kwaliteit te geven? Lees meer

Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.