Themasessie: Kwaliteit van plan

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Hoe ga je om met de spanning om wel snelheid te maken en een goede kwaliteit te geven?

Tijdens de eerste themasessie verkenden de aanwezigen hoe je kunt omgaan met de stapeling van belangen en hoe zich dat vertaalt naar concrete projecten. Hiervoor is het nodig om te kijken naar het draagvlak, de realiseerbaarheid en de uitvoerbaarheid.

Een deel van de oplossing om te komen tot een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling is een integrale planontwikkeling, waarin alle vraagstukken die spelen in een gebied aan bod komen. Henk Puylaert (bureau H2Ruimte) is auteur van ‘Doe de tienkamp’, een praktische handreiking bij duurzame gebiedsontwikkeling. Aan de hand van vijf procesprincipes bespreekt hij hoe de kwaliteit van het planproces verbeterd kan worden, en daarmee de kwaliteit, de haalbaarheid en de betaalbaarheid. Na zijn inleiding kijken we hoe deze vijf principes toepasbaar zijn in onze eigen projecten.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema.

De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via regien.vanadrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Bar Beton CS: Stationshal 9 (1e verd.)
3511 CE Utrecht (buiten OV poortjes)
Co green overtoomse veld energieneutraal amsterdam internal thumb small 1527600380

Themasessie: Kwaliteit van plan

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Hoe ga je om met de spanning om wel snelheid te maken en een goede kwaliteit te geven? Lees meer

Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via regien.vanadrichem@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.