Intervisie: Capaciteitstekorten

Bij gebiedstransformaties loop je tegen allerlei thema’s aan. Van politiek-bestuurlijke onvoorspelbaarheid tot parkeren en van financiën tot capaciteitstekorten. Door kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen we problemen doorgronden en oplossen. Maar door de coronamaatregelen is dit lastig. Het programma Stedelijke Transformatie wil dat mensen die werken aan transformatieprojecten van elkaar blijven leren. Daarom organiseren we drie intervisiesessies voor mensen die werken aan de deelnemende projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Dat doen we elke sessie rondom een ander vraagstuk. Op 5 juli staat het omgaan met capaciteitstekorten centraal.

Wat gaan we doen?

De intervisiesessies zijn kleinschalige, digitale bijeenkomsten met 6 tot 8 deelnemers. In een vertrouwelijke sfeer helpen we elkaar verder in de weerbarstige transformatiepraktijk. Door met verschillende deelnemers van diverse organisaties in gesprek te gaan, krijgt u een frisse blik op een vraagstuk.
Eén van de deelnemers brengt een casus in, gekoppeld aan een gerichte intervisievraag. De andere deelnemers helpen de ‘casushouder’ aan nieuwe inzichten en tips. Dit doen we via een vast format. Niet alleen de casushouder, maar alle aanwezigen leren hiervan. Een vertrouwelijke en constructieve sfeer is van belang voor een effectieve intervisie. Daarom is deelname vrijwillig, maar niet vrijblijvend, en wordt er geen verslag of opname gemaakt van de sessie. Om de vertrouwelijkheid te borgen gaan we uit van de Chatham House Rule.

Welk onderwerp staat wanneer centraal?

 • Het bestuur in stelling brengen
  Maandag 28 juni, 15.30-17.00 uur
  Het is geen geheim dat transformaties een lange adem vergen: ze overleven verschillende gemeenteraadsverkiezingen en wethouders. Ook 2022 is weer een verkiezingsjaar. Hoe ga je om met de politiek-bestuurlijke onvoorspelbaarheid? Hoe veer je mee met de politieke wind, zonder de voortgang te breken?
  Wilt u deelnemen aan deze intervisiesessie? Meld u dan hier aan.
 • Capaciteitstekorten
  Maandag 5 juli, 15:30 uur – 17:00 uur
  Het is een gegeven dat het in de gebiedsontwikkeling nogal eens aan mankracht ontbreekt om transformaties te begeleiden, soms met vertraging tot gevolg. Daar is vaak niet (direct) iets aan te doen. Hoe ga je hiermee om als gemeente of als ontwikkelaar? En hoe kunnen markt en overheid elkaar ontzorgen?
  Wilt u deelnemen aan deze intervisiesessie? Meld u dan aan via het aanmeldformulier onder de groene button.

Aanmelden

De intervisiesessies zijn exclusief voor medewerkers van de projecten die zich hebben aangemeld voor het programma Stedelijke Transformatie. Zowel overheid als marktpartijen behoren tot de doelgroep.

Er is ruimte voor acht deelnemers per sessie. Heeft u een casus die u wilt inbrengen, dan kunt u dat aangeven in het daarvoor bestemde opmerkingenveld. Wij zullen vooraf een keuze maken uit één van de aangeboden casussen.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Intervisie: Capaciteitstekorten

Het is een gegeven dat het in de gebiedsontwikkeling nogal eens aan mankracht ontbreekt om transformaties te begeleiden, soms met vertraging tot gevolg. Daar is vaak niet (direct) iets aan te doen. Hoe ga je hiermee om als gemeente of als ontwikkelaar? En hoe kunnen markt en overheid elkaar ontzorgen? Lees meer

Heeft u een casus die u wilt inbrengen, dan kunt u dat aangeven in het opmerkingenveld. Wij zullen vooraf een keuze maken uit één van de aangeboden casussen.