Impuls woningbouw

Het kabinet investeert de komende jaren 1 miljard euro in de woningbouw. Dat kondigde minister Ollongren aan in haar kamerbrief van 17 september. Maar hoe kunnen we hiermee een daadwerkelijke impuls aan de binnenstedelijke gebiedstransformaties geven? Op 31 oktober gaan we hier graag over in gesprek met deelnemende projecten uit het programma Stedelijke Transformatie. Bent u erbij?

Wat kunt u verwachten?

De woningbouwimpuls kan bijdragen aan het dekken van onredabele toppen (subsidie), maar kan wellicht ook een bijdrage leveren aan langjarige voorfinanciering van grote gebiedsontwikkelingen of het werken met gebiedsfondsen stimuleren (revolverend). Op 31 oktober geeft het ministerie van BZK nadere toelichting op de woningbouwimpuls. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de eerste contouren. We kunnen hierbij putten uit eerdere aanbevelingen uit de rapportage onrendabele toppen, een recente evaluatie naar de werking van de transformatiefaciliteit en andere onderzoeken naar de mogelijkheden van het huidige instrumentarium. Het ministerie van BZK informeert de Tweede Kamer medio november over dit thema, en maakt daarbij graag gebruik van onze input.

Achtergrond

De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is in het programma Stedelijke Transformatie regelmatig het onderwerp van themasessies, bijvoorbeeld in bijeenkomsten over kostenverhaal, onrendabele toppen en stedelijk financieren. Rebel voerde in vervolg daarop onderzoek uit naar onrendabele toppen bij gebiedsontwikkeling.

Map for De Tuinkamer van de Mariënhof: Kleine Haag 2 3811 HE Amersfoort

Impuls woningbouw

Het kabinet investeert de komende jaren 1 miljard euro in de woningbouw. Dat kondigde minister Ollongren aan in haar kamerbrief van 17 september. Maar hoe kunnen we hiermee een daadwerkelijke impuls aan de binnenstedelijke gebiedstransformaties geven? Op 31 oktober gaan we hier graag over in gesprek met deelnemende projecten uit het programma Stedelijke Transformatie. Bent u erbij? Lees meer

Deze bijeenkomst is in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mailtje naar Regien van Adrichem.