Gebiedsontwikkeling in spoorzones

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd kan het spoor ook zorgen voor belemmeringen of specifieke eisen bij gebiedsontwikkelingen. Tijdens een online themasessie op 15 december verkent u de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor.

Wat gaan we doen?

Geluid, externe veiligheid of trillingen zijn omgevingseffecten die van grote invloed kunnen zijn op de wijze waarop een gebiedsontwikkeling vorm krijgt en waar toekomstige bewoners van het gebied last van kunnen krijgen. Het is daarom van belang om in een vroegtijdig stadium rekening te houden met de ligging nabij het spoor en de effecten daarvan. Zo voorkom je dat je allerlei maatregelen moet treffen of dat er een ongewenste leefkwaliteit ontstaat.

ProRail startte een programma dat zich specifiek richt op het bouwen boven, onder en naast het spoor (BONS). Een aantal uitgangspunten staat daarbij voorop. Zo is het vervoer per spoor (goederen en personen) altijd leidend, zowel nu als in de toekomst. Op 15 december vertelt Caroline Brunekreef (ProRail) over het programma BONS. Ze legt uit op welke manier en op welk moment in het proces ProRail kan bijdragen. Tryfon Roelofs (ProRail) vertelt over de verschillende omgevingseffecten van het spoor. Hij toont aan wat de impact van deze effecten op een gebiedsontwikkeling kan zijn en geeft daarbij tips.

De gemeente Breda heeft een aantal verschillende ontwikkelingen rondom het spoor. John Bakker (Breda) vertelt hoe de gemeente rekening houdt met verschillende milieuaspecten. Hij vertelt wat het betekende voor het proces en gaat in op verschillende oplossingen die zijn gekozen om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen.

Daarna gaan we aan de hand van een aantal voorbeelden met elkaar in gesprek. Welke kansen liggen er voor ontwikkelingen rondom het spoor? Wat zijn processtappen die helpen om tot een goed eindresultaat te komen? En welke ontwerpprincipes inspireren om tot een veilige en gezonde leefomgeving te komen? Meld u aan en praat mee!

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden. Tijdens een online themasessie op 15 december verkent u de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor. Lees meer