Fondsvorming op gebiedsniveau

Een gebiedsfonds kan een belangrijke rol vervullen om een binnenstedelijke gebiedstransformatie financieel van de grond te krijgen. Verschillende gebieden doen hiermee nu eerste ervaringen op. Tijdens deze themasessie verkennen we onder meer aan de hand van het gebiedsfonds voor Middelland in Woerden wat de mogelijkheden zijn en hoe een gebiedsfonds vorm kan krijgen.

In Woerden speelt het gebiedsfonds een belangrijke rol voor de herontwikkeling van Middelland als bedrijventerrein naar woongebied. Met name bij de investeringen in het openbaar gebied: de inrichting van de openbare ruimte en voor het aanpassen van verkeersroutes. Tijdens deze sessie bekijken we hoe dit gebiedsfonds is opgezet en vormgegeven en gaan we aan de hand van ervaringen elders na wat voor andere vormen van een gebiedsfonds er zijn. Hierbij bespreken we ook de (mogelijke) relatie met het landelijk fonds voor gebiedstransformaties dat minister Ollongren instelt.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Met de themasessies willen we ervoor zorgen dat de projecten stappen kunnen maken rondom elk thema.

De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.

Map for Woerden
Dsc 1435 internal thumb small 1528287408

Fondsvorming op gebiedsniveau

Een gebiedsfonds kan een belangrijke rol vervullen om een binnenstedelijke gebiedstransformatie financieel van de grond te krijgen. Verschillende gebieden doen hiermee nu eerste ervaringen op. Tijdens deze themasessie verkennen we onder meer aan de hand van het gebiedsfonds voor Middelland in Woerden wat de mogelijkheden zijn en hoe een gebiedsfonds vorm kan krijgen. Lees meer

De themasessies zijn primair bedoeld voor de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie. Bij een aantal themasessies bieden we de mogelijkheid voor derden om deel te nemen. Voor deze themasessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond.