Energietransitie

De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Ook voor steden is de energietransitie een uitdagende opgave, met name het vraagstuk over de warmtevoorziening is complex. Transformatielocaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen van een gemeente. Hoe laat je gemeentebrede ambities op het thema energietransitie landen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Hoe zorg je dat de keuzes die je maakt in een transformatiegebied samenhangen met de bredere transitie in de hele stad? In deze themasessie gaan we met deze vragen aan de slag.

De energietransitie staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Op 5 maart verkennen we tegen welke knelpunten rondom energietransitie betrokken partijen aanlopen in transformatiegebieden. Hierbij gaan we ook aan de slag met de aanpak ‘Slim en snel aardgasvrij’ die Platform31 in 2018 ontwikkelde. Deze aanpak gaat uit van het gebruik van data om te komen tot besluiten over de verduurzaming van wijken. Deze themasessies helpen u op weg bij het komen tot een goede aanpak rondom de energietransitie.

Map for
Aquaflow woning flat wijk internal thumb small 1520871368

Energietransitie

De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Ook voor steden is de energietransitie een uitdagende opgave, met name het vraagstuk over de warmtevoorziening is complex. Transformatielocaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen van een gemeente. Hoe laat je gemeentebrede ambities op het thema energietransitie landen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze reeks themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. We gaan ervan uit dat bij de themasessies rondom één thema dezelfde personen aanwezig zijn.