De stad van de toekomst

Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke milieus te creëren? Dit was de centrale vraag van het BNA-onderzoek ‘De stad van de toekomst’. Op 17 juni delen BNA Onderzoek en de Vereniging Deltametropool de lessons learned. Ook gaan we in gesprek over het vervolg: hoe vertalen we de geleerde lessen naar concrete plekken en vraagstukken? Meld u aan en denk mee!

Nieuwe manieren van stad maken

In 2018 ging de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start. Ontwerpteams en gemeenten zochten samen met een groot netwerk aan betrokken experts naar nieuwe manieren van stad maken. De onderliggende vraag is hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op het gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties. Hoe krijgen we een systeemsprong voor elkaar die een duurzame toekomst voor de stad borgt?

BNA Onderzoek (projectleiding), TU Delft, Vereniging Deltametropool, de ministeries van IenW en BZK en Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven werkten samen met tien multidisciplinaire ontwerpteams aan verbeeldingen van ruimtelijke toekomsten voor vijf testlocaties. De uitkomsten – scenario’s, eindbeelden en roadmaps die aantonen hoe we op een integrale manier stad kunnen maken – zijn inmiddels breed besproken en maken de toekomst van onze steden voorstelbaar.

Lessons learned

Als vervolg op dit traject organiseren BNA Onderzoek en Vereniging Deltametropool, in samenwerking met het programma Stedelijke Transformatie in het najaar van 2020 workshops voor steden met een transformatieopgave. In deze workshops vertalen we de lessons learned uit ‘De stad van de toekomst’ naar concrete plekken en vraagstukken. Locaties waar aanstaande gebiedsontwikkelingen om slimme koppeling van transitieopgaven vragen, en waar de ontwerpende blik kan helpen een integrale toekomstvisie te ontwikkelen.

In de sessie op 17 juni blikken BNA Onderzoek en Vereniging Deltametropool terug op het traject ‘De stad van de toekomst’ en lichten ze het vervolgtraject voor het najaar toe. Aansluitend wordt aan de hand van een concrete testcase in kleinere groepen gewerkt aan integrale gebiedsvisies, als voorschot op de workshops van het najaar.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

De stad van de toekomst

Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke milieus te creëren? Dit was de centrale vraag van het BNA-onderzoek ‘De stad van de toekomst’. Op 17 juni delen BNA Onderzoek en de Vereniging Deltametropool de lessons learned. Ook gaan we in gesprek over het vervolg: hoe vertalen we de geleerde lessen naar concrete plekken en vraagstukken? Meld u aan en denk mee! Lees meer

Wilt u deelnemen? Mail naar: