De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Corporaties zijn van oudsher partners van de gemeente bij stedelijke ontwikkeling. Ook in verschillende transformatieprojecten speelden corporaties in het verleden een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen. In verschillende transformatiegebieden zijn corporaties niet prominent aanwezig in het voortraject, onder meer door de Woningwet. Gemeenten en ontwikkelende partijen vinden de bijdrage van de corporaties wel van toegevoegde waarde.

In deze themasessie willen we met corporaties, gemeenten en marktpartijen in gesprek over de rol van corporaties. Welke meerwaarde heeft de betrokkenheid van corporaties bij transformatieprojecten voor de projecten en het gebied? En wat is de meerwaarde voor de corporatie? In het verleden konden corporaties vaak de rol van startmotor van een ontwikkeling spelen. Dat is nu minder. Welke rol kan wel? Aanjager, meedenker, expert of afnemer?

We bekijken aan de hand van de veranderende omstandigheden wat de mogelijkheden en de kansen zijn. Want we zien ook dat gemeenten een andere rol innemen dan voorheen, met name door de crisis. Corporaties hebben een duidelijk belang vanuit volkshuisvesting. En ze hebben zicht op de wensen van bewoners en zijn van oudsher gewend om een visie op een buurt te ontwikkelen. Tijdens deze eerste themasessie verkennen we de kansen en mogelijkheden om de samenwerking tussen corporaties, gemeenten en markt te verbeteren. Tijdens een tweede themasessie willen we dit verder uitdiepen of aan de hand van casuïstiek de samenwerking nader bespreken.

Map for Utrecht
5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Voor deze themasessies zijn ook medewerkers van de corporaties die werkzaam zijn in de gebieden van de deelnemende projecten van harte uitgenodigd. Wilt u zich aanmelden voor deze reeks themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. We gaan ervan uit dat bij de themasessies rondom één thema dezelfde personen aanwezig zijn.