De gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Wat wordt straks anders en waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? Tijdens een online themasessie geven we u een kijkje onder de motorkap van de wet. We bespreken waar de Omgevingswet leidt tot veranderingen in processen van stedelijke transformatieprojecten. We nemen de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en de huidige situatie onder de loep en u verdiept uw kennis over het wijzigen van het omgevingsplan.

Wat gaan we doen?

Als de nieuwe Omgevingswet ingaat, brengt dat grote veranderingen in de wetten die gelden voor gebiedsontwikkelingen. In de Omgevingswet komen alle regels voor de fysieke leefomgeving samen. Voor een deel is er sprake van een bundeling van de huidige wetten, maar inhoudelijk wijzigt ook het één en ander. De processen rondom het verlenen van vergunningen verandert. De bestemmingsplannen gaan op in één omgevingsplan per gemeente. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is niet zomaar mogelijk en een omgevingsplan bevat meer onderwerpen dan een bestemmingsplan.

Op 21 juni verkennen we de consequenties van de naderende invoering van de Omgevingswet voor stedelijke transformatieprojecten. We bespreken onderwerpen die ook bij een eventueel uitstel onverminderd van belang blijven. De themasessie is interessant voor projectleiders gebiedsontwikkeling bij overheden en ontwikkelaars, die wel de consequenties van de Omgevingswet gaan ondervinden, maar die er niet dagelijks mee te maken hebben (in tegenstelling tot planologen en juristen).

We geven antwoord op prangende vragen over de Omgevingswet en gebiedsontwikkeling:

  • Hoe zien de processen van stedelijke transformaties eruit na invoering van de Omgevingswet?
  • In welke gevallen is het mogelijk om gebiedstransformaties onder het oude regime in behandeling te nemen? En wanneer is dat wenselijk?
  • Hoe werkt het wijzigen van het omgevingsplan straks en welke factoren spelen in de praktijk een rol in hoe vlot dit gaat?
  • Wat zijn de meest relevante sectorale aspecten bij transformaties, waar met de invoering van de Omgevingswet de regelgeving en dus de onderbouwing voor verandert of kan veranderen?
  • Welke veranderingen zijn er bij de onderzoeksplicht?

Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de gevolgen van de Omgevingswet voor de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkelingen. Zijn er gevolgen voor proces of inhoud? Wat zijn ervaringen in gebieden? Wat moet je nu al anders doen?

Voor wie?

Deze online themasessie is exclusief voor medewerkers van de deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Zowel overheid als marktpartijen behoren tot de doelgroep.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Aanvullingswet grondeigendom

Tijdens deze sessie besteden we geen aandacht aan de Aanvullingswet grondeigendom. Deze belangrijke wijziging kwam in eerdere sessies van het programma Stedelijke Transformatie al uitgebreid aan bod. In dit artikel leest u er meer over. Op 21 juni willen we specifiek verkennen welke andere vraagstukken bij gebiedsontwikkelingen van belang zijn bij de invoering van de Omgevingswet.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

De gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Wat wordt straks anders en waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? Tijdens een online themasessie geven we u een kijkje onder de motorkap van de wet. Lees meer

Deze online themasessie is exclusief voor medewerkers van de deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Zowel overheid als marktpartijen behoren tot de doelgroep.