De Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad 2018 komen ruim 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Want elke dag zijn bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers bezig om de steden in Nederland verder te brengen. Het programma Stedelijke Transformatie draagt ook bij aan de Dag van de Stad.

Deze tweede editie van het congres heeft als thema ‘De stad in balans’. Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn? En hoe kunnen we daar samen aan bijdragen? U hoort en ervaart het in elf deelcongressen, in last lectures door topsprekers op het hoofdpodium en speciale excursies.

Stedelijke Transformatie op de Dag van de Stad

Het programma Stedelijke Transformatie maakt onderdeel uit van het paviljoen De Transformerende Stad. Dit paviljoen staat in het teken van ‘wijken van de toekomst’. Hoe kunnen we de concrete opgaven van het moment (1 miljoen woningen, aardgasvrij) benutten voor een brede vernieuwingsslag op wijkniveau? Hoe kunnen we ‘wijken van de toekomst’ realiseren, waarin het leven niet alleen energetisch maar op allerlei manieren vooruit gaat, en waar mensen graag willen wonen? In de ochtend richt het paviljoen De Transformerende Stad zich op de grote ideeën en in de middag op de bestaande praktijken die nu al vormgeven aan die toekomst. Hierbij delen we de lessen vanuit het programma Stedelijke Transformatie.

Schrijf snel in

De Dag van de Stad is een onmisbaar evenement voor ambtenaren, bestuurders, actieve burgers, ondernemers en medewerkers van kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties. Wees er snel bij om één van de 2.000 kaartjes te bemachtigen. Op www.dedagvandestad.nl vindt u alle informatie over het programma, de sprekers, de thema’s, inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier.

Map for Wagenwerkplaats: Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort
Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1539617831

De Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad 2018 komen ruim 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Want elke dag zijn bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers bezig om de steden in Nederland verder te brengen. Het programma Stedelijke Transformatie draagt ook bij aan de Dag van de Stad Lees meer

U kunt zich aanmelden op: www.dedagvandestad.nl.