Conceptueel bouwen

De wooncrisis dwingt ons op andere manieren naar bouwen te kijken. Door bij het bouwen van woningen gebruik te maken van gestandaardiseerde en dus herhaalbare oplossingen, kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd. Wilt u uw kennis verdiepen over conceptueel en industrieel bouwen in hoogstedelijke gebieden? Kom dan naar de online themasessie op 8 juli. U kunt rekenen op een inspirerend programma met bijdragen van Jasper Ponte (Brink Groep), Niels Struijken (Heijmans) en Eric de Rooy en Patrick van Loon (gemeente Rotterdam).

Wat gaan we doen?

Het versnellen van de woningproductie door het meer en beter toepassen van conceptuele bouw en industriële productie vraagt om nauwe samenwerking tussen bouwers, gemeenten en corporaties: een zogenoemde bouwstroom. Welke processtappen zijn te onderscheiden in een bouwstroom? Welke rol moet een gemeente in dit traject vervullen? En wat komt er allemaal kijken bij conceptueel en industrieel bouwen in hoogstedelijke gebieden?

Jasper Ponte (Brink Groep) begeleidde de bouwstroom voor Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Op dit moment werkt hij aan het opzetten van de bouwstroom voor Haaglanden. Op 8 juli biedt hij inzicht in de processtappen voor het opzetten van een bouwstroom. Hij vertelt over de rol van de gemeente in het proces en geeft tips en handvatten.

Niels Struijken (Heijmans) zoomt in op de techniek en voordelen van conceptueel bouwen. Bij veel partijen bestaat de vrees dat conceptuele bouw eenheidsworst oplevert. Struijken laat met een aantal inspirerende voorbeelden zien dat er veel variatiemogelijkheden zijn.

Bij conceptueel bouwen verandert de rol van gemeenten. Niet alleen bij het aanwijzen van bouwlocaties, maar ook bij het versnellen van vergunningsprocedures. Er bestaan al aanpakken voor. Als een concept bijvoorbeeld eenmaal is goedgekeurd, blijft de goedkeuring voor dat concept bestaan. In de gemeente Rotterdam wordt gewerkt aan een traject waarin een vergunning in één dag mogelijk wordt. Tijdens de online bijeenkomst vertelt Eric de Rooy (gemeente Rotterdam) over de juridische aspecten die gepaard gaan met deze versnelling. Patrick van Loon (gemeente Rotterdam) gaat in op de bouwkundige aspecten.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Conceptueel bouwen

De wooncrisis dwingt ons op andere manieren naar bouwen te kijken. Door bij het bouwen van woningen gebruik te maken van gestandaardiseerde en dus herhaalbare oplossingen, kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd. Wilt u uw kennis verdiepen over conceptueel en industrieel bouwen? Kom dan naar de online themasessie op 8 juli. Lees meer