Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. Het eigendom van grond is versnipperd, waardoor zelden één partij de gehele gebiedstransformatie trekt. Dit leidt tot een zoektocht in de manier waarop afspraken gemaakt kunnen worden bij de totale ontwikkeling. Aan de ene kant bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit.

In deze themasessies bekijken we aan de hand van een aantal voorbeelden hoe deze afspraken vastgelegd kunnen worden. We gaan hierbij onder meer in op de spelregelkaarten. Hierin zijn de bandbreedtes van ontwikkelingen verankerd. Gemeenten en marktpartijen lijken hier tevreden over, want het biedt flexibiliteit, maar ook een bepaalde zekerheid. De vraag is alleen wat de juridische status is van zo’n spelregelkaart. Daarnaast onderzoeken we welke andere instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Hierbij besteden we ook specifiek aandacht aan de kansen en mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Map for
Alex schroder 2002 internal thumb small 1553100147

Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. In deze samenwerking bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit. In deze themasessies ontdekt u hoe afspraken vastgelegd kunnen worden en welke instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze reeks themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. We gaan ervan uit dat bij de themasessies rondom één thema dezelfde personen aanwezig zijn.