Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. Het eigendom van grond is versnipperd, waardoor zelden één partij de gehele gebiedstransformatie trekt. Dit leidt tot een zoektocht in de manier waarop afspraken gemaakt kunnen worden bij de totale ontwikkeling. Aan de ene kant bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit. Niet alle afspraken zouden daarom inhoudelijk moeten zijn, ook procesmatig kunnen afspraken worden gemaakt. In deze themasessie verdiept u uw kennis over sturingsmogelijkheden.

De TU Delft ontwikkelde een Instrumentenmix. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen sturen op afstand of sturen op consultatie en tussen relationele of instrumentele sturing. Vanuit de TU Delft geven Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens een toelichting op deze Instrumentenmix. We verkennen wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende manieren van sturen en gaan na welke instrumenten daarvoor gebruikt kunnen worden. Ook bespreken we in welke gevallen welk sturingsinstrument het beste kan worden ingezet. Dit moet leiden tot goede afspraken tussen overheid en markt, met aan de ene kant voldoende mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk, maar aan de andere voldoende heldere afspraken.

Map for
Alex schroder 2002 internal thumb small 1553100147

Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. In deze samenwerking bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit. In deze themasessies ontdekt u hoe afspraken vastgelegd kunnen worden en welke instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze themasessie? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn.