Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. Het eigendom van grond is versnipperd, waardoor zelden één partij de gehele gebiedstransformatie trekt. Dit leidt tot een zoektocht in de manier waarop afspraken gemaakt kunnen worden bij de totale ontwikkeling. Aan de ene kant bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit.

In deze themasessies bekijken we aan de hand van een aantal voorbeelden hoe deze afspraken vastgelegd kunnen worden. We gaan hierbij onder meer in op de spelregelkaarten. Hierin zijn de bandbreedtes van ontwikkelingen verankerd. Gemeenten en marktpartijen lijken hier tevreden over, want het biedt flexibiliteit, maar ook een bepaalde zekerheid. De vraag is alleen wat de juridische status is van zo’n spelregelkaart. Daarnaast onderzoeken we welke andere instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Hierbij besteden we ook specifiek aandacht aan de kansen en mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Themasessie 1: Spelregelkaarten

Donderdag 11 juli 2019
In verschillende gebiedsontwikkelingen in het land duiken spelregelkaarten op. Tijdens deze sessie proberen we samen met ervaringsdeskundigen en experts van de TU Delft de vinger te leggen op dit nieuwe instrument, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

De gemeente Amsterdam deelt haar ervaringen met dit type instrument, onder meer in het transformatieproject Cruquiusgebied. Spelregels en een spelregelkaart vormen daar al sinds 2012 het kader waarbinnen het gebied zich kan ontwikkelen, samen met de geformuleerde ambitie voor het gebied. Ook een aantal andere gemeenten die sinds kort aan de slag zijn met spelregelkaarten of een vergelijkbaar instrument, lichten hun werkwijze en ervaringen toe.

De TU Delft reflecteert vervolgens op de praktijkvoorbeelden. Ze leggen hierbij een link met hun instrumentenwaaier voor meervoudige sturing in gebiedstransformaties. Daarna voeren we samen het gesprek, met het oog op de hoofdvraag van het programma Stedelijke Transformatie: hoe kunnen spelregelkaarten worden ingezet om stedelijke transformaties van de grond te krijgen en te versnellen? De volgende vragen komen aan bod:

  • Wat voor type spelregelkaarten zijn er? (Wat is de bandbreedte?)
  • Voor welk probleem is het een oplossing? Bij welke type transformaties of in welke marktomstandigheden zijn we kansrijk of wenselijk?
  • Wat is de juridische status?
  • Welke onderwerpen kun je in een spelregelkaart terug laten komen?
  • In hoeverre bieden spelregelkaarten flexibiliteit of zekerheid voor partijen? Zijn ze bijvoorbeeld onderhandelbaar?
  • Met wie stel je een spelregelkaart op?
  • Wat maakt een spelregelkaart anders dan een uit te werken bestemming?
Map for
Alex schroder 2002 internal thumb small 1553100147

Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. In deze samenwerking bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit. In deze themasessies ontdekt u hoe afspraken vastgelegd kunnen worden en welke instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Lees meer

De themasessies zijn in principe alleen toegankelijk voor betrokkenen bij projecten die deelnemen aan het programma Stedelijke Transformatie. Wilt u zich aanmelden voor deze reeks themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. We gaan ervan uit dat bij de themasessies rondom één thema dezelfde personen aanwezig zijn.