Onrendabele toppen in Breda en Heerhugowaard

Verslag themasessie Onrendabele Toppen - deel 2

Waardoor ontstaat een onrendabele top? En hoe kun je een impasse doorbreken? Tijdens de themasessie Onrendabele toppen werd meegedacht en meegekeken naar de niet-rendabele businesscase van het CSM-terrein in Breda en naar de onrendabele top bij de herinrichting van het stationsgebied in Heerhugowaard. Lees meer

Heroverwegen, herschikken of verlies nemen?

Verslag themasessie Onrendabele Toppen - deel 1

Als gemeente kun je een mooi maatschappelijk rendement bedenken bij een binnenstedelijke gebiedstransformatie. Toch kan een niet-sluitende businesscase de ontwikkelingen in de weg staan. Damo Holt van adviesbureau Rebel vertelde in de themasessie Onrendabele toppen over verschillende mogelijkheden en dekkingsstrategieën om een financiële impasse toch te doorbreken. Lees meer

“De verdeelsleutel wordt hét nieuwe sleutelbegrip”

Verslag themasessie Kostenverhaal

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en besluiten maakt de gemeente kosten. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van het bestemmingsplan of de aanleg van openbare voorzieningen zoals wegen, verlichting en riolering. Die kosten kan de gemeente doorrekenen aan de grondeigenaar. Maar welke kosten vallen onder dit kostenverhaal? En hoe werkt het bij organische ontwikkelingen, wanneer er meer onzekerheid over het eindbeeld is? Lees meer

Versnipperd grondgebied, maar zonder versnipperde visie

Verslag themasessie Versnipperd grondeigendom

Transformatie van gebieden betekent bijna automatisch veel verschillende grondeigenaren. Vaak is niet alleen het grondbezit versnipperd, maar is ook sprake van versnippering in perspectieven, belangen en toekomstplannen. Dit kan transformatieprojecten complex maken. Tijdens een themasessie gingen we aan de hand van drie casussen op zoek naar oplossingsrichtingen. Lees meer

Fonds helpt bij binnenstedelijke gebiedstransformatie

Minister Ollongren bereidt een revolverend fonds voor om woningbouw te stimuleren in transformatiegebieden. Hiervoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar. Het programma Stedelijke Transformatie formuleerde een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het fonds. Vandaag presenteerde een afvaardiging van het programma dit aan het ministerie. Lees meer

Kwaliteit is problemen vertalen in kansen voor de (fysieke) omgeving

Verslag themasessie Kwaliteit van plan - deel 2

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan bekeek het Ontwerpteam (O-team) van het ministerie van BZK samen met deelnemers naar het kwaliteitsaspect bij concrete transformatieplannen uit Woerden en Heerlen. Lees meer

“Kwaliteit ontstaat in de harten van mensen”

Verslag themasessie Kwaliteit van plan - deel 1

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan tipt Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) handige kwaliteitsinstrumenten en pleit hij voor een stapeling van belangen om kwaliteit te winnen. Lees meer

Samen aan de slag met stedelijke transformatie: do's en don'ts

Wat zijn de do’s en don’ts bij samenwerkingen in complexe transformatieopgaven in steden? Deze vraag stond centraal in het debat dat BPD, Neprom en Platform31 organiseerden tijdens de Provada. In deze terugblik delen een aantal betrokken partijen de belangrijkste conclusies uit het debat. Lees meer

Ingrediënten voor een landelijk fonds binnenstedelijke transformatie

Vandaag kondigde minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de Provada aan dat ze een revolverend fonds wil instellen voor de transformatie van woningbouw op locaties waar de druk op de woningmarkt groot is. In de voorjaarsnota is een bedrag van 38 miljoen euro gereserveerd voor de vulling van dit fonds. Zij nodigde partijen van harte uit om mee te denken over zo’n fonds. Het programma Stedelijke Transformatie werkt aan een advies over dit fonds. Lees meer

Onderzoek knelpunten en kansen binnenstedelijke woningbouw

Hoe kan je binnenstedelijke woningbouw versnellen? In opdracht van de provincie Utrecht zoekt Over Morgen naar antwoorden op deze vraag. De eerste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat samenwerking en maatwerk toverwoorden zijn in binnenstedelijke woningbouwprocessen. Lees meer

Minder procedure voor een beter plan

Gebiedsontwikkelingen worden steeds complexer. Door nieuwe opgaven als duurzaamheid, door de mix van functies in een gebied en doordat er meer en andere partijen betrokken zijn bij een ontwikkeling. Dat betekent dat een tender niet altijd leidt tot het beste plan voor die locatie. Met de themasessie tenderen en partnerkeuze, willen we verkennen hoe we sneller, simpeler en tegen lagere kosten voor zowel de overheid als de marktpartijen tot betere plannen kunnen komen. Lees meer

Fondsen als smeerolie bij binnenstedelijke transformaties?

Steeds vaker valt de term revolverend fonds als middel om de voorinvesteringen bij binnenstedelijke transformatie (deels) te financieren. Tijdens een themasessie verkenden de aanwezigen de mogelijke toegevoegde waarde van fondsen voor binnenstedelijke transformatie.  Wat is het precies, hoe werkt het en wanneer kan het? Lees meer

Hoe te handelen bij meerdere grondbezitters?

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties krijg je algauw te maken met meerdere grondbezitters. Dat kunnen er zelfs best veel zijn, en dat maakt een gebiedstransformatie dan ook best lastig. Hoe kom je toch tot actie en maak je echt werk van binnenstedelijke gebiedstransformatie? In de themasessie Versnipperd eigendom op maandag 28 mei kijken we samen, en aan de hand van concrete casussen, hoe te handelen bij meerdere grondbezitters. Lees meer

“Transformatieopgave Breda van belang voor de Nederlandse economie”

Interview met Hans Thoolen, projectmanager gemeente Breda

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit vierde interview vertelt Hans Thoolen, projectmanager bij de gemeente Breda, over de enorme transformatieopgave in de binnenstad. Lees meer

Parkeerbehoefte en langjarige gebiedstransformaties

Parkeren is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen een heikel punt. Het dilemma zit voor een groot deel in de onzekerheden: over veranderingen van mobiliteit in de nabije toekomst en over een programma dat tijdens een gebiedstransformatie kan wijzigen. Tijdens de eerste themasessie binnen het programma Stedelijke Transformatie verkenden de aanwezigen de mogelijkheden aan de hand van drie casussen. Lees meer

Verdeel taken en verantwoordelijkheden bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

Interview met Sander van Schijndel, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit derde interview deelt Sander van Schijndel van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht de belangrijkste lessen en tips voor partijen die aan de slag gaan met gebiedstransformaties. Lees meer

Eén nieuw expertteam Woningbouw

Het nieuwe Expertteam Woningbouw kan helpen om ondersteuning te geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden ook stagneren. Dit expertteam is een samenvoeging van bestaande expertteams, waardoor de expertise nog beter ingezet kan worden. Nieuw is dat niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen en corporaties het expertteam kunnen inzetten. Lees meer

Collegereeks Binnenstedelijke Gebiedstransformatie

Hoe kom je tot een succesvolle binnenstedelijke gebiedstransformatie? In drie korte minicolleges legt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, het hele proces uit. In tien minuten per college vertelt hij over de belangrijkste aspecten bij de transformatie van kanaalzones, spoorzones en bedrijventerreinen. Lees meer

Themasessie: Aanbesteden op partner. Hoe werkt dat?

De transformatie van binnenstedelijke gebieden is een langdurig en ingewikkeld proces. Daarbij lijkt een goed plan essentieel, maar het is nog belangrijker om de juiste partner aan je zijde te hebben. Tenderen doe je daarom beter op de juiste private partner voor de langere termijn en niet op een plan dat nu op papier goed klinkt. In de themasessie Tenderen en partnerkeuze op maandag 14 mei verkennen we hoe het zoeken en selecteren van een partner bij gebiedsontwikkelingen werkt. Lees meer

Nieuwe instrumenten voor Nederlandse gebiedstransformatie

Interview Erwin Heurkens en Tom Daamen, TU Delft

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit interview spreken we met Erwin Heurkens en Tom Daamen, die cases in Engeland en Amerika onderzochten en bekeken welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. Lees meer