Banner stratenplan
Cover revolverend fonds stedelijke transformatie internal thumb small 1528971053

Fonds helpt bij binnenstedelijke gebiedstransformatie

Minister Ollongren bereidt een revolverend fonds voor om woningbouw te stimuleren in transformatiegebieden. Hiervoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar. Het programma Stedelijke Transformatie formuleerde een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het fonds. Vandaag presenteerde een afvaardiging van het programma dit aan het ministerie. Lees meer

Dsc 6424 internal thumb small 1528447797

Kwaliteit is problemen vertalen in kansen voor de (fysieke) omgeving

Verslag themasessie Kwaliteit van plan - deel 2

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan bekeek het Ontwerpteam (O-team) van het ministerie van BZK samen met deelnemers naar het kwaliteitsaspect bij concrete transformatieplannen uit Woerden en Heerlen. Lees meer

Iamsterdam 3343 internal thumb small 1528450557

“Kwaliteit ontstaat in de harten van mensen”

Verslag themasessie Kwaliteit van plan - deel 1

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan tipt Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) handige kwaliteitsinstrumenten en pleit hij voor een stapeling van belangen om kwaliteit te winnen. Lees meer

Knipsel internal thumb small 1528372272

Samen aan de slag met stedelijke transformatie: do's en don'ts

Wat zijn de do’s en don’ts bij samenwerkingen in complexe transformatieopgaven in steden? Deze vraag stond centraal in het debat dat BPD, Neprom en Platform31 organiseerden tijdens de Provada. In deze terugblik delen een aantal betrokken partijen de belangrijkste conclusies uit het debat. Lees meer

Img 0434 internal thumb small 1528288920

Ingrediënten voor een landelijk fonds binnenstedelijke transformatie

Vandaag kondigde minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de Provada aan dat ze een revolverend fonds wil instellen voor de transformatie van woningbouw op locaties waar de druk op de woningmarkt groot is. In de voorjaarsnota is een bedrag van 38 miljoen euro gereserveerd voor de vulling van dit fonds. Zij nodigde partijen van harte uit om mee te denken over zo’n fonds. Het programma Stedelijke Transformatie werkt aan een advies over dit fonds. Lees meer

Utrecht fiets internal thumb small 1528287783

Onderzoek knelpunten en kansen binnenstedelijke woningbouw

Hoe kan je binnenstedelijke woningbouw versnellen? In opdracht van de provincie Utrecht zoekt Over Morgen naar antwoorden op deze vraag. De eerste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat samenwerking en maatwerk toverwoorden zijn in binnenstedelijke woningbouwprocessen. Lees meer

Co green overtoomse veld energieneutraal amsterdam internal thumb small 1527600380

Minder procedure voor een beter plan

Gebiedsontwikkelingen worden steeds complexer. Door nieuwe opgaven als duurzaamheid, door de mix van functies in een gebied en doordat er meer en andere partijen betrokken zijn bij een ontwikkeling. Dat betekent dat een tender niet altijd leidt tot het beste plan voor die locatie. Met de themasessie tenderen en partnerkeuze, willen we verkennen hoe we sneller, simpeler en tegen lagere kosten voor zowel de overheid als de marktpartijen tot betere plannen kunnen komen. Lees meer

Knipsel internal thumb small 1526380477

Fondsen als smeerolie bij binnenstedelijke transformaties?

Steeds vaker valt de term revolverend fonds als middel om de voorinvesteringen bij binnenstedelijke transformatie (deels) te financieren. Tijdens een themasessie verkenden de aanwezigen de mogelijke toegevoegde waarde van fondsen voor binnenstedelijke transformatie.  Wat is het precies, hoe werkt het en wanneer kan het? Lees meer

Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190

Hoe te handelen bij meerdere grondbezitters?

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties krijg je algauw te maken met meerdere grondbezitters. Dat kunnen er zelfs best veel zijn, en dat maakt een gebiedstransformatie dan ook best lastig. Hoe kom je toch tot actie en maak je echt werk van binnenstedelijke gebiedstransformatie? In de themasessie Versnipperd eigendom op maandag 28 mei kijken we samen, en aan de hand van concrete casussen, hoe te handelen bij meerdere grondbezitters. Lees meer

Hans thoolen screenshot internal thumb small 1526312156

“Transformatieopgave Breda van belang voor de Nederlandse economie”

Interview met Hans Thoolen, projectmanager gemeente Breda

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit vierde interview vertelt Hans Thoolen, projectmanager bij de gemeente Breda, over de enorme transformatieopgave in de binnenstad. Lees meer

Stedelijke transformatie themasessie 2504 internal thumb small 1525091358

Parkeerbehoefte en langjarige gebiedstransformaties

Parkeren is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen een heikel punt. Het dilemma zit voor een groot deel in de onzekerheden: over veranderingen van mobiliteit in de nabije toekomst en over een programma dat tijdens een gebiedstransformatie kan wijzigen. Tijdens de eerste themasessie binnen het programma Stedelijke Transformatie verkenden de aanwezigen de mogelijkheden aan de hand van drie casussen. Lees meer

Sander van schijndel internal thumb small 1525095458

Verdeel taken en verantwoordelijkheden bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

Interview met Sander van Schijndel, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit derde interview deelt Sander van Schijndel van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht de belangrijkste lessen en tips voor partijen die aan de slag gaan met gebiedstransformaties. Lees meer

Utrecht fiets internal thumb small 1523974544

Eén nieuw expertteam Woningbouw

Het nieuwe Expertteam Woningbouw kan helpen om ondersteuning te geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden ook stagneren. Dit expertteam is een samenvoeging van bestaande expertteams, waardoor de expertise nog beter ingezet kan worden. Nieuw is dat niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen en corporaties het expertteam kunnen inzetten. Lees meer

Friso de zeeuw internal thumb small 1523969524

Collegereeks Binnenstedelijke Gebiedstransformatie

Hoe kom je tot een succesvolle binnenstedelijke gebiedstransformatie? In drie korte minicolleges legt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, het hele proces uit. In tien minuten per college vertelt hij over de belangrijkste aspecten bij de transformatie van kanaalzones, spoorzones en bedrijventerreinen. Lees meer

Img 0878 internal thumb small 1524128528

Themasessie: Aanbesteden op partner. Hoe werkt dat?

De transformatie van binnenstedelijke gebieden is een langdurig en ingewikkeld proces. Daarbij lijkt een goed plan essentieel, maar het is nog belangrijker om de juiste partner aan je zijde te hebben. Tenderen doe je daarom beter op de juiste private partner voor de langere termijn en niet op een plan dat nu op papier goed klinkt. In de themasessie Tenderen en partnerkeuze op maandag 14 mei verkennen we hoe het zoeken en selecteren van een partner bij gebiedsontwikkelingen werkt. Lees meer

Screenshot internal thumb small 1523964977

Nieuwe instrumenten voor Nederlandse gebiedstransformatie

Interview Erwin Heurkens en Tom Daamen, TU Delft

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit interview spreken we met Erwin Heurkens en Tom Daamen, die cases in Engeland en Amerika onderzochten en bekeken welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. Lees meer

Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523456332

Themasessie: Parkeerproblemen aanpakken

Parkeerplaatsen hebben een grote impact op de haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Bij maar liefst vijf van de acht projecten bemoeilijkt het parkeervraagstuk de fysieke en financiële mogelijkheden van het plan. Bovendien heeft het creëren van voldoende parkeerruimte ook effect op het aantal woningen dat wordt opgeleverd. In de themasessie Parkeren en mobiliteit kijken we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden naar mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem. Lees meer

Screenshot tijmen hamerslag internal thumb small 1522236174

Gezamenlijke ambities voor Merwedekanaalzone

Interview met Tijmen Hamerslag, ontwikkelingsmanager AM

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit eerste interview spreken we met Tijmen Hamerslag, ontwikkelingsmanager AM. Met private eigenaren en de gemeente Utrecht werken zij aan de gebiedstransformatie van Merwede in Utrecht. Lees meer

P1010849 internal thumb small 1519727668

Nu écht aan de slag met de stedelijke transformatie

Achtergrondartikel eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie

Op het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ draaide alles om de vraag hoe we de stedelijke transformatie kunnen vormgeven. Ruim 400 deelnemers van onder andere gemeenten, provincies en marktpartijen kwamen samen om te werken aan die gezamenlijke opgave. In een uitgebreid achtergrondartikel blikken we terug op dit congres. Lees meer

Dsc 1489 internal thumb small 1521639294

Stedelijke transformaties voor de komende collegeperiode

De komende decennia groeit de woningvraag fors. Om toekomstige bewoners prettig in de stad te laten wonen, is in bestaande stedelijke gebieden een versnelde transformatie nodig. Het op peil houden van de woningproductie, zorgt in veel plaatsen voor grote uitdagingen. Voor veel colleges is dit een belangrijke opgave. In deze notitie vindt u de belangrijkste bevindingen van een bijeenkomst met bestuurders van gemeenten, provincies en marktpartijen in het kader van het programma Stedelijke Transformatie op 27 november 2017. Lees meer