Hoe laat je wijken meeliften op gebiedsontwikkeling?

Hoe zorg je dat een wijk baat heeft van de gebiedsontwikkelingen die in de buurt plaatsvinden? Hoe maak je hier één integraal, vitaal geheel van? Daarover vertellen Kirsten van de Meeberg en Robin van Ammerlaan (Over Morgen) en Matthijs de Jongh (gemeente Amersfoort). Lees meer

Kunnen stationsgebieden gebiedsontwikkeling versnellen?

Stationslocaties zijn vaak ideale plekken voor aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Toch is verdichting en herontwikkeling bij stationslocaties vaak een complexe opgave. Leonoor Vesseur (NS Stations), Judith van Wijk (TwynstraGudde) en Jethro Michel en Jeroen van Lemmen (gemeente Woerden) vertellen dat dit soort knooppunten ook enorme kansen bieden. Lees meer

Werken aan de inclusieve stad: hoe dan?

We moeten niet alleen woningen bouwen in Nederland; we moeten ook werken aan de inclusieve stad en oog hebben voor thema’s als gentrificatie, segregatie en het middensegment. Edwin Buitelaar (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit van Utrecht), Monique Tetteroo (Bouwinvest) en Mirjam Fokkema (Platform31) vertellen hoe je kunt kijken naar en werken aan de inclusieve stad. Lees meer

Een succesvolle smart city dankzij een datagedreven participatieaanpak

Bij een datagedreven participatieaanpak is het belangrijkste dat je aansluiting zoekt bij wat mensen boeit en bezighoudt. Lees het verslag van de sessie over smart cities tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer

Luisterartikel: Voorbij de geluidsnormen

Hoe ga je om met alle geluidsnormen, richtwaarden en criteria? En met de geluidseffecten van wegen, bedrijven, spoor of andere nabije geluidsbronnen? Maarten Hoorn van het programma Stedelijke Transformatie vertelt in dit luisterartikel over een goede akoestische aanpak bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Lees meer

Akoestisch maatwerk bij stedelijke transformatie in 4 stappen

Hoe moet je omgaan met geluidsnormeringen? Matthijs van der Meulen (Rho adviseurs) adviseert verschillende gemeenten over de kansen en mogelijkheden van milieunormeringen. In de themasessie Kansen in milieunormen vertelde hij over de mogelijkheden tot maatwerk bij geluidsnormeringen. Hoe moet je normen duiden? Welke argumenten kun je inzetten bij jouw project? Lees meer

Online participatie door corona

De maatregelen rondom corona zorgen dat we op andere manieren met elkaar moeten samenwerken. Inspraak, cocreatie of andere vormen van participatie bij gebiedsontwikkelingen gebeuren vaak via fysieke ontmoetingen. Zeker nu het erop lijkt dat we nog een tijd fysiek op afstand van elkaar moeten blijven, is het verstandig om te kijken hoe we participatie snel anders kunnen vormgeven. Zo voorkomen we dat processen vertragen. Vanuit het programma Stedelijke Transformatie geven we handvatten. Lees meer

De kracht van erfgoed bij gebiedstransformaties

Erfgoed en gebiedstransformaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms lijken ze elkaar ook een beetje in de weg te zitten. Dat hoeft niet. Herontwikkeling is namelijk ook dé manier om erfgoed duurzaam in stand te houden, aldus erfgoedadviseur Thessa Fonds (The Missing Link). Om haar verhaal kracht bij te zetten, vertelt projectmanager Maarten van Oosterom (VINU) tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie over de herontwikkeling van De Meelfabriek in Leiden. Lees meer

Slimme en schone mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Interview met Maarten de Vries, MRA Platform Smart Mobility

Mobiliteit en gebiedsontwikkeling raken steeds meer met elkaar verweven. Toch komt mobiliteit bij veel gebiedsontwikkelingen pas laat in het proces aan bod. Maarten de Vries, thematrekker gebiedsontwikkeling bij MRA Platform Smart Mobility, legt uit hoe je zorgt voor schone en slimme mobiliteitsconcepten in nieuwe wijken. Lees meer

8 modellen en 5 lessen voor samenwerken aan stedelijke transformatie

Publiek-private samenwerkingen kennen we in Nederland al sinds de VOC. Samenwerken zit dus eigenlijk in onze genen. Toch blijft het altijd zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm bij stedelijke transformaties. Hoe ga je bijvoorbeeld om met gezamenlijke en tegenstrijdige belangen? Wat helpt en wat blokkeert de samenwerking? Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie werden slimme lessen en samenwerkingsconstructies gedeeld, compleet met voorbeelden uit Badhoevedorp, Zutphen, Zoetermeer en Nijmegen. Lees meer

Is er leven na de V&D in de middelgrote stad?

In de gemeente Oss is het gat dat de V&D in het stadshart achterliet ‘omgedacht’ tot kans. Dat gat biedt ruimte voor een nieuwe identiteit en toekomstbestendigheid. Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie laat de gemeente, samen met Platform31, zien hoe je als middelgrote stad transformeert en kansen creëert: bepaal je toekomststrategie en neem de tijd voor conceptontwikkeling. Lees meer

Zicht op succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Het Rijk stelt 1 miljard euro beschikbaar om de onrendabele toppen bij woningbouw te dekken. Steeds meer details worden bekend over de voorwaarden, omdat de beoordelingscriteria in concept zijn verschenen. Hoe kan een project succesvol aanspraak maken? En wat is de precieze planning, met alle onzekerheden rondom bijvoorbeeld corona? Wouter Schilperoort, directeur programma Woningbouw, geeft antwoorden. Lees meer

Excursie door De Nieuwe Stad

Hoe kunnen we een leegstaand bedrijventerrein transformeren naar een levendig stuk stad? En dan het liefst naar een dynamische microstad met ruimte voor werken, leren en leven? Dit vraagstuk staat centraal bij de herontwikkeling van het bedrijventerrein rondom de Prodentfabriek in Amersfoort. Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie vertellen Mendel van Robbers van Schipper Bosch en Frank Hazeleger van Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) over de ontwikkeling van dit nieuwe stukje stad. Lees meer

Iconen als aanjagers van stedelijke transformatie

Iconische bouwwerken zorgen voor mooie plaatjes. Maar ze zijn meer dan voer voor foto’s; iconen kunnen een plek op de kaart zetten en een aanjager vormen voor stedelijke transformatie. Volgens Wouter Jan Verheul (TU Delft, vakgroep Gebiedsontwikkeling), auteur van Stedelijke iconen: het ontstaan van beeldbepalende projecten tussen betoog en beton, moeten we voorbij de ansichtkaartwaarde kijken naar de bredere waarde van iconen. Peter Kuenzli (Gideon Consult) en Christiaan Cooiman (Heijmans) sluiten zich hierbij aan. Lees meer

De SDG’s als kompas bij stedelijke transformatie

De Sustainable Development Goals geven richting aan het mondiale streven om van de wereld een betere plek te maken. Stedelijke transformaties kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarvan is Bas van de Griendt (Stratego Advies) overtuigd. Samen met Jos Sentel (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) en Marcel Herms (gemeente Utrecht) daagde hij tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie deelnemers uit om de vertaalslag naar de gebouwde omgeving te maken. Lees meer

Een beperkte rolopvatting of opgaven verbinden bij gebiedsontwikkeling?

Blijf je op basis van een helder afgebakend masterplan consistent vasthouden aan een strak vooraf geformuleerd doel? Of kies je voor een open, wendbare strategie en summier verwoord en verbeeld raamwerk en weet je gaandeweg nieuwe of andere opgaven te verbinden? Bij gebiedsontwikkeling lijken zowel wendbaarheid en adaptiviteit als een helder plan van belang. Hoe ga je om met deze (schijnbare) tegenstelling? Lees meer

Instrumenten voor samenwerking tussen overheid en markt

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. Zeker als het eigendom van de grond flink is versnipperd. Samen wil je afspraken maken en helderheid bieden over het uiteindelijke doel. Daarbij wil je voldoende flexibiliteit bieden, zodat je altijd kunt inspelen op de actualiteit. Je moet dus tot inhoudelijke én procesmatige afspraken komen. Daarom is een goede instrumentenmix ook vaak verstandig bij transformatie. Lees meer

“Haal pioniers naar het gebied om gebiedstransformaties te versnellen”

Interview met Astrid Janssen, wethouder gemeente Amersfoort

Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer 1000 woningen per jaar. Maar hoe zorgt de gemeente voor toekomstbestendige woningen, die energieneutraal en betaalbaar zijn? Hierover vertelt Astrid Janssen (wethouder gemeente Amersfoort). Lees meer

Inrichting openbare ruimte als transformatiemotor in Amersfoort

Welk effect heeft de herinrichting van het stationsgebied op de omliggende bebouwde omgeving en functies? Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie bracht een excursie door het Amersfoortse stationsgebied antwoorden op deze vraag. Arno Goossens en Dirk Hölzer van de gemeente Amersfoort lieten bezoekers zien welke impact de transformatie in hun stad teweegbracht. Lees meer

Serious game Transform grijpt nèt naast Gamification Award

De serious game Transform heeft net naast de internationale Gamification Awards gegrepen in de categorie Education & Learning. De concurrentie was groot en de juryleden noemden het zelf een “zware taak” om de enige winnaar aan te wijzen. Het genomineerde bordspel is speciaal ontwikkeld door het programma Stedelijke Transformatie, in samenwerking met Living Story. Lees meer