Een masterplan én versnipperd grondbezit: kan dat?

De gemeente Leusden heeft weinig tot geen grondbezit, maar wel een transformatievisie voor de ontwikkellocatie Princenhof. Hoe kun je als gemeente daaraan vasthouden bij versnipperd grondbezit? Hoe zorg je voor afstemming tussen verschillende projecten? Daarover werd digitaal gebrainstormd tijdens de programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie. Lees meer

Tips voor een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor de tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De beoordelingscriteria uit de eerste ronde blijven hetzelfde. Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste ronde? Het programma Stedelijke Transformatie helpt u op weg bij het indienen van een succesvolle aanvraag. Lees meer

Maatschappelijke voorzieningen toevoegen zonder gemeentelijk grondeigendom

Bij het transformeren van een bedrijventerrein of kantorengebied naar een leefbaar woon-werkgebied komt meer kijken dan alleen het realiseren van woningen. Maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en verzorgingstehuizen, zijn ook nodig. Hoe realiseer je deze kostbare ontwikkelingen? Lees meer

Zaanse perspectieven op versnipperd grondeigendom

Van een rommelig bedrijventerrein naar een aantrekkelijke stadswijk; de gemeente Zaanstad gaat de uitdaging aan. Kogerveldwijk is een transformatiegebied waar Zaanstad veel woningen en stedelijke kwaliteiten aan wil toevoegen. Hoewel de gemeente zelf geen grond in bezit heeft, wil ze wel zorgen dat ontwikkelaars ook maatschappelijke voorzieningen realiseren. Lees meer

Groeipijnen overwinnen dankzij visionair met lef

Terugblik programmabijeenkomst

Op de jaarlijkse programmabijeenkomst, met dit keer als thema ‘Kennis delen, reflecteren en digitaal netwerken’, vertelde Peter Vanden Abeele over zijn rol als stadsbouwmeester bij Gentse groeipijnen en Friso de Zeeuw over het benodigde transformatieschaap met vijf poten. Daarnaast vroegen zes gemeenten om input: hoe komen wij verder met ons project? Lees meer

Ambitieus én haalbaar transformeren

Binnenstedelijke gebiedstransformaties bieden kans om ook andere opgaven aan te pakken. Maar hoe zorg je dat je ambities haalbaar blijven? Welke middelen kun je als gemeente inzetten? En hoe betrek je marktpartijen bij je ambities? Op 8 september organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een themasessie over ambitieus en haalbaar transformeren. Hierin vertelden onder meer de gemeenten Tilburg en Zutphen hoe zij hun ambities werkelijkheid maken en gaf BPD Gebiedsontwikkeling zeven geboden voor gemeenten mee. Lees meer

Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen

Nederlandse steden veranderen in sneltreinvaart. De woningbouwopgave, verduurzaming van bestaande gebouwen en effecten van online winkelen hebben een enorme impact op onze omgeving. Vaak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het lijkt alsof er geen ruimte is voor maatschappelijke initiatieven. Willen we dit soort groepen en voorzieningen wél faciliteren, dan moeten we echt anders kijken naar de financiering en beoordeling van ontwikkelingen. Hoe dan? Lees meer

De stad van de toekomst - hier en nu

Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke milieus te creëren? Dit was de centrale vraag van het onderzoek ‘De stad van de toekomst’. Tijdens een online themasessie deelden BNA Onderzoek en de Vereniging Deltametropool de lessons learned. Lees meer

Eerste woningbouwprojecten met financiële bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bekend

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Lees meer

Samenwerking woningcorporaties en ontwikkelaars brengt meer sociale woningbouw

Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? Bob van Ree (Stichting de Alliantie Ontwikkeling), Marnix van Delft en Rosalie de Boer (Synchroon) vertellen over hun samenwerking in Amsterdam. Lees meer

Virtueel projectbezoek: Centrumkwadraat Enschede

Bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn sleutelwoorden in de gebiedsontwikkeling rondom het station in Enschede. Ontwikkelmanager Edwin Smits en stedenbouwkundige Maarten Hanekamp nemen u mee naar een aantal van de ontwikkelingen in Centrumkwadraat. Lees meer

Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling

Een brede en duurzame aanpak is nodig om Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Welke rol speelt parkeren en deelmobiliteit in duurzame gebiedsontwikkeling? Lees meer

Loket Woningbouwimpuls geopend voor projectaanvragen

Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Lees meer

De kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling

Het gebruik van data en slimme technologieën moet zorgen dat verkeersstromen veiliger, schoner en efficiënter worden. Dit kan verkeersophopingen verminderen, gezondheid bevorderen en mobiliteit toegankelijker maken voor kwetsbare groepen. Maarten de Vries (Smart Mobility platform MRA, Over Morgen) en Domingo Regalado van Os (gemeente Amsterdam) vertelden tijdens het derde jaarcongres over de kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling. Lees meer

Gezocht: actief grondbeleid

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties horen grote investeringen en lange terugverdientijden. Dat levert een aanzienlijk risicoprofiel op. Toch willen veel gemeenten transformatieprojecten vooral via passief grondbeleid realiseren. Matthijs Witting onderzocht samen met TwynstraGudde actief versus passief grondbeleid. Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie deelde hij de verrassende onderzoeksresultaten en begeleidde Claudia Hanemaaijer een discussie over de rol van de overheid bij transformatieprojecten. Lees meer

"Functiemenging maakt steden leuker, al hoeft het niet overal gezellig"

Veel stedelijke transformaties hebben een gemengd woon-werkmilieu als eindbeeld. Het scheiden van functies, sinds de 19e eeuw de vaste reflex van de planologen en stedenbouwkundigen, is niet langer een vanzelfsprekendheid. “Of je nou een dorp, stad of metropool neemt, elke plek wordt leuker door functiemenging” aldus rijksadviseur en architect Daan Zandbelt in een webinar over de Guiding Principles Metro Mix. Lees meer

Voorbij het olifantdenken in visievorming

Ruimtelijke ordening en visievorming is een opgave die marktpartijen steeds meer bottom-up en participatiegedreven oppakken. Projectontwikkelaars stellen daardoor ook vaker, eventueel gezamenlijk, een visie voor een gebied op. Zonder dat gemeenten hiervoor een basis hebben geformuleerd. Hoe werkt dat dan? Lees meer

Webinar: Financiering van gebiedstransformaties

Hoe financier je binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Erwin Heurkens en Fred Hobma (TU Delft) vertellen tijdens dit webinar over de verschillende instrumenten en publieke en private mogelijkheden. Zij besteden aandacht aan de verschillen tussen kostenverhaal, financiële bijdragen en baatafroming. Ook vertellen ze hoe je financieringsinstrumenten zoals gebiedsfondsen en GebiedsInvesteringsZones kunt toepassen in de praktijk. Lees meer

Webinar: Online participatie in coronatijd

Hoe kunnen we participatie bij gebiedsontwikkelingen vormgeven nu we 1,5 meter op afstand van elkaar moeten blijven? Het wordt door de coronamaatregelen immers lastig om fysieke ontmoetingen voor inspraak, cocreatie of andere vormen van participatie te organiseren. Maandag 18 mei organiseerde het programma Stedelijke Transformatie daarom een webinar over online participatie. Lees meer

Een transformatie-expeditie voor Veluws bedrijventerrein

Wat doe je als gemeente wanneer je nauwelijks positie of geld hebt en een verouderd bedrijventerrein wilt transformeren? Sybold Herder managet voor de Veluwse gemeente Hattem het transformatieproces van bedrijventerrein ’t Veen. Hij vertelt hoe dit bedrijventerrein, dankzij een nieuwe werkvorm, een gemengd woongebied moet worden met schone werkfuncties in een duurzame omgeving. Lees meer