Banner stratenplan
Dsc 8418 internal thumb small 1528294124

De Reiswijzer 2018: de x-factor vinden

In aanloop naar de Reiswijzer 2018 wordt duidelijk dat partnerselectie een steeds grotere rol gaat spelen bij selectieprocedures voor grote en complexe gebiedsontwikkelingen. Want dat kan een mogelijke oplossing zijn voor oplopende kosten. Zeker in projecten waar de risico’s hoog zijn en een goede afstemming nodig is tussen publieke en private belangen, kan partnerselectie een goed alternatief vormen voor traditionele selectieprocedures. Maar partnerselectie is niet eenvoudig; er wordt snel gefocust op de inhoud en het formuleren van harde criteria. Lees meer

7a3bdae0 b693 4b1f 880a eef75219c101 internal thumb small 1542620250

Hoe ontstaan onrendabele toppen?

Maar liefst driekwart van de gemeenten rekent op publieke tekorten bij stedelijke transformatieprojecten. Ook ziet bijna de helft private tekorten bij die gebiedsontwikkelingen. Gemiddeld loopt het publieke tekort op tot zo’n 19 miljoen euro per project; omgerekend zo’n 13.000 euro publiek tekort per woning. Dat berekende Rebel in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie. Tijdens de programmadag in Ede vertelde Damo Holt (Rebel) samen met collega Liesbeth van Walsum waardoor die onrendabele toppen ontstaan en wat mogelijke aanpakken zijn. Lees meer

Dsc 6887 internal thumb small 1542193079

Samenwerken voor integrale gebiedsontwikkeling bij versnipperd grondeigendom

Veel transformatieprojecten hebben de ambitie om de gebiedsontwikkeling integraal en in samenwerking aan te pakken. Tegelijkertijd hebben zij vaak te maken met verschillende grondeigenaren met verschillende belangen. Gemeenten zijn terughoudend in het actief verwerven van grootschalige grondposities, waardoor oplossingen soms organisch en geleidelijk ontstaan. Maar hoe zorg je dan ervoor dat je zowel de kwaliteit en integraliteit bewaakt én vaart kunt maken? Lees meer

Nijmegen internal thumb small 1540912279

Condities voor samenwerking: de ambachtelijke aanpak

Wat kun je doen om een samenwerking te doen slagen? Volgens Edwin Kaats van Common Eye zijn er vijf domeinen waarop je interventies kunt doen: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Tijdens de programmadag Stedelijke Transitie in Ede vertelde de organisatieadviseur hoe je in de praktijk van gebiedsontwikkeling aan deze knoppen kunt draaien. Lees meer

800px centraal station  rotterdam internal thumb small 1540458699

Duurzame gebiedsontwikkeling: kwaliteit van plan én proces!

Tijdens de tweede themasessie Kwaliteit van plan serveert Henk Puylaert van adviesbureau H2Ruimte vijf richtinggevende principes, die samen een kompas vormen dat wijst richting een duurzame gebiedsontwikkeling. Duurzame gebiedsontwikkeling is in de ogen van Puylaert vooral zélf nadenken, niet klakkeloos anderen kopiëren. “Het betekent voor mij niet veel meer dan je verstand gebruiken. Duurzaam handelen is slim handelen.” Maar hoe doe je dat? Lees meer

Dsc 1547 internal thumb small 1540381543

Flexibele planvorming: sturen op speelruimte

Bij steden in transitie passen flexibele ruimtelijke regels. Maar het is vaak lastig speelruimte te creëren in een stelsel waarin rechtszekerheid en uitvoerbaarheid centraal staan. Daarnaast willen overheden blijven sturen op kwaliteit van plan en proces. De Omgevingswet is daarom veelbelovend, maar vooralsnog toekomstmuziek. In de themasessie Flexibele planvorming verkent jurist Albert Jan Meeuwissen tijdens de programmadag Stedelijke Transformatie hoe flexibiliteit mogelijk is onder de huidige wetgeving. Lees meer

Wethouder harriet tiemens 180516 internal thumb small 1540286212

Werken aan steden die gezond, sociaal, bereikbaar en veerkrachtig zijn

Interview met Harriet Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen

Harriët Tiemens is wethouder (Duurzaamheid, Wonen, Mobiliteit, Parkeren, Groen & water) in de gemeente Nijmegen en de nieuwe voorzitter van de fysieke pijler van de G40. Welke opgaven ziet zij wat betreft binnenstedelijk bouwen? En wat zijn binnen de fysieke pijler dé speerpunten voor de komende periode. Ze vertelt over hobbels en kansen en over wat haar eigen drijfveren zijn. Lees meer

Delft internal thumb small 1540201506

PPS: Positieve Prikkels tot Samenwerken

Het economisch herstel van de afgelopen jaren stelt gebiedsontwikkeling voor complexe opgaven. Een forse en ongeduldige woningbouwopgave, torenhoge ambities rondom duurzaamheid en onzekerheid rondom het financiële rendement vormen een driedubbele uitdaging voor publiek-private samenwerking (PPS) anno 2018. Tegelijkertijd is dit dé context waarin deze samenwerkingsvorm haar meerwaarde kan bewijzen, betoogt Frank ten Have van Deloitte. In een levendige themasessie ontvouwt hij tijdens de programmadag Stedelijke Transformatie zes thema’s voor de PPS van de nabije toekomst. Lees meer

20181009 131234 internal thumb small 1539769905

Samenwerken bij gebiedstransformaties

Terugblik programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Samenwerking is een essentieel thema bij alle gebiedstransformaties. Dat blijkt uit het eerste halfjaar van het programma Stedelijke Transformatie. Dit thema stond dan ook centraal tijdens de programmadag op 9 oktober in Ede. In verschillende deelsessies werd ingegaan op succesfactoren voor samenwerking en in de plenaire sessie ging Martijn Frijters in op de vraag: wat maakt samenwerking zo lastig? Lees meer

Dsc 0018 internal thumb small 1539777204

Allianties transformeren de stad

De tijd dat we vertrouwden op centrale ordening, sturing en maakbaarheid is voorbij. Samenwerking tussen overheid en markt is in deze tijd cruciaal om complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de verstedelijkingsopgave, aan te pakken. Hoe zorg je dan voor een optimaal samenspel? Maarten Königs van Holland Branding Group pleit op de programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie voor allianties. “Mensen of organisaties alleen redden het niet, allianties zijn platforms voor het creëren van projecten.” Lees meer

Foto tu delft internal thumb small 1539778043

Instrumenten mixen: sturen binnen stedelijke transformatie

Welk type aanpak en alliantie zijn nodig om gebieden succesvol te transformeren? Onderzoekers van de TU Delft vertellen tijdens de programmadag Stedelijke Transformatie over een mix van instrumenten die zowel op harde als zachte wijze sturing geven aan de betrokken partijen. Lees meer

Jop fackeldey statenzaal  fotostudio wierd  internal thumb small 1539350055

Gezamenlijk de balans in binnensteden terugbrengen

Interview met Jop Fackeldey, gedeputeerde provincie Flevoland en voorzitter programma Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor een enorme opgave met de verstedelijking. Met name in de steden groeit de vraag naar woningen. Op de Dag van de Stad gaat Jop Fackeldey, Gedeputeerde Provincie Flevoland en voorzitter Programma Stedelijke Transformatie in gesprek met medebestuurders van zowel overheden als marktpartijen in een lunchsessie. “Het is zo belangrijk dat we met elkaar kennis en kunde uitwisselen.” Lees meer

Dsc 0016 internal thumb small 1538579260

De transformerende stad volgens Urban Futures Studio

De grote transformatie-opgaven gaan ook op de jaarlijkse Dag van de Stad op 29 oktober in Amersfoort niet ongemerkt voorbij. In het paviljoen ‘De transformerende stad’ gaan de aanwezigen onder leiding van Suzanne Potjer en Peter Pelzer van Urban Futures Studio (Universiteit Utrecht) kijken hoe we ‘wijken van de toekomst’ kunnen realiseren. Een wijk waar het leven niet alleen bestaat uit minder gas en meer bakstenen, maar waarin er op allerlei manieren vooruitgang is bereikt. Lees meer

Jf internal thumb small 1538408590

Jop Fackeldey boegbeeld programma Stedelijke Transformatie

Tijdens de Dag van de Stad op 29 oktober draait het programma Stedelijke Transformatie precies een jaar. Sindsdien doen maar liefs 26 gemeenten mee in het intensiveringsprogramma dat de woningproductie in de steden moet versnellen en opschalen. Jop Fackeldey, die als voormalig voorzitter van de fysieke pijler van het G40 Stedennetwerk één van de initiatiefnemers van het programma was, is sinds kort boegbeeld van het programma en in die rol aanjager van binnenstedelijke gebiedstransformaties. Lees meer

Stedelijke transformatie mh3 internal thumb small 1536770471

Partnerselectie in praktijk

Bij complexe binnenstedelijke transformatieprojecten, waar de publieke en private belangen groot zijn en afstemming nodig is, lijkt partnerselectie een geschikt instrument. Het selecteren moet geen doel op zich zijn, maar leiden tot samenwerkingen waarbij betere plannen tot stand komen. Tijdens een themasessie op 13 juni gingen deelnemers aan de hand van bestaande en fictieve casussen in gesprek over de wijze waarop partnerselectie eruit zou kunnen zien. Lees meer

Hh 68530978 mc internal thumb small 1535974647

Aandacht voor vergroten en versnellen bouwproductie in coalitieakkoorden

Gemeenten richten zich de komende jaren op het vergroten van de bouwproductie van woningen, en zoeken tegelijkertijd de balans met andere grote opgaven. De grote steden zetten daarbij ook in op het versnellen, en willen afspraken maken met betrokken partijen als ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties over typen woningen. Dit blijkt uit de analyse van de coalitieakkoorden, die Platform31 onlangs publiceerde. Lees meer

Rijswijk buiten energiesprong 1 internal thumb small 1534755782

Landelijk revolverend fonds nader verkend

Het programma Stedelijke Transformatie gaf eerder een advies over de nut en noodzaak en de vormgeving van een revolverend fonds gebiedstransformatie. Tijdens een themasessie op 19 juli dachten gemeenten uit het programma Stedelijke Transformatie verder na over de wijze waarop een dergelijk fonds ingezet kan worden: dit keer vanuit een publieke bril. Lees meer

Stationsgebied heerhugowaard internal thumb small 1534431597

Onrendabele toppen in Breda en Heerhugowaard

Verslag themasessie Onrendabele Toppen - deel 2

Waardoor ontstaat een onrendabele top? En hoe kun je een impasse doorbreken? Tijdens de themasessie Onrendabele toppen werd meegedacht en meegekeken naar de niet-rendabele businesscase van het CSM-terrein in Breda en naar de onrendabele top bij de herinrichting van het stationsgebied in Heerhugowaard. Lees meer

Leiden voltastraat internal thumb small 1534430373

Heroverwegen, herschikken of verlies nemen?

Verslag themasessie Onrendabele Toppen - deel 1

Als gemeente kun je een mooi maatschappelijk rendement bedenken bij een binnenstedelijke gebiedstransformatie. Toch kan een niet-sluitende businesscase de ontwikkelingen in de weg staan. Damo Holt van adviesbureau Rebel vertelde in de themasessie Onrendabele toppen over verschillende mogelijkheden en dekkingsstrategieën om een financiële impasse toch te doorbreken. Lees meer

Dsc 1841 1528287661 internal thumb small 1531408713

“De verdeelsleutel wordt hét nieuwe sleutelbegrip”

Verslag themasessie Kostenverhaal

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en besluiten maakt de gemeente kosten. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van het bestemmingsplan of de aanleg van openbare voorzieningen zoals wegen, verlichting en riolering. Die kosten kan de gemeente doorrekenen aan de grondeigenaar. Maar welke kosten vallen onder dit kostenverhaal? En hoe werkt het bij organische ontwikkelingen, wanneer er meer onzekerheid over het eindbeeld is? Lees meer