Parallelle planontwikkeling woningbouw

Parallelle planontwikkeling maakt het mogelijk om aan het begin van het woningbouwproces te versnellen. Peter van Bosse en Evelyn Rademaker van Fakton vertellen over de aanpak. Lees meer

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

In nieuwe woongebieden is het essentieel om te zorgen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, speelplekken, bibliotheken en sportaccommodaties. In dit artikel leest u hoe u maatschappelijke voorzieningen realiseert. Lees meer

Samenwerking binnen gebiedsontwikkeling leidt tot kwaliteitsverbetering

Om te voorzien in de enorme woningbehoefte is snelle transformatie van gebieden en gebouwen essentieel. Maar Nederland heeft nog meer prangende opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte. Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie verkenden 500 deelnemers wat er nodig is om samen succesvol te transformeren. Lees meer

Sociale woningbouw versnellen door samenwerking

Tot 2030 moeten er 250.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden. In dit artikel leest u hoe corporaties, ontwikkelaars en gemeenten de krachten bundelen om dit doel te bereiken. Lees meer

De conceptwoning als oplossing voor de woningcrisis

Een continue stroom met grote aantallen conceptwoningen. Voor een langere periode. Het lijkt dé oplossing voor de woningcrisis. Zo kunnen we snel, veel en betaalbaar bouwen. In gecontroleerde productieomstandigheden, en met een stabiele woningkwaliteit. Het klinkt heel mooi, maar vraagt om gezamenlijk commitment van markt en overheid. Hoe organiseer je dat? Lees meer

Samenwerken bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

Hoe kunnen corporaties, gemeenten en ontwikkelaars de krachten bundelen bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden? Deze vraag stond centraal tijdens een webinar op 13 december. Lees meer

De betaalbare woningvoorraad vergroten

De behoefte aan betaalbare woningen is groter dan ooit. In de Nationale Woon- en Bouwagenda van minister Hugo de Jonge is betaalbaarheid één van de doelen; zorgen dat de woonlasten beter aansluiten bij het inkomen van mensen. Hoe is dit doel te realiseren? In dit artikel leest u wat corporaties en gemeenten kunnen doen om voor meer betaalbaarheid te zorgen. Lees meer

Meerpartijensamenwerking bij gebiedsontwikkelingen

Bij complexe gebiedsontwikkelingen zijn steeds meer partijen betrokken. Mensen met uiteenlopende belangen moeten toch gezamenlijk optrekken. Aan welke knoppen kun je draaien om een samenwerking kansrijk te maken? Edwin Kaats vertelt over meerpartijensamenwerking bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden

Olga Görts-van de Pas, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen vertelt over de mogelijkheden van conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden en welke kansen dit biedt voor verschillende maatschappelijke opgaven. Lees meer

Tenderen met vast budget opent weg naar kwaliteit

In Rotterdam doen ze het. Hart van Zuid wordt écht onderdeel van de stad. Met hulp van de markt, en een innovatieve manier van tenderen. Ballast Nedam won met het beste plan, het budget stond vast. Heijmans sloot aan als 50-50 partner. Is kiezen voor kwaliteit dé succesformule voor complexe binnenstedelijke transformaties? Lees meer

Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

De Mutual Gains Approach is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden, onder andere bij gebiedsontwikkelingen. Marc Wesselink (bureau WesselinkVanZijst) vertelt over de basisprincipes. Lees meer

Toekomstbestendige winkelgebieden door transformatie

Transformatie geeft een kans om winkelgebieden door te ontwikkelen naar multifunctionele centrumgebieden met mogelijkheden voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten. Het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem is een goed voorbeeld van een gebied waar een ingrijpende transformatie plaatsvindt Lees meer

Verdichten en vergroenen in het centrum van Almere

New town Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. Deels komen deze nieuwe woningen in het bestaande stadscentrum. Tijdens het werkbezoek aan Almere op 22 september lieten Ivonne de Nood en Paul Wilhelmus de plannen van gemeente Almere zien. Zij vertelden hoe de opgave er in de praktijk uitziet, wat zij doen met de openbare ruimte en hoe je integraal kunt verdichten. Lees meer

Data lossen maatschappelijke problemen op

De smart city leidt tot betere leefomgevingen. Shahid Talib, voormalig directeur smart city bij Heijmans, is ervan overtuigd dat data gezond wonen voor iedereen mogelijk en bereikbaar maken. Als gebiedsontwikkelaar moet je anders leren denken. Heijmans voegt daarom een vierde dimensie toe aan de 3D-stad: de behoefte van mensen. Lees meer

Anders samenwerken om stedelijke transformatie te versnellen

Stedelijke transformatie is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. En om dit te versnellen moeten we anders gaan (samen)werken. Daarover waren de deelnemers aan het bestuurdersdiner van het programma Stedelijke Transformatie het al snel eens. De manier waarop leidde wel tot discussie bij de vertegenwoordigers van overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. Lees meer

Conceptwoningen kwalitatief hoogwaardig en uniek

Sneller meer woningen realiseren. Kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar. Het is nodig in de huidige woningcrisis. Daarom bieden veel marktpartijen industrieel geproduceerde prefabwoningen aan. Heijmans werkt hier al sinds 2012 mee. Wat zijn de voordelen? En: hoe maak je een conceptwoning uniek? Lees meer

Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Duurzame bouwlogistiek kan uitkomst bieden in het verminderen van deze negatieve gevolgen. Maar hoe hou je daar precies rekening mee bij gebiedsontwikkeling? Lees meer

Hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 3

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep) over het omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten. Lees meer

Flexwonen in transformatiegebieden

Tijdelijke flexwoningen dragen bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. Toch komt flexwonen in de praktijk maar moeizaam van de grond. Frank Wassenberg (Platform31) en Annelies van der Nagel (RVO) vertelden tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie over de dilemma’s en kansen van flexwonen. Lees meer

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 2

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw? Daarover praat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in deze podcast met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD). Lees meer