Banner stratenplan
Sessie deelmobiliteit internal thumb small 1558357449

Autodelen: van list tot leefstijl

Deelmobiliteit is een veelgehoord antwoord op de stedelijke verdichtingsopgave. Autodelen vermindert de parkeerdruk en maakt binnenstedelijke woningbouw beter betaalbaar. Toch is autodelen meer dan een planologische list, en vooral een uiting van bewuster reisgedrag. Een stap in de richting van een duurzame leefomgeving, aldus ontwikkelaar BPD en de gemeente Rotterdam. Lees meer

Thumb erik feenstra internal thumb small 1557845106

Spoorzone ’s-Hertogenbosch 2.0; uitdagingen en dilemma’s

Interview met Erik Feenstra, gemeente ’s-Hertogenbosch

Met de transformatie van het spoorgebied wil de gemeente ’s-Hertogenbosch nieuw elan toevoegen aan de historische binnenstad. Het gebied is een mix van ontwikkelde locaties en locaties met ontwikkelpotentie. Er komen diverse opgaven samen en dit maakt de transformatie complex. Erik Feenstra, senior strateeg bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, vertelt over de dilemma’s en kansen. Lees meer

St internal thumb small 1557761629

CPB: Meer bouwlocaties maken woningbouw beter betaalbaar (als de provincie op afstand blijft)

Om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren, moet het aantal bouwlocaties worden uitgebreid. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek naar het bouwproces van nieuwe woningen. “Ook hebben provincies vaak een remmend effect op de woningbouw”, zegt CPB-onderzoeker Thomas Michielsen. “Daarom kunnen zij zich beter beperken tot hun faciliterende rol.” Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

Toekomstbestendige en slimme mobiliteit in gebiedsontwikkeling

“Om onze steden bereikbaar en vooral leefbaar te houden, zijn slimmere mobiliteitsoplossingen hard nodig”, stelt Mark Verbeet, thematrekker gebiedsontwikkeling van het programma Smart Mobility voor de metropoolregio Amsterdam. Volgens hem is de one size fits all benadering voor mobiliteit in gebiedsontwikkeling passé. Maar hoe kun je dan slim, en op maat, gebruikmaken van nieuwe technologie voor mobiliteitsvraagstukken bij gebiedsontwikkeling? Lees meer

Img 0592 internal thumb small 1557307009

Stroperigheid vertraagt versnelling woningbouwproductie

Veel gemeenten roepen dat zij de woningbouwproductie willen versnellen, maar financieel en politiek opportunisme zorgen voor te wilde plannen die in de realiteit onhaalbaar blijken. Daar blijkt de bereidheid om versnelling voorrang te geven boven andere doelstellingen bovendien laag. Dat concluderen onderzoekers van het VerDuS SURF Pop Up-onderzoek ‘Grond voor Wonen’. Lees meer

Thumbnail roger kersten internal thumb small 1556705217

Handvatten voor samenwerken in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

Interview met Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult

De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. Hierover spraken we Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult. Lees meer

Nijmegen internal thumb small 1556552951

‘Oliemannetjes’ helpen bij vastgelopen gebiedsontwikkeling

De omvangrijke woningbouwvraagstukken en complexe integrale gebiedsontwikkelingen vragen nogal wat organiserend vermogen van gemeenten. Hoe houd je rekening met de behoeften van inwoners én de belangen van de diverse partijen? Hoe kun je met dezelfde capaciteit versnellen om te voldoen aan de grote woningvraag? Het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schiet gemeenten te hulp met maatwerkoplossingen voor concrete woningbouwvraagstukken. Lees meer

Werk bouwvakker internal thumb small 1556031042

Circulariteit in de bouwindustrie

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 40 procent van het afval in Nederland en grootverbruiker van grondstoffen die nodig zijn voor bouwmaterialen. Daarnaast is 35 procent van de CO2-uitstoot te danken aan de gebouwde omgeving. Daarmee heeft de bouw een niet te onderschatten ecologische footprint. En dat vraagt om een grondige evaluatie van wat er precies gebeurt met het gebruik van materialen en het afval. Lucinda Kootstra en Willemijn van der Werf van TNO kijken wat nodig is voor meer circulariteit in de bouw. Lees meer

Thumb ellen peeters internal thumb small 1555496623

Gezond stedelijk leven voor iedereen

Interview met Ellen Peeters, gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht verwacht de komende jaren een bevolkingsgroei van ruim vijftigduizend bewoners. Maar hoe kun je rekening houden met die groei door én te verdichten om aan de huidige woonvraag te voldoen én de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren én te werken aan een gezond stedelijk leven voor iedereen? Daarover vertelde Ellen Peeters, adviseur gezonde leefomgeving van de gemeente Utrecht, op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer

Warmtenet onderaanzicht internal thumb small 1554903145

Transitie en transformatie in Zaanstad: mitsen, maren én momentum pakken!

De binnenstedelijke woningbouwopgave en de transitie naar energieneutraal gaan in de transformatielocaties in Zaanstad-Midden en Zaandam-Oost hand in hand. Waar opgaves samenkomen en wrijven, ontstaat warmte. Of in het geval van Zaanstad: een open warmtenet, in eerste instantie gevoed door een nieuwe biomassacentrale. Marie-Louise Sanders (gemeente Zaanstad) en Leonie Schaart (ontwikkelaar Firan) vertellen hoe Zaanstad complexiteit, onzekerheid én momentum benut. Lees meer

Thumbnail jop fackeldey internal thumb small 1555335391

Wees niet bang voor complexe opgaven

Interview met Jop Fackeldey, voorzitter programma Stedelijke Transformatie

Voor hoe we de enorme woningbouwopgave gaan realiseren is niet één oplossing. Dat blijkt ook wel uit het debat op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Daarover spraken we Jop Fackeldey. Lees meer

1200px leiden  netherlands   panoramio  25  internal thumb small 1554816153

Verdichten van Leiden tot Dordt

Tot 2040 zijn tussen Leiden en Dordt 240.000 extra woningen gepland. De acht betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn het met elkaar eens dat maar liefst 80 procent van die opgave binnenstedelijk gebouwd moet worden, waarvan 170.000 langs het spoor. Zij werken sinds 2017 samen in de Zuid-Hollandse Verstedelijkingsalliantie. Mariëlle Overboom, strategisch adviseur RO bij de gemeente Dordrecht, vertelt over deze monsteropgave. Lees meer

Utrecht fiets internal thumb small 1549558867

De woningmarkt in provincie Utrecht: een wicked problem

Simpelweg huizen uit de grond stampen om het woningtekort op te lossen, dat is natuurlijk geen duurzame oplossing. Maar ze moeten er wel komen, en snel. Daarbij moet rekening worden gehouden met tal van opgaven, waaronder de energietransitie, mobiliteit en economie. Dit vraagt om samenwerking van veel stakeholders, innovatie en maatwerk. De provincie Utrecht besloot om dit wicked problem bij de horens te vatten en samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties naar een oplossing te zoeken, vertelt Menno Smit, projectleider binnenstedelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht. Lees meer

4 internal thumb small 1554107109

Sterke keuzes, tweehandigheid en slim samenwerken vereist voor stedelijke transformatie

Hoe ga je om met de complexe opgave van stedelijke transformatie? Over die vraag bogen meer dan 25 bestuurders van gemeenten, provincies en marktpartijen zich tijdens de bestuurderslunch op het tweede jaarcongres Stedelijke Transformatie. Doel van de bestuurderslunch was met diverse bestuurders te verkennen wat nodig is om transformaties en maatschappelijke opgaven aan elkaar te koppelen: wat vraagt dat van alle betrokken partijen qua inzet, expertise en samenwerking? Lees meer

Bouwput rotterdam internal thumb small 1553697185

Starten met gebiedstransformatie: richting geven en verbinden in een complexe omgeving

Stedelijke transformaties beginnen nooit from scratch. Binnen een reeds bestaand gebied moet je tot een transformatie komen, en dat is best ingewikkeld. Zo’n gebied kent al vaak een hoop gerealiseerde en ongerealiseerde plannen uit het verleden, verschillende functies en eigenaren, meerdere ruimteclaims en (beleids)opgaven voor het gebied. Waar begin je dan? Op basis van diverse casestudies vertellen Tom Daamen en Wouter Jan Verheul van de TU Delft hoe te starten met gebiedstransformatie. Lees meer

Hh 7093910 internal thumb small 1553685369

Hoe kun je transformeren bij versnipperd grondeigendom?

Binnenstedelijke transformaties gaan bijna altijd gepaard met versnipperd grondeigendom. Er is een mix van eigenaren, waarvan een groot deel geen professionele vastgoedpartij is. De bakker en de slager houden zich bezig met hun corebusiness, de transformatieopgave komt er voor hen bij. Hoe worden transformatieopgaven vormgegeven en hoe kun je als gemeente toch een succes maken van de herontwikkeling? Fred Hobma en Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sandra Suijkerbuijk en Jeroen Brandsma (Kadaster) geven tips. Lees meer

Img 0880 internal thumb small 1553604759

Kavelruil doorbreekt stilstand (en niet alleen in theorie)

Bij veel versnipperd eigendom kan stedelijke kavelruil uitkomst bieden. Dit onderdeel van de toolbox voor gebiedsontwikkeling vormt een goede stimulans voor het gesprek tussen eigenaren onderling of samen met de gemeente. En niet alleen in theorie: bij het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil (SSKR) en bijpassende pilotprojecten zijn veelal positieve reacties te horen. In de deelsessie Stedelijke Kavelruil presenteert Yves de Boer, voorzitter van de klankbordgroep, de lessen en reflecties van het SSKR. Lees meer

Het central innovation district in den haag volgens het all inclusive city team internal thumb small 1553598239

Den Haag als stad van de toekomst

Het multidisciplinaire team All Inclusive City heeft voor het Central Innovation District van Den Haag een inclusief plan uitgewerkt dat op veel vlakken scoort. Zo wordt in de ontwerpstudie de bereikbaarheid vergroot én meer gebruikskwaliteit toegevoegd aan de publieke ruimte. Het vertrekpunt is de schaal van de omgeving zelf door een betere verbinding met omliggende wijken, inclusief nieuwe knooppunten. Dit draagt bij aan de realisatie van een inclusieve stad. Marie-Laure Hoedemakers en Leon Emmen van het team All Inclusive City vertellen over het plan. Lees meer

3 internal thumb small 1553596397

De wondere wereld van onrendabele toppen

Waardoor worden onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten veroorzaakt? En wat is hieraan te doen? Rebel kwam tot een diagnose aan de hand van achttien casussen. Bijna de helft daarvan verwacht een privaat tekort en bijna 80 procent een publiek tekort. “Maar”, vertelt Damo Holt van Rebel, “een gebiedstransformatie heeft over het algemeen een lange looptijd. Dat betekent dat de praktijk regelmatig zal veranderen.” Lees meer

Dsc 0999 internal thumb small 1552476713

Fondsvorming op gebiedsniveau: hoe werkt dat?

Een gebiedsfonds kan binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel van de grond krijgen én versnellen. Tijdens de themasessie Fondsvorming op gebiedsniveau op 31 januari is dieper ingegaan op de werking en mogelijkheden van het fonds. BNG Bank, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) deelden hun fondskennis en de gemeente Woerden deelde de insteek voor hun gebiedsfonds voor de transformatie van Middelland. Lees meer