Maatschappelijke waarden als toevoeging voor de stad

Een transformatie kan een enorme toevoeging zijn voor de omliggende wijken, de stad en zelfs daarbuiten. Ten minste, wanneer je de transformatie bekijkt in relatie tot die omgeving, bepleit stadsbouwmeester Tako Postma van de gemeente Delft. Zo kun je een openbare ruimte van topniveau toevoegen waar de hele stad elkaar kan tegenkomen en waar doelgroepen met elkaar in contact komen. Tijdens de online themasessie over maatschappelijke meerwaarde vertelde Postma meer. Lees meer

Maatschappelijke waarden en financiële waarden in balans

Als gemeente en marktpartij stel je samen vast welke maatschappelijke waarden een transformatie moet nastreven. Tegelijkertijd moet het financiële plaatje ook kloppen, maar is het lastig om maatschappelijke waarden in economische waarde uit te drukken. Die spanning is volgens Antoinette Kemper (Rebel Group) niet altijd nodig. Zij ziet in de online themasessie over maatschappelijke meerwaarde juist een positieve link tussen kiezen voor kwaliteit en financiële haalbaarheid. Lees meer

Maatschappelijke waarden implementeren in grondbeleid

Grondbeleid wordt vaak gezien als een black box of juist het toverstokje waarmee je alles mogelijk maakt. Guido Mertens (Stad en Ontwikkeling) is adviseur op het gebied van grondzaken en woningbouw en ziet dat grondbeleid tegelijkertijd vaak gestuurd wordt door geld. Lees meer

Verzilveringskansen voor en door stedelijke transformatie

Vanuit het transformatiegebied Nieuw-Middelland in Woerden organiseerde het programma Stedelijke Transformatie op 11 februari 2021 haar vierde jaarcongres. Tijdens het onlinecongres bespraken we de uitdagingen bij en vooral ook opbrengsten van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Want een transformatie levert niet alleen meer woningen op. Het kan verouderde, verloederde plekken tot leven brengen en zelfs fungeren als vliegwiel voor de hele stad. In de plenaire opening en twaalf themasessies kwamen diverse kansen en goede voorbeelden voor stedelijke transformatie aan bod. Lees meer

Tweede ronde woningbouwimpuls zorgt voor 44.666 nieuwe woningen

In 28 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.666 nieuwe woningen worden gebouwd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van € 266 miljoen vanuit de woningbouwimpuls. Hiermee draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort hebben. Lees meer

De impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Wat is de impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Tijdens een webinar gingen we met onder andere Co Verdaas (TU Delft) en Johan Snel (AM) in gesprek over de gevolgen op korte én langere termijn. Lees meer

Unieke plekken creëren door factoren te verbinden

Interview Caroline Bos, bouwmeester bij AM en co-founder van UNStudio

“In Nederland zijn we doorgeslagen in verdichting. Op andere plekken vind je meer generositeit in de publieke ruimte”, zegt Caroline Bos, bouwmeester bij AM, co-founder van UNStudio én spreker tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer

Versnellingskamers voor projectontwikkelaars woningbouwprojecten

Het woningtekort in Nederland is groot. Alle zeilen moeten worden bijgezet om zo snel mogelijk iedereen voldoende en geschikte woonruimte te kunnen bieden. Reden voor het Kabinet om in te zetten op het stimuleren en versnellen van woningbouwprojecten door inzet van middelen en expertise. Daarom kunnen projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven samen met de betrokken gemeente eenmalig gestagneerde projecten aandragen om te klankborden met het Expertteam Woningbouw. Lees meer

Van niemandsland tot waardevol mobiliteitsknooppunt

Een parkeerterrein, een fietsenstalling, een busstation. Het gebied rondom het NS-station van de historische stad Hoorn heeft geen smoel. Terwijl het als belangrijk ov-knooppunt en als woon-, werk- en verblijfsgebied mooie kansen heeft. De transformatie tot de Poort van Hoorn gaat dat realiseren. Ambtelijk opdrachtgever Peter Entius vertelt over de achtergronden en de ambities. Lees meer

Een platform en spelregelkaart als richtingwijzers in Zaanstad

In Kogerveldwijk wordt gewerkt met een spelregelkaart voor de transformatie. “Dat dwingt tot samenwerking en gedachtevorming over bijvoorbeeld inpassing van groen”, zegt Monica Sommer van de gemeente Zaanstad. Lees het volledige interview. Lees meer

Kiezen voor werkgelegenheid én passende parkeeroplossingen

Meer werkgelegenheid is in het stationsgebied van Hilversum een belangrijke ambitie. Maar welk soort werkgelegenheid dan? En hoe ga je hier om met de parkeernormen? Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst werd hierover met Gijs Savenije (projectmanager bij gemeente Hilversum) gebrainstormd in een aparte deelsessie. Lees meer

“Het is niet sexy om miljoenen apart te zetten”

De gemeente Breda krijgt 10 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls voor de versnelde bouw van ruim 600 woningen in het deelgebied De Strip. Bonnie van Wijk (gemeente Breda), Hans Thoolen (gemeente Breda) en Arno van den Hurk (provincie Noord-Brabant) vertelden over de samenwerking tussen gemeente en provincie en hoe De Strip in aanmerking kwam voor de Woningbouwimpuls. Lees meer

Het Zwolse medicijn tegen groeipijn

Dansen tussen rollen en schaalniveaus bij de transformatie van de Spoorzone

Volgens de prognose groeit Zwolle van 126.000 naar 140.000 inwoners tussen nu en 2040. Daarvoor moeten tot 2030 zo’n 6.000 woningen binnenstedelijk worden toegevoegd. Bijvoorbeeld in de Spoorzone, waar verschillende functies en ambities samenkomen. De gemeente Zwolle wil de ontwikkeling van de Spoorzone verbinden aan de initiatieven van onderop én aan de langetermijnvisie van de stad. Hoe pakken zij dat aan? Lees meer

Maatschappelijke waarden: inzichten en reflecties vanuit verschillend perspectief

Op welke manier kunnen maatschappelijke waarden een bijdrage zijn voor een stad? Hoe kun je deze waarden meten en meenemen in een uitvraag of opdracht? En hoe neem je ze mee in grondbeleid? In dit webinar gaan we met deze vragen aan de slag, samen met onder andere Tako Postma (stadsbouwmeester Delft), Antoinette Kemper (Rebel Group) en Guido Mertens (zelfstandig adviseur grondbeleid). Lees meer

Spinnenwebdiagram brengt dwarsverbanden in Woerden

Een bedrijventerrein van 50 hectare ten zuiden van de oude vesting van Woerden. In het midden het geheel vernieuwde gemeentehuis, maar daaromheen verouderde kantoorpanden, een ziekenhuis en een transportbedrijf. Door de ligging nabij het station kan Middelland-Noord na transformatie – en omdoping tot Nieuw-Middelland – een levendig woon- en werkgebied worden. Tegelijk zorgt de omvang en het versnipperde grondeigendom voor een flinke uitdaging. Projectmanager Jeroen van Lemmen vertelt over de ambities en de stand van zaken. Lees meer

Een masterplan én versnipperd grondbezit: kan dat?

De gemeente Leusden heeft weinig tot geen grondbezit, maar wel een transformatievisie voor de ontwikkellocatie Princenhof. Hoe kun je als gemeente daaraan vasthouden bij versnipperd grondbezit? Hoe zorg je voor afstemming tussen verschillende projecten? Daarover werd digitaal gebrainstormd tijdens de programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie. Lees meer

Tips voor een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor de tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De beoordelingscriteria uit de eerste ronde blijven hetzelfde. Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste ronde? Het programma Stedelijke Transformatie helpt u op weg bij het indienen van een succesvolle aanvraag. Lees meer

Maatschappelijke voorzieningen toevoegen zonder gemeentelijk grondeigendom

Bij het transformeren van een bedrijventerrein of kantorengebied naar een leefbaar woon-werkgebied komt meer kijken dan alleen het realiseren van woningen. Maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en verzorgingstehuizen, zijn ook nodig. Hoe realiseer je deze kostbare ontwikkelingen? Lees meer

Zaanse perspectieven op versnipperd grondeigendom

Van een rommelig bedrijventerrein naar een aantrekkelijke stadswijk; de gemeente Zaanstad gaat de uitdaging aan. Kogerveldwijk is een transformatiegebied waar Zaanstad veel woningen en stedelijke kwaliteiten aan wil toevoegen. Hoewel de gemeente zelf geen grond in bezit heeft, wil ze wel zorgen dat ontwikkelaars ook maatschappelijke voorzieningen realiseren. Lees meer

Groeipijnen overwinnen dankzij visionair met lef

Terugblik programmabijeenkomst

Op de jaarlijkse programmabijeenkomst, met dit keer als thema ‘Kennis delen, reflecteren en digitaal netwerken’, vertelde Peter Vanden Abeele over zijn rol als stadsbouwmeester bij Gentse groeipijnen en Friso de Zeeuw over het benodigde transformatieschaap met vijf poten. Daarnaast vroegen zes gemeenten om input: hoe komen wij verder met ons project? Lees meer