Binnenstedelijk snel meer bouwen: 21000 woningen erbij in provincie Utrecht

Er worden snel meer woningen gebouwd in de provincie Utrecht. Het streven is om de komende drie jaar 7.000 woningen per jaar te realiseren. In de juiste segmenten, vooral binnenstedelijk, duurzaam en van goede kwaliteit. Dat is wat er nodig is om het gat op de woningmarkt te dichten, vinden gemeenten, marktpartijen en corporaties in de provincie Utrecht. Lees meer

Bouwen in de directe omgeving van het spoor

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op deze gebieden, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Het spoor kan zorgen voor omgevingseffecten als geluid en trillingen. Ook is het van belang rekening te houden met externe veiligheidsaspecten. Daarover organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een online themasessie. Lees meer

Buitenlandse instrumenten voor gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen gemeenten sturen op business cases en alliantievorming om stedelijke gebiedstransformaties mogelijk te maken? Erwin Heurkens en Tom Daamen van de TU Delft zochten naar daar een passend antwoord op. Aan de hand van buitenlandse cases bekijken zij welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. Dat resulteerde in de publicatie ‘Gebiedstransformaties: Ruimte voor Durf en Diversiteit’. Lees meer

Circulariteit in de bouwindustrie

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 40 procent van het afval in Nederland en grootverbruiker van grondstoffen die nodig zijn voor bouwmaterialen. Daarnaast is 35 procent van de CO2-uitstoot te danken aan de gebouwde omgeving. Daarmee heeft de bouw een niet te onderschatten ecologische footprint. En dat vraagt om een grondige evaluatie van wat er precies gebeurt met het gebruik van materialen en het afval. Lucinda Kootstra en Willemijn van der Werf van TNO kijken wat nodig is voor meer circulariteit in de bouw. Lees meer

Collegereeks Binnenstedelijke Gebiedstransformatie

Hoe kom je tot een succesvolle binnenstedelijke gebiedstransformatie? In drie korte minicolleges legt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, het hele proces uit. In tien minuten per college vertelt hij over de belangrijkste aspecten bij de transformatie van kanaalzones, spoorzones en bedrijventerreinen. Lees meer

Conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden

Olga Görts-van de Pas, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen vertelt over de mogelijkheden van conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden en welke kansen dit biedt voor verschillende maatschappelijke opgaven. Lees meer

Conceptwoningen kwalitatief hoogwaardig en uniek

Sneller meer woningen realiseren. Kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar. Het is nodig in de huidige woningcrisis. Daarom bieden veel marktpartijen industrieel geproduceerde prefabwoningen aan. Heijmans werkt hier al sinds 2012 mee. Wat zijn de voordelen? En: hoe maak je een conceptwoning uniek? Lees meer

Condities voor samenwerking: de ambachtelijke aanpak

Wat kun je doen om een samenwerking te doen slagen? Volgens Edwin Kaats van Common Eye zijn er vijf domeinen waarop je interventies kunt doen: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Tijdens de programmadag Stedelijke Transitie in Ede vertelde de organisatieadviseur hoe je in de praktijk van gebiedsontwikkeling aan deze knoppen kunt draaien. Lees meer

CPB: Meer bouwlocaties maken woningbouw beter betaalbaar (als de provincie op afstand blijft)

Om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren, moet het aantal bouwlocaties worden uitgebreid. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek naar het bouwproces van nieuwe woningen. “Ook hebben provincies vaak een remmend effect op de woningbouw”, zegt CPB-onderzoeker Thomas Michielsen. “Daarom kunnen zij zich beter beperken tot hun faciliterende rol.” Lees meer

Cultuurhistorie als inspiratie voor ruimtelijke oplossingen

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties speelt cultuurhistorie vaak alleen een rol als er erfgoed in het geding is. Dan kan het tijdig meenemen van cultuurhistorische randvoorwaarden risico’s verminderen. Maar de ontstaansgeschiedenis kan nog meer betekenen in een visie en ontwerp; het kan aantrekkelijke ruimtelijke oplossingen bieden. Zoals bij het Havenkwartier in Deventer. Lees meer

Data lossen maatschappelijke problemen op

De smart city leidt tot betere leefomgevingen. Shahid Talib, voormalig directeur smart city bij Heijmans, is ervan overtuigd dat data gezond wonen voor iedereen mogelijk en bereikbaar maken. Als gebiedsontwikkelaar moet je anders leren denken. Heijmans voegt daarom een vierde dimensie toe aan de 3D-stad: de behoefte van mensen. Lees meer

De impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Wat is de impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Tijdens een webinar gingen we met onder andere Co Verdaas (TU Delft) en Johan Snel (AM) in gesprek over de gevolgen op korte én langere termijn. Lees meer

De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkelingen

Onlangs is de Omgevingswet met een half jaar uitgesteld. De wet moet per 1 juli 2022 intreden, dus gebiedsontwikkelingen krijgen toch snel met deze nieuwe wet te maken. Wel blijft de daadwerkelijke impact voor gebiedsontwikkelingen soms nog wat abstract. In een online themasessie ging het programma Stedelijke Transformatie daarom op zoek naar de concrete gevolgen van deze wet, met een nadruk op de procedures. Lees meer

De kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkenden we de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

De kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling

Het gebruik van data en slimme technologieën moet zorgen dat verkeersstromen veiliger, schoner en efficiënter worden. Dit kan verkeersophopingen verminderen, gezondheid bevorderen en mobiliteit toegankelijker maken voor kwetsbare groepen. Maarten de Vries (Smart Mobility platform MRA, Over Morgen) en Domingo Regalado van Os (gemeente Amsterdam) vertelden tijdens het derde jaarcongres over de kansen van Smart Mobility in gebiedsontwikkeling. Lees meer

De kracht van erfgoed bij gebiedstransformaties

Erfgoed en gebiedstransformaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms lijken ze elkaar ook een beetje in de weg te zitten. Dat hoeft niet. Herontwikkeling is namelijk ook dé manier om erfgoed duurzaam in stand te houden, aldus erfgoedadviseur Thessa Fonds (The Missing Link). Om haar verhaal kracht bij te zetten, vertelt projectmanager Maarten van Oosterom (VINU) tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie over de herontwikkeling van De Meelfabriek in Leiden. Lees meer

Den Haag als stad van de toekomst

Het multidisciplinaire team All Inclusive City heeft voor het Central Innovation District van Den Haag een inclusief plan uitgewerkt dat op veel vlakken scoort. Zo wordt in de ontwerpstudie de bereikbaarheid vergroot én meer gebruikskwaliteit toegevoegd aan de publieke ruimte. Het vertrekpunt is de schaal van de omgeving zelf door een betere verbinding met omliggende wijken, inclusief nieuwe knooppunten. Dit draagt bij aan de realisatie van een inclusieve stad. Marie-Laure Hoedemakers en Leon Emmen van het team All Inclusive City vertellen over het plan. Lees meer

De nieuwe rol van woningcorporaties bij Stedelijke Transformatie

Veel gemeenten stellen een minimum aan het aantal sociale woningen bij transformatiegebieden. Woningcorporaties hebben dan ook een belangrijke rol bij nieuwbouw, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Tijdens de themasessie over de rol van corporaties verkenden we de overgebleven én nieuwe mogelijkheden. Lees meer

De Omgevingswet en gebiedsontwikkeling

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Tijdens een webinar zetten we uiteen waar de Omgevingswet leidt tot veranderingen in de processen van stedelijke transformatie. Lees meer

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

In september kunnen gemeenten voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor deze laatste tranche van deze kabinetsperiode is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. In december wordt bekend welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Lees meer