"Binnenstedelijke transformaties zijn altijd maatwerk"

Interview met Jop Fackeldey, voorzitter programma Stedelijke Transformatie

Wat is nodig om toekomstbestendige woongebieden te realiseren die energieneutraal én goed bereikbaar zijn? En dan graag ook een beetje snel. Over deze opgave buigt het programma Stedelijke Transformatie zich onder leiding van voorzitter Jop Fackeldey. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen zoeken naar handvatten die helpen om transformaties daadwerkelijk van de grond te krijgen. Inzichten die het programma deelt met vakgenoten tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 13 februari. Lees meer

De start van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling: vergaande overheidsbemoeienis of laissez faire?

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling begint nooit blanco. Er zitten immers al gebruikers, bewoners en eigenaren die vaak hun eigen plannen hebben. Ze willen op die plek blijven, vertrekken, verkopen of zelf ontwikkelen. Dat maakt integraal ontwikkelen lastig. Waar kies je dan voor en tegen welke prijs? Met vergaande overheidsbemoeienis (voorinvesteringen en actief grondbeleid) herontwikkelen? Of werkt een laissez-faire-houding (de markt en maatschappelijk initiatief lossen het op) hier beter? Lees meer

"Binnenstedelijke transformaties brengen dynamiek in de stad"

Interview met gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat van Site

Wonen, wonen en nog eens wonen. Een van de belangrijkste opgaven in Nederland gezien het nijpend tekort aan betaalbare woningen. Maar wat betekent deze focus op wonen voor de dynamiek in de stad van nu, en die van over twintig jaar? Gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat van Site pleit voor een bredere verkenning van opgaven aan de voorkant van transformaties. En voor een betere samenwerking tussen publiek en privaat. Lees meer

Serious game Transform genomineerd voor Gamification Award

De serious game Transform is genomineerd voor de internationale Gamification Awards in de categorie Education & Learning. In het bordspel leren spelers vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Lees meer

Sturing bij gebiedstransformaties: door enkele spelers, of door een dynamisch open netwerk?

Het is een terugkerende vraag tijdens gebiedstransformaties: ga je voor planvorming en -ontwikkeling met een beperkt aantal spelers, of kies je voor een groot netwerk van formele en informele partijen? Gebiedsontwikkelaars willen graag samenwerken met slechts enkele belangrijke partijen, mede om een groot overlegcircus te voorkomen. Maar ook de omgeving speelt een rol, zowel formele als informele spelers. Zij zijn niet alleen bewoners, ondernemers en gebruikers, maar ook coproducent van gebiedstransformatie. Hoe ga je om met deze tegengestelde behoeften? Lees meer

Podcast31 – #2 Dealen met dilemma’s bij stedelijke transformatie

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze tweede aflevering van Podcast31 praten we over veelvoorkomende dilemma’s bij stedelijke transformatie en mogelijke oplossingen. Lees meer

“Ontwikkel vanuit verlangen, dan kom je tot écht mooie plannen”

Korte terugblik jaarcongres Stedelijke Transformatie

“Om écht iets moois te maken voor de stad, hebben we dezelfde mindset nodig.” Met deze boodschap opent dagvoorzitter Jop Fackeldey op 13 februari 2020 het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie in de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort. Zo’n 530 ontwikkelaars, bouwers, overheden, corporaties, kennisinstellingen en adviesbureaus uit het hele land kwamen in dit nieuwe stuk stad bij elkaar. Op zoek naar ervaringen en lessen, en om heel veel inspiratie op te doen. Lees meer

Serious game Transform grijpt nèt naast Gamification Award

De serious game Transform heeft net naast de internationale Gamification Awards gegrepen in de categorie Education & Learning. De concurrentie was groot en de juryleden noemden het zelf een “zware taak” om de enige winnaar aan te wijzen. Het genomineerde bordspel is speciaal ontwikkeld door het programma Stedelijke Transformatie, in samenwerking met Living Story. Lees meer

Inrichting openbare ruimte als transformatiemotor in Amersfoort

Welk effect heeft de herinrichting van het stationsgebied op de omliggende bebouwde omgeving en functies? Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie bracht een excursie door het Amersfoortse stationsgebied antwoorden op deze vraag. Arno Goossens en Dirk Hölzer van de gemeente Amersfoort lieten bezoekers zien welke impact de transformatie in hun stad teweegbracht. Lees meer

“Haal pioniers naar het gebied om gebiedstransformaties te versnellen”

Interview met Astrid Janssen, wethouder gemeente Amersfoort

Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer 1000 woningen per jaar. Maar hoe zorgt de gemeente voor toekomstbestendige woningen, die energieneutraal en betaalbaar zijn? Hierover vertelt Astrid Janssen (wethouder gemeente Amersfoort). Lees meer

Instrumenten voor samenwerking tussen overheid en markt

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. Zeker als het eigendom van de grond flink is versnipperd. Samen wil je afspraken maken en helderheid bieden over het uiteindelijke doel. Daarbij wil je voldoende flexibiliteit bieden, zodat je altijd kunt inspelen op de actualiteit. Je moet dus tot inhoudelijke én procesmatige afspraken komen. Daarom is een goede instrumentenmix ook vaak verstandig bij transformatie. Lees meer

Een beperkte rolopvatting of opgaven verbinden bij gebiedsontwikkeling?

Blijf je op basis van een helder afgebakend masterplan consistent vasthouden aan een strak vooraf geformuleerd doel? Of kies je voor een open, wendbare strategie en summier verwoord en verbeeld raamwerk en weet je gaandeweg nieuwe of andere opgaven te verbinden? Bij gebiedsontwikkeling lijken zowel wendbaarheid en adaptiviteit als een helder plan van belang. Hoe ga je om met deze (schijnbare) tegenstelling? Lees meer

De SDG’s als kompas bij stedelijke transformatie

De Sustainable Development Goals geven richting aan het mondiale streven om van de wereld een betere plek te maken. Stedelijke transformaties kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarvan is Bas van de Griendt (Stratego Advies) overtuigd. Samen met Jos Sentel (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) en Marcel Herms (gemeente Utrecht) daagde hij tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie deelnemers uit om de vertaalslag naar de gebouwde omgeving te maken. Lees meer

Iconen als aanjagers van stedelijke transformatie

Iconische bouwwerken zorgen voor mooie plaatjes. Maar ze zijn meer dan voer voor foto’s; iconen kunnen een plek op de kaart zetten en een aanjager vormen voor stedelijke transformatie. Volgens Wouter Jan Verheul (TU Delft, vakgroep Gebiedsontwikkeling), auteur van Stedelijke iconen: het ontstaan van beeldbepalende projecten tussen betoog en beton, moeten we voorbij de ansichtkaartwaarde kijken naar de bredere waarde van iconen. Peter Kuenzli (Gideon Consult) en Christiaan Cooiman (Heijmans) sluiten zich hierbij aan. Lees meer

Excursie door De Nieuwe Stad

Hoe kunnen we een leegstaand bedrijventerrein transformeren naar een levendig stuk stad? En dan het liefst naar een dynamische microstad met ruimte voor werken, leren en leven? Dit vraagstuk staat centraal bij de herontwikkeling van het bedrijventerrein rondom de Prodentfabriek in Amersfoort. Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie vertellen Mendel van Robbers van Schipper Bosch en Frank Hazeleger van Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) over de ontwikkeling van dit nieuwe stukje stad. Lees meer

Zicht op succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Het Rijk stelt 1 miljard euro beschikbaar om de onrendabele toppen bij woningbouw te dekken. Steeds meer details worden bekend over de voorwaarden, omdat de beoordelingscriteria in concept zijn verschenen. Hoe kan een project succesvol aanspraak maken? En wat is de precieze planning, met alle onzekerheden rondom bijvoorbeeld corona? Wouter Schilperoort, directeur programma Woningbouw, geeft antwoorden. Lees meer

Is er leven na de V&D in de middelgrote stad?

In de gemeente Oss is het gat dat de V&D in het stadshart achterliet ‘omgedacht’ tot kans. Dat gat biedt ruimte voor een nieuwe identiteit en toekomstbestendigheid. Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie laat de gemeente, samen met Platform31, zien hoe je als middelgrote stad transformeert en kansen creëert: bepaal je toekomststrategie en neem de tijd voor conceptontwikkeling. Lees meer

8 modellen en 5 lessen voor samenwerken aan stedelijke transformatie

Publiek-private samenwerkingen kennen we in Nederland al sinds de VOC. Samenwerken zit dus eigenlijk in onze genen. Toch blijft het altijd zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm bij stedelijke transformaties. Hoe ga je bijvoorbeeld om met gezamenlijke en tegenstrijdige belangen? Wat helpt en wat blokkeert de samenwerking? Tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie werden slimme lessen en samenwerkingsconstructies gedeeld, compleet met voorbeelden uit Badhoevedorp, Zutphen, Zoetermeer en Nijmegen. Lees meer

Slimme en schone mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Interview met Maarten de Vries, MRA Platform Smart Mobility

Mobiliteit en gebiedsontwikkeling raken steeds meer met elkaar verweven. Toch komt mobiliteit bij veel gebiedsontwikkelingen pas laat in het proces aan bod. Maarten de Vries, thematrekker gebiedsontwikkeling bij MRA Platform Smart Mobility, legt uit hoe je zorgt voor schone en slimme mobiliteitsconcepten in nieuwe wijken. Lees meer

De kracht van erfgoed bij gebiedstransformaties

Erfgoed en gebiedstransformaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms lijken ze elkaar ook een beetje in de weg te zitten. Dat hoeft niet. Herontwikkeling is namelijk ook dé manier om erfgoed duurzaam in stand te houden, aldus erfgoedadviseur Thessa Fonds (The Missing Link). Om haar verhaal kracht bij te zetten, vertelt projectmanager Maarten van Oosterom (VINU) tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie over de herontwikkeling van De Meelfabriek in Leiden. Lees meer