Vernieuwing GREX: een toekomstbestendig systeem voor kostenverhaal

De verdeelsleutel is straks hét sleutelbegrip in de nieuwe Omgevingswet. Dat vertelde Frits Dinkla van Rho adviseurs in de themasessie Kostenverhaal van afgelopen juni. Inmiddels is op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende verdeelsleutels op casussen uit de praktijk: welke impact heeft welke deelsleutel op het kostenverhaal? In de themasessie Kostenverhaal van oktober vertelde Dinkla over de uitkomsten van dit onderzoek. Lees meer

“Aanpassing Crisis- en herstelwet versnelt woningbouw en faciliteert lef”

Interview Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en herstelwet

Het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling: met die doelen wordt de Crisis- en herstelwet (Chw) begin 2019 gewijzigd. Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en herstelwet, legt uit wat de wijzigingen opleveren voor stedelijke transformatieprojecten. “De vele experimenteerruimte die al in de wet zit, wordt aangevuld. Nog lang niet alle steden maken daarvan gebruik. Vooral dat mag veranderen: versnelling valt of staat bij ambtelijk en bestuurlijk lef.” Lees meer

“We hebben nu wel de smaak van transformeren te pakken”

Interview met Erik van Merrienboer, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Tot en met 2050 heeft Noord-Brabant zo’n 160.000 nieuwe woningen nodig, waarvan ruim 140.000 in de stedelijke concentratiegebieden. In aanloop naar het tweede jaarcongres Stedelijke Transformatie, waar hij het welkomstwoord brengt, maakt gedeputeerde Erik van Merrienboer een voorlopige balans op. “We hebben al aardig wat in gang gezet!” Lees meer

‘Eigendomsgevoelig’ transformeren: lessen uit onderzoek

Versnippering van het grondeigendom is een wezenlijk obstakel bij het realiseren van binnenstedelijke woningbouw. Het kan leiden tot dure en tijdrovende verwervingstrajecten die de haalbaarheid van de oorspronkelijke plannen beperken. In de derde themasessie over versnipperd grondeigendom geeft Fred Hobma (TU Delft) de term ‘eigendomsgevoelig transformeren’ een toepasbare lading, op basis van relevant onderzoek. Lees meer

“We moeten elkaar stimuleren, inspireren en opjutten”

Interview met Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM

Hoe kunnen we de opgave van de complexe binnenstedelijke gebiedstransformatie met elkaar realiseren? Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 14 februari debatteert Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM, over deze vraag in de plenaire paneldiscussie. “De uitdaging is enorm. Het vergt alles van onze creativiteit en onze vermogens om goed samen te werken.” Lees meer

“We zoeken partijen die mét ons en elkaar een vernieuwend binnenstedelijk programma willen realiseren”

Interview met Paul de Beer, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat van Breda

In Breda heeft de stedelijke transformatie veel economische, sociale, culturele en fysieke dimensies. Zeker in de centrumlocaties van de stad worden stedelijke functies samengebracht. Daarbij is water een belangrijke bindende factor; het rivierlandschap zorgt volgens wethouder Paul de Beer zelfs voor meer intensieve samenwerking om de binnenstedelijke transformatie te doen slagen. Lees meer

Organisch én met succes sturen op kwaliteit in Woerden

Tijdens de themasessie Kwaliteit van plan vertelde projectleider Jeroen van Lemmen dat Woerden het noordelijk deel van bedrijventerrein Middelland organisch wil laten transformeren tot een levendig woon-werkgebied. Om kwaliteit te garanderen, wordt daarbij een spinnenwebdiagram ingezet. Een halfjaar later blijkt de aanpak van de gemeente succesvol: de eerste initiatieven zijn een feit. Bovendien werkt de gemeente nu aan de opzet van een gebiedsfonds voor de transformatie – met dank aan de provincie Utrecht en het Rijk. Lees meer

38 miljoen euro vanuit Rijk voor woningbouw op ‘lastige’ locaties

Lancering Transformatiefaciliteit door minister Ollongren

Gisteren gaf minister Ollongren (BZK) het startsein voor de Transformatiefaciliteit. Een financiële regeling bedoeld om woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties te stimuleren. Het Rijk reserveert daarvoor 38 miljoen euro. De BNG Bank reserveert eenzelfde bedrag voor leningen aan private ontwikkelaars. Ook een aantal provincies zetten hun middelen in om transformatie te stimuleren. Lees meer

Slim stapelen van ambities en opgaven in Utrecht

Naast de woningbouwopgave heeft Nederland nog meer prangende opgaven. We moeten bijvoorbeeld verduurzamen, werken aan klimaatadaptatie en van het gas af. Daarnaast willen we liefst ook circulair bouwen en groene, gezonde en veilige wijken creëren, waar wonen betaalbaar is en waar bijvoorbeeld ook kwetsbare ouderen goed zelfstandig kunnen wonen. Utrecht kiest duidelijk voor het stapelen van die mooie ambities en noodzakelijke opgaven in de transformatie van de Merwedekanaalzone. Wat levert dat op? Lees meer

Meer ruimte voor wonen betekent meer ruimte voor kwaliteit

Terugblik op het tweede jaarcongres Stedelijke Transformatie

“Met binnenstedelijke transformaties voegen we niet alleen woningen, maar ook kwaliteit toe aan onze steden.” Hoopvol opent voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie Jop Fackeldey het tweede jaarcongres op 14 februari in het Evoluon in Eindhoven. Stedelijke transformatie betekent namelijk niet alleen meer ruimte voor wonen. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. En dat daar samenwerking, uitwisseling en slimme oplossingen voor nodig zijn weten de bijna 500 aanwezigen die werken aan transformatieprojecten als geen ander. Lees meer

Gemeente legt fors toe op binnenstedelijk woningbouwproject

Uit een rondgang langs gemeenten in opdracht van het Programma Stedelijke Transformatie blijkt dat gemeenten fors toeleggen op binnenstedelijke woningbouwprojecten, vooral door kosten voor openbare ruimte en infrastructuur. Lees meer

Een snelkookpan voor transformaties

“We moeten het niet klein en behapbaar maken dit keer, maar juist de complexiteit omarmen en maatschappelijke opgaven – en dus kansen – toevoegen. Maar hoe?” Voorzitter Jop Fackeldey zet de paneldiscussie op het jaarcongres Stedelijke Transformatie meteen op scherp. Samen met Co Verdaas, Marja Appelman, Paul de Beer en Desirée Uitzetter denkt hij hardop na over hoe we ruimtelijke opgaven kunnen ombuigen naar oplossingen. Lees meer

Gezond verdichten in Utrecht

Hoe kan een gemeente én verdichten om aan de huidige woonvraag te voldoen én de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren én de gezondheid van de burger centraal stellen? Ellen Peeters van de gemeente Utrecht legt uit hoe de stad ambities stapelt door gezondheid een plek te geven in ruimtelijke plannen. Aan de hand van de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld spreken Heleen Wijtmans, projectleider bij de gemeente en Arda Basak, vastgoed ontwikkelaar bij Lingotto over hun samenwerking bij de transformatie van de Utrechtse stationsomgeving. Lees meer

Klimaatbestendige transformaties in Breda en Heerhugowaard

Het klimaat is aan het veranderen. We merken het aan lange droge periodes en aan extreme regenbuien. Steden moeten met het klimaat mee veranderen om voorbereid te zijn op deze weerextremen in de toekomst. Maar welke aanpassingen zijn daarvoor nodig in de ruimte en samenleving? Voorbeelden uit Breda en Heerhugowaard laten zien hoe je zorgt voor klimaatbestendige gebiedstransformaties. Lees meer

Barrières worden kansen achter station Eindhoven

Ontwerpteam Urban Arcipelago omarmde voor het BNA-onderzoek De stad van de toekomst de barrières van Fellenoord, de noordkant van station Eindhoven, en boog ze om tot kansen. Het multidisciplinaire team onderzocht in haar ontwerpstudie hoe je het gebied kunt transformeren tot een knooppunt met betekenis voor de stad en de verschillende campussen in de Eindhovense periferie. Met ruimte voor wonen, groen en reizen. Volgens teamleider Mauro Parravicini de ideale kans om waarde en kwaliteit toe te voegen aan een plek die daar eigenlijk niet voor geschikt lijkt. Lees meer

Wijkontwikkeling van Selwerd koerst op gezond en gelukkig

In de luwte werd de wijkvernieuwing van Selwerd ontwikkeld. De crisis en gebrek aan investeringsmiddelen bracht innovatie in het denken. Daardoor bedacht de gemeente een koers met samenhang in maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Peter Wijnsma, gebiedsmanager van de gemeente Groningen, vertelt meer over hun ambities en toekomst als ‘blue zone’. En hoe de gebiedsaanpak is ontstaan die het welbevinden van de bewoners centraal stelt. Lees meer

Fondsvorming op gebiedsniveau: hoe werkt dat?

Een gebiedsfonds kan binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel van de grond krijgen én versnellen. Tijdens de themasessie Fondsvorming op gebiedsniveau op 31 januari is dieper ingegaan op de werking en mogelijkheden van het fonds. BNG Bank, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) deelden hun fondskennis en de gemeente Woerden deelde de insteek voor hun gebiedsfonds voor de transformatie van Middelland. Lees meer

De wondere wereld van onrendabele toppen

Waardoor worden onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten veroorzaakt? En wat is hieraan te doen? Rebel kwam tot een diagnose aan de hand van achttien casussen. Bijna de helft daarvan verwacht een privaat tekort en bijna 80 procent een publiek tekort. “Maar”, vertelt Damo Holt van Rebel, “een gebiedstransformatie heeft over het algemeen een lange looptijd. Dat betekent dat de praktijk regelmatig zal veranderen.” Lees meer

Den Haag als stad van de toekomst

Het multidisciplinaire team All Inclusive City heeft voor het Central Innovation District van Den Haag een inclusief plan uitgewerkt dat op veel vlakken scoort. Zo wordt in de ontwerpstudie de bereikbaarheid vergroot én meer gebruikskwaliteit toegevoegd aan de publieke ruimte. Het vertrekpunt is de schaal van de omgeving zelf door een betere verbinding met omliggende wijken, inclusief nieuwe knooppunten. Dit draagt bij aan de realisatie van een inclusieve stad. Marie-Laure Hoedemakers en Leon Emmen van het team All Inclusive City vertellen over het plan. Lees meer

Kavelruil doorbreekt stilstand (en niet alleen in theorie)

Bij veel versnipperd eigendom kan stedelijke kavelruil uitkomst bieden. Dit onderdeel van de toolbox voor gebiedsontwikkeling vormt een goede stimulans voor het gesprek tussen eigenaren onderling of samen met de gemeente. En niet alleen in theorie: bij het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil (SSKR) en bijpassende pilotprojecten zijn veelal positieve reacties te horen. In de deelsessie Stedelijke Kavelruil presenteert Yves de Boer, voorzitter van de klankbordgroep, de lessen en reflecties van het SSKR. Lees meer