Knelpunten met kansen bij stedelijke transformatie

Bij de transformatie van stedelijke gebieden is het heel makkelijk om jezelf klem te denken. Ontwikkeling stokt of vertraagt wanneer je opgaven stapelt tot onhandelbare kluwen of je focust op problemen als versnipperd eigendom, de energietransitie en beperkte ruimte. Omdenken is dan het toverwoord. Want wie kritisch kijkt naar de knelpunten, moet ook de kansen zien. Een voorzet van hoe je gaat van ‘ja-maar’ naar ‘ja-en’. Lees meer

Praktijkvoorbeeld: Plotontwikkeling in Nieuwegein

Bij plotontwikkeling is de initiatiefnemer zelf aan zet. Dat kan de gemeente, (een deel van de) eigenaren, ontwikkelaar of een combinatie hiervan zijn. De initiatiefnemer onderzoekt zelf de mogelijkheden voor transformatie van zijn eigen kavel en dient zijn transformatieplan voor dit kavel in bij de gemeente. Zo komt de transformatie van kavel tot kavel van de grond. De gemeente neemt hierbij geen actieve sturende rol in. Lees meer

Wonen en werken mengen: er kan meer dan we (durven) denken!

De potentie van functiemenging is groter dan we inschatten, concludeert Esther Geuting van de Stec Groep op basis van recent onderzoek. Tijdens een themasessie over het omgaan met milieunormen van het programma Stedelijke Transformatie haalt ze het idee onderuit dat het combineren van wonen en werken in één wijk of zelfs één gebouw per definitie moeilijk is. Geuting vertelt hoe gemeenten kansen kunnen benutten en hoe de ‘mengbaarheidsindicator’ daarbij helpt. Lees meer

De nieuwe rol van woningcorporaties bij Stedelijke Transformatie

Veel gemeenten stellen een minimum aan het aantal sociale woningen bij transformatiegebieden. Woningcorporaties hebben dan ook een belangrijke rol bij nieuwbouw, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Tijdens de themasessie over de rol van corporaties verkenden we de overgebleven én nieuwe mogelijkheden. Lees meer

Woningcorporaties in het ontwikkelproces

Woningcorporaties hebben sinds de crisis en nieuwe Woningwet een andere rol bij woningbouwontwikkelingen. Hoe werkt die rol in de vier fasen van ontwikkeling? Tijdens de themasessie over de rol van woningcorporaties bij transformatie is gekeken hoe woningcorporaties concreet kunnen bijdragen aan leefbare buurten. En aan sociale woningen die voldoen aan de behoeften van bewoners. Lees meer

Van plotontwikkeling naar organische ontwikkeling

Wat kun je doen als je een gebied wil transformeren, maar te maken hebt met meerdere eigenaren? In Nieuwegein zette de gemeente in de wijk Merwestein in op plotontwikkeling en in de wijk Rijnhuizen op organische ontwikkeling. Projectmanager Ron van Schaik vertelt over de afwegingen voor de beide strategieën. Lees meer

"Als ontwikkelaar heb je niet alleen het antwoord"

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter pleit voor meer samenwerking in woningopgave

Alleen door samenwerken en samenbrengen van publieke en private belangen kunnen we duurzame projecten en gebieden tot ontwikkeling brengen. Met oog op de huidige woningbouwopgave is het pleidooi voor meer samenwerking van Desirée Uitzetter, NEPROM-voorzitter en directeur Gebiedsontwikkeling bij Bouwfonds Property Development, actueler dan ooit. Lees meer

Samen zoeken naar oplossingen voorbij het geld

Terugblik programmadag Stedelijke Transformatie

Hoe moet je onderhandelen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met respect voor de ander? Hoe zorg je voor een goede samenwerking? En hoe houd je die vervolgens in stand? Tijdens de programmadag Stedelijke Transformatie zochten de aanwezigen samen naar oplossingen voorbij het geld. Lees meer

Van milieucategorieën naar milieuruimte

Milieuzonering nieuwe stijl bij stedelijke transformatie

De milieuzonering op basis van het type bedrijf sluit vaak niet aan op de werkelijke activiteiten. Bovendien staan dan het ruimtelijke en het milieuspoor vaak ver uit elkaar. De Milieuzonering nieuwe stijl van VNG biedt meer maatwerk omdat het uitgaat van de gebruiksruimte per bedrijf. Tijdens de themasessie Kansen in milieuzonering op 24 september keken we naar de nieuwe methode en de werking daarvan bij de transformatie van een bedrijventerrein in Soesterberg-Noord. Lees meer

Praktijkvoorbeeld: Organische ontwikkeling in Deventer

Het Havenkwartier is een oud industrieterrein aan de IJssel, op loopafstand van de binnenstad van Deventer. Het combineert industrieel erfgoed, ruim 90 (creatieve) ondernemers, kunst en cultuur, diverse horecagelegenheden en 100 woningen en 140 studenteneenheden met een nog werkzame binnenhaven. Het ontwikkelingsplan Ruimte voor ideeën onderstreept met “karakter bouw je niet in één dag, karakter moet groeien” de strategie van organische ontwikkeling. Marco Odding, programmamanager Gebiedsontwikkeling en Herstructurering bij de gemeente Deventer, vertelt het hoe en waarom. Lees meer

Nieuwe versie Reiswijzer Gebiedsontwikkeling beschikbaar

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling – is aangepast. In de nieuwe Reiswijzer wordt rekening gehouden met de huidige uitdagingen, zoals betaalbare woningbouw versnellen, de energietransitie, complexe binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Lees meer

Spelregelkaarten bij stedelijke transformatie: hoe maak je het gebied de winnaar?

Een stedelijk gebied met versnipperd grondeigendom transformeren? Dan kan een spelregelkaart uitkomst bieden. Hiermee schep je heldere en overzichtelijke kaders voor de betrokken partijen in het ‘ontwikkelspel’. Gemeenten en experts vertelden tijdens een themasessie over instrumenten voor afspraken bij stedelijke transformatie hoe je zo’n spelregelkaart opstelt. Lees meer

Spelen met transformatieopgaven

Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst werd voor het eerst de serious game Transform gespeeld. Bij dit spel leer je vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen. Hoe bevalt dat? En welke inzichten levert dat op? Lees meer

Praktijkvoorbeeld: Developing Apart Together in Tilburg

Lange tijd verbleef het gebied rondom de Tilburgse Piushaven uit 1923 in een diepe slaap. Er werd wel gerept over recreatieve ontwikkelingen, maar begin deze eeuw werd pas echt werk gemaakt van de ‘pauselijke’ haven. Inmiddels zijn 1.500 nieuwe woningen in een fijne woonhaven gecreëerd, grotendeels met de strategie Developing Apart Together. Edwin van den Heuvel, strateeg Vastgoedbedrijf gemeente Tilburg, vertelt het hoe en waarom. Lees meer

Onrendabele toppen omdraaien bij stedelijk investeren

Hoe ga je om met onrendabele toppen? Aan welke knoppen kun je draaien om een tekort kleiner te maken? En hoe kun je als gemeente structurelere investeringsruimte creëren? Op deze én meer vragen gingen Damo Holt (Rebel) en Frits Dinkla (Rho Adviseurs) in tijdens de themasessie stedelijk investeren. Daarin kwamen ook de twee nieuwe systemen voor kostenverhaal aan bod. Lees meer

"We hebben elkaar keihard nodig"

Interview met Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht

Binnenstedelijk transformeren heeft zijn eigen uitdagingen én kansen. Dat geldt ook voor de provincie Utrecht met een forse woningbouwopgave van 10.000 woningen per jaar. Gedeputeerde Rob van Muilekom en gastheer van het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie, ziet mogelijkheden door te zoeken naar synergie met wat al aanwezig is. In binnensteden en stedelijke gebieden nabij OV-knooppunten. Lees meer

Stedelijke transformatie met een knipoog naar het verleden

Terugblik projectbezoek Zwolle

De binnenstad en de spoorzone in Zwolle zijn volop in ontwikkeling. De gemeente stelde een strategische agenda op, om doelen en ambities voor beide gebieden vast te leggen. Deze visie is uitgewerkt naar een heldere koers, waarin het bijvoorbeeld gaat over het autoluw maken van de binnenstad, veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. Lees meer

De woningbouwimpuls: hoe zet je 1 miljard euro effectief in?

Het kabinet investeert de komende jaren 1 miljard euro in de woningbouw. Deze woningbouwimpuls moet bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Maar hoe kunnen we hiermee een daadwerkelijke impuls aan de binnenstedelijke gebiedstransformaties geven? Tijdens een denksessie op 31 oktober werd hierover flink gediscussieerd. Lees meer