Hoe kun je transformeren bij versnipperd grondeigendom?

Binnenstedelijke transformaties gaan bijna altijd gepaard met versnipperd grondeigendom. Er is een mix van eigenaren, waarvan een groot deel geen professionele vastgoedpartij is. De bakker en de slager houden zich bezig met hun corebusiness, de transformatieopgave komt er voor hen bij. Hoe worden transformatieopgaven vormgegeven en hoe kun je als gemeente toch een succes maken van de herontwikkeling? Fred Hobma en Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sandra Suijkerbuijk en Jeroen Brandsma (Kadaster) geven tips. Lees meer

Starten met gebiedstransformatie: richting geven en verbinden in een complexe omgeving

Stedelijke transformaties beginnen nooit from scratch. Binnen een reeds bestaand gebied moet je tot een transformatie komen, en dat is best ingewikkeld. Zo’n gebied kent al vaak een hoop gerealiseerde en ongerealiseerde plannen uit het verleden, verschillende functies en eigenaren, meerdere ruimteclaims en (beleids)opgaven voor het gebied. Waar begin je dan? Op basis van diverse casestudies vertellen Tom Daamen en Wouter Jan Verheul van de TU Delft hoe te starten met gebiedstransformatie. Lees meer

Sterke keuzes, tweehandigheid en slim samenwerken vereist voor stedelijke transformatie

Hoe ga je om met de complexe opgave van stedelijke transformatie? Over die vraag bogen meer dan 25 bestuurders van gemeenten, provincies en marktpartijen zich tijdens de bestuurderslunch op het tweede jaarcongres Stedelijke Transformatie. Doel van de bestuurderslunch was met diverse bestuurders te verkennen wat nodig is om transformaties en maatschappelijke opgaven aan elkaar te koppelen: wat vraagt dat van alle betrokken partijen qua inzet, expertise en samenwerking? Lees meer

De woningmarkt in provincie Utrecht: een wicked problem

Simpelweg huizen uit de grond stampen om het woningtekort op te lossen, dat is natuurlijk geen duurzame oplossing. Maar ze moeten er wel komen, en snel. Daarbij moet rekening worden gehouden met tal van opgaven, waaronder de energietransitie, mobiliteit en economie. Dit vraagt om samenwerking van veel stakeholders, innovatie en maatwerk. De provincie Utrecht besloot om dit wicked problem bij de horens te vatten en samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties naar een oplossing te zoeken, vertelt Menno Smit, projectleider binnenstedelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht. Lees meer

Verdichten van Leiden tot Dordt

Tot 2040 zijn tussen Leiden en Dordt 240.000 extra woningen gepland. De acht betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn het met elkaar eens dat maar liefst 80 procent van die opgave binnenstedelijk gebouwd moet worden, waarvan 170.000 langs het spoor. Zij werken sinds 2017 samen in de Zuid-Hollandse Verstedelijkingsalliantie. Mariëlle Overboom, strategisch adviseur RO bij de gemeente Dordrecht, vertelt over deze monsteropgave. Lees meer

Wees niet bang voor complexe opgaven

Interview met Jop Fackeldey, voorzitter programma Stedelijke Transformatie

Voor hoe we de enorme woningbouwopgave gaan realiseren is niet één oplossing. Dat blijkt ook wel uit het debat op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Daarover spraken we Jop Fackeldey. Lees meer

Transitie en transformatie in Zaanstad: mitsen, maren én momentum pakken!

De binnenstedelijke woningbouwopgave en de transitie naar energieneutraal gaan in de transformatielocaties in Zaanstad-Midden en Zaandam-Oost hand in hand. Waar opgaves samenkomen en wrijven, ontstaat warmte. Of in het geval van Zaanstad: een open warmtenet, in eerste instantie gevoed door een nieuwe biomassacentrale. Marie-Louise Sanders (gemeente Zaanstad) en Leonie Schaart (ontwikkelaar Firan) vertellen hoe Zaanstad complexiteit, onzekerheid én momentum benut. Lees meer

Gezond stedelijk leven voor iedereen

Interview met Ellen Peeters, gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht verwacht de komende jaren een bevolkingsgroei van ruim vijftigduizend bewoners. Maar hoe kun je rekening houden met die groei door én te verdichten om aan de huidige woonvraag te voldoen én de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren én te werken aan een gezond stedelijk leven voor iedereen? Daarover vertelde Ellen Peeters, adviseur gezonde leefomgeving van de gemeente Utrecht, op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer

Circulariteit in de bouwindustrie

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 40 procent van het afval in Nederland en grootverbruiker van grondstoffen die nodig zijn voor bouwmaterialen. Daarnaast is 35 procent van de CO2-uitstoot te danken aan de gebouwde omgeving. Daarmee heeft de bouw een niet te onderschatten ecologische footprint. En dat vraagt om een grondige evaluatie van wat er precies gebeurt met het gebruik van materialen en het afval. Lucinda Kootstra en Willemijn van der Werf van TNO kijken wat nodig is voor meer circulariteit in de bouw. Lees meer

‘Oliemannetjes’ helpen bij vastgelopen gebiedsontwikkeling

De omvangrijke woningbouwvraagstukken en complexe integrale gebiedsontwikkelingen vragen nogal wat organiserend vermogen van gemeenten. Hoe houd je rekening met de behoeften van inwoners én de belangen van de diverse partijen? Hoe kun je met dezelfde capaciteit versnellen om te voldoen aan de grote woningvraag? Het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schiet gemeenten te hulp met maatwerkoplossingen voor concrete woningbouwvraagstukken. Lees meer

Handvatten voor samenwerken in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

Interview met Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult

De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. Hierover spraken we Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult. Lees meer

Stroperigheid vertraagt versnelling woningbouwproductie

Veel gemeenten roepen dat zij de woningbouwproductie willen versnellen, maar financieel en politiek opportunisme zorgen voor te wilde plannen die in de realiteit onhaalbaar blijken. Daar blijkt de bereidheid om versnelling voorrang te geven boven andere doelstellingen bovendien laag. Dat concluderen onderzoekers van het VerDuS SURF Pop Up-onderzoek ‘Grond voor Wonen’. Lees meer

Toekomstbestendige en slimme mobiliteit in gebiedsontwikkeling

“Om onze steden bereikbaar en vooral leefbaar te houden, zijn slimmere mobiliteitsoplossingen hard nodig”, stelt Mark Verbeet, thematrekker gebiedsontwikkeling van het programma Smart Mobility voor de metropoolregio Amsterdam. Volgens hem is de one size fits all benadering voor mobiliteit in gebiedsontwikkeling passé. Maar hoe kun je dan slim, en op maat, gebruikmaken van nieuwe technologie voor mobiliteitsvraagstukken bij gebiedsontwikkeling? Lees meer

CPB: Meer bouwlocaties maken woningbouw beter betaalbaar (als de provincie op afstand blijft)

Om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren, moet het aantal bouwlocaties worden uitgebreid. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek naar het bouwproces van nieuwe woningen. “Ook hebben provincies vaak een remmend effect op de woningbouw”, zegt CPB-onderzoeker Thomas Michielsen. “Daarom kunnen zij zich beter beperken tot hun faciliterende rol.” Lees meer

Spoorzone ’s-Hertogenbosch 2.0; uitdagingen en dilemma’s

Interview met Erik Feenstra, gemeente ’s-Hertogenbosch

Met de transformatie van het spoorgebied wil de gemeente ’s-Hertogenbosch nieuw elan toevoegen aan de historische binnenstad. Het gebied is een mix van ontwikkelde locaties en locaties met ontwikkelpotentie. Er komen diverse opgaven samen en dit maakt de transformatie complex. Erik Feenstra, senior strateeg bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, vertelt over de dilemma’s en kansen. Lees meer

Autodelen: van list tot leefstijl

Deelmobiliteit is een veelgehoord antwoord op de stedelijke verdichtingsopgave. Autodelen vermindert de parkeerdruk en maakt binnenstedelijke woningbouw beter betaalbaar. Toch is autodelen meer dan een planologische list, en vooral een uiting van bewuster reisgedrag. Een stap in de richting van een duurzame leefomgeving, aldus ontwikkelaar BPD en de gemeente Rotterdam. Lees meer

Hoe aanspraak maken op € 76 miljoen?

Minister Ollongren (BZK) wil met de Transformatiefaciliteit woningbouw versnellen op leegstaande en onderbenutte bedrijfslocaties. Daarvoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar en de BNG Bank reserveert hetzelfde bedrag voor leningen aan private ontwikkelaars. Voor wie is deze Transformatiefaciliteit interessant? En hoe werkt het? Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde werksessies rondom deze financiële regeling. Een overzicht van de uitkomsten. Lees meer

Op verzoek industrieel erfgoed hergebruiken in Tilburg

Ooit was het een verborgen gedeelte van Tilburg, afgesloten met een hek. Nu is de oude werkplaats van de NS, waar eens locomotieven en motoren werden ontwikkeld en getest, de plek waar een toonaangevend transformatieproject plaatsvindt. Anouk Thijssen van de gemeente Tilburg vertelt over de succesvolle herontwikkeling van dit deel van het stadscentrum met behoud van bestaande monumentale gebouwen. Lees meer

Slim ruimtegebruik in Zuid-Holland

In Zuid-Holland ligt enorme druk op de ruimte door de hoeveelheid ruimteclaims en grote woningbehoefte. Tegelijkertijd is er ook nog leegstand in bijvoorbeeld winkelpanden, kantoorgebouwen en op bedrijventerreinen. De komende tien jaar moeten er 100.000 woningen bij in de provincie. Die woningen wil de provincie samen met haar partners zoveel mogelijk binnen het bestaand stedelijke gebied realiseren. Dat gebeurt onder andere in het actieprogramma Slim Ruimtegebruik. Lees meer

Stationsgebied Eindhoven als aantrekkelijk en duurzaam visitekaartje

Als Brainport wil Eindhoven een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat zijn. De stad wil groeien en wil mensen aantrekken. Een leefbaar stationsgebied zou hiervoor het visitekaartje moeten zijn waar bewoners en bezoekers zich welkom en thuis voelen. Maar als je het station aan de zuidkant verlaat zie je vooral veel fietsen en een onaantrekkelijke publieke ruimte. Amvest kreeg, na het winnen van een uitgeschreven tender, daarom opdracht van de gemeente Eindhoven om het gebied te transformeren tot een plek waar iedereen zich welkom voelt. Lees meer