“Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed vraagt om flexibiliteit”

Interview met wethouder Marieke Spijkerman van gemeente Kampen over stedelijke transformatie

Voor steden met een zeer rijke historie kent de opgave van stedelijke transformatie een extra dimensie. Hoe verwezenlijk je die met respect voor en met gebruik van het erfgoed? We spreken wethouder Marieke Spijkerman over Kampen. Lees meer

Binnenstedelijk snel meer bouwen: 21000 woningen erbij in provincie Utrecht

Er worden snel meer woningen gebouwd in de provincie Utrecht. Het streven is om de komende drie jaar 7.000 woningen per jaar te realiseren. In de juiste segmenten, vooral binnenstedelijk, duurzaam en van goede kwaliteit. Dat is wat er nodig is om het gat op de woningmarkt te dichten, vinden gemeenten, marktpartijen en corporaties in de provincie Utrecht. Lees meer

"Binnenstedelijke ontwikkeling is chirurgisch ingrijpen in stedelijk weefsel"

Interview met Maarten van Duijn, directievoorzitter van Heijmans Vastgoed

In de grote steden is er al veel aandacht voor binnenstedelijke transformatie. Ondanks dat ik de goede voornemens om verder te ontwikkelen in binnensteden toejuich, zie ik ook wel knelpunten. Je moet als marktpartij een lange adem hebben en een behoorlijke financiële armslag om zulke projecten te kunnen aanpakken. Het kan namelijk jaren duren voordat een plek volledig ontwikkeld is. Lees meer

Voorfinanciering binnenstedelijk bouwen

Minister Ollongren neemt het opzetten van een speciaal fonds om voorfinanciering mogelijk te maken voor binnenstedelijk bouwen in serieuze overweging. Dat zei de minister in het Algemeen Overleg (AO) met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op dinsdag 30 januari jl. Het opzetten van zo’n fonds is ook één van de belangrijkste aanbevelingen van Rob van Gijzel uit de Samenwerkingstafel Middenhuur. Lees meer

Keynote Peter van der Gugten op jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie'

Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed, verzorgt de keynote op het jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’. Met concrete voorbeelden van binnenstedelijke gebiedstransformaties biedt hij handvatten voor hoe je tot crisisbestendige afspraken tussen overheid en marktpartijen komt, hoe je ambities vasthoudt en de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk een impuls aan de stad geeft. Lees meer

Stedelijke transformatie is vooral mensenwerk

Interview met Janne Pijnenborg, wethouder van de gemeente Soest

De gemeente Soest is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als ontwikkelingsgebied voor de Crisis en Herstelwet. De wet maakt de binnenstedelijke ontwikkeling van bedrijventerrein Soesterberg-Noord naar een woon- en werkgebied makkelijker. Janne Pijnenborg, Wethouder van de Gemeente Soest vertelt over het succesvolle traject. “Dit smaakt naar meer”. Lees meer

Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen stenen stapelen

Interview met Antoinette Kemper en Damo Holt, Rebel

Bouwen gaat niet alleen over stenen op elkaar leggen, maar over investeren in een duurzame, inclusieve samenleving. Maar hoe zorg je voor een goede overeenstemming tussen deze publieke ambities en het aanbod van marktpartijen? Antoinette Kemper en Damo Holt van Rebel laten zien hoe zij deze werelden samenbrengen. Lees meer

Samen aan de slag met torenhoge transformatie-ambities

Korte terugblik op het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie

“Een woningbouwopgave van één miljoen, en u moet het doen.” Met deze woorden verwelkomt dagvoorzitter Martijn de Greve de ruim 400 deelnemers van het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 22 februari in Amersfoort. Gemeenten, diverse marktpartijen en andere betrokkenen kwamen daar samen om de woningbouw in binnenstedelijke gebieden te versnellen. Lees meer

Binnenstedelijk bouwen met oog voor sociale opgaven

Interview met Raimond de Prez, wethouder gemeente Delft

Door de crisis kwamen veel bouwprojecten tot stilstand. Maar in de gemeente Delft is deze tegenslag omgezet in een kansrijk programma richting 2040. Wethouder Raimond de Prez vertelt over de visie van de gemeente op het binnenstedelijk bouwen. “Opvallend zijn de duidelijke ideeën van marktpartijen over de ontwikkeling van de binnenstad en de interesse van diverse partijen om langdurig commitment daarvoor aan te gaan.” Lees meer

Planschade voorkomen? Organiseer voorzienbaarheid

In stedelijke ontwikkelingen en gebiedstranformaties lopen gemeenten en provincies het risico op ‘planschade’. Een gevreesd woord, dat vertragend of zelfs verlammend kan werken op binnenstedelijke gebiedstransformatieprojecten. Arjan Bregman, verbonden aan de Juridische Expertpool Planschade van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), biedt een stappenplan voor voorzienbaarheid om planschade te voorkomen. Lees meer

Vragen over participatie? De inspiratiegids geeft antwoord (en voorbeelden)

Binnenstedelijke transformatie vraagt om een goede interactie met bedrijven, bewoners en andere gebiedsgebruikers. Door zo snel mogelijk samen om tafel te zitten, vergroot je de kwaliteit van oplossingen én de acceptatie voor het plan en proces. Het samenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en creativiteit vergroten dus de waarde van je plan. Anita van de Looij en Marte Kappert van de Katalysator Participatie geven in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet voorbeelden hoe je participatie slim inzet bij gebiedstransformaties. Lees meer

Aanbesteden doe je op partner, niet op plan

Natuurlijk is de transformatie van stedelijke gebieden een ingewikkelde opgave. Maar dat betekent niet dat je als overheid een complexe tender met een vrijwel onrealistische aanvraag hoeft uit te zetten. Aanbestedingsexpert Roger Kersten van AKRO legt uit dat overheden bij Europese aanbestedingen geen plan moeten zoeken, maar de juiste private partner. Zo vond de gemeente Rijswijk ook de juiste partner voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Lees meer

Van een ‘zak met gebouwen’ naar een transformatie voor de stad

Hoe kun je een gebied met 40.000 m2 leegstaande kantoren transformeren naar een woonwijk? Daar is een hoop lef en gezond verstand voor nodig. De gemeente Lelystad haalde het expertteam Versnellen/Ontslakken erbij. Samen met kantooreigenaren hebben deze projectversnellers in een interactief proces een integraal plan ontwikkeld. Daarbij wordt ook de buitenruimte heringericht. Lees meer

Anders denken over parkeerproblemen

In vijf van de acht projecten belemmert parkeren de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformatie. Door de ruimte die parkeerplaatsen innemen, wordt twintig procent minder woningen gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Rebel. Hoog tijd dus om anders na te denken over parkeren, vinden Hillie Talens van CROW, Aukje van de Reijt van Goudappel Coffeng en Arnout Treuren van Era Contour. Kan parkeren niet elders? Of moeten we autogebruik ontmoedigen? Lees meer

Cultuurhistorie als inspiratie voor ruimtelijke oplossingen

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties speelt cultuurhistorie vaak alleen een rol als er erfgoed in het geding is. Dan kan het tijdig meenemen van cultuurhistorische randvoorwaarden risico’s verminderen. Maar de ontstaansgeschiedenis kan nog meer betekenen in een visie en ontwerp; het kan aantrekkelijke ruimtelijke oplossingen bieden. Zoals bij het Havenkwartier in Deventer. Lees meer

Hoe zorg je voor goede samenwerkingsafspraken?

Bij gebiedsontwikkelingen spelen lange samenwerkingsprocessen tussen markt en overheid. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt? Volgens Anne Marie Ferwerda van HabrakenRutten Advocaten en Ruben Vlaander, afdelingshoofd Vergunning Bouw & Milieu van de Omgevingsdienst Arnhem, maken heldere samenwerkingsafspraken aan het begin van het traject het proces inzichtelijk, navolgbaar en rechtszeker. Het sleutelwoord hierbij is transparantie. Lees meer

Revolverende fondsen als financieel middel

Binnenstedelijke transformaties financieren is best lastig. Terwijl de overheid twintig jaar vooruitkijkt, is de financiële horizon van marktpartijen rond de zeven jaar. En dat maakt het investeren in gebiedsontwikkelingen moeilijk, zeker nu de overheid minder makkelijk over de brug komt met subsidies. Jan Fokkema van de Neprom en Thimmo van Garderen van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verkennen daarom de mogelijkheden van een revolverend fonds. Lees meer

Financiële problemen ombuigen tot oplossingsrichtingen

De transformatie van bestaande gebieden is een ingewikkeld proces met collectieve voorinvesteringen en verschillende eigenaren met verschillende belangen. Hoe krijg je alle partijen op één lijn en de transformatie financieel voor elkaar? De City Deal Binnenstedelijk Bouwen & Transformatie geeft het stappenplan. Lees meer

Transformeren met een omgevingsplan

In de afgelopen vijf jaar waren er diverse experimenten met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Die oefeningen hebben bijgedragen tot een nieuwe manier van plannen maken. Monique Arnolds, programmamanager Implementatie Crisis- en Herstelwet, laat zien hoe transformeren via een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte nu eigenlijk werkt en geeft tips. Lees meer

Zoeken naar ruimte binnen milieunormen

Uiteenlopende milieuregelgeving lijkt vaak een belemmering bij transformatieprojecten. De normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur zijn strikt, maar toch zijn er mogelijkheden als je slim omgaat met de regels. Volgens Jeroen van Broekhoven van Rho adviseurs en Adrie Matthijssen van de gemeente Roosendaal loont het daarom te experimenteren. Zorg dat je als gemeente een flexibele houding hebt en ga vroeg in gesprek over de uitgangspunten. Lees meer