Banner stratenplan

’Waar een wil is, is een weg’

Gedeputeerde Joke Geldhof over de woningbouwopgave

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is ruimte voor 300.000 woningen en de MRA-viewer laat zien op welke locaties de 33 gemeenten die woningbouw voorzien hebben. Maar hoe verzilver je de ruimtepotentie, en wie bouwt er voor de laagste inkomens? Dat die er komen is een collectieve verantwoordelijkheid, vertelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof. Zo gaan de provincies Noord-Holland en Flevoland gaan de gemeenten ondersteunen.

‘Het verzoek aan de gemeenten was om locaties in kaart te brengen en deze in de tijd uit te zetten’, legt Geldhof uit. Ze heeft Ruimtelijke ordening en Wonen in haar portefeuille en is tevens voorzitter van het Platform Ruimte van de MRA. ‘We hebben nu een overzicht met harde plannen die in beginsel morgen in ontwikkeling kunnen worden gebracht, en plannen die in gedachten leven, maar nog niet als woningbouwlocatie zijn bestemd.’

Sommige gemeenten ontberen capaciteit om die locaties voldoende snel tot ontwikkeling te komen. Daarom gaat Provincie Noord-Holland samen Provincie Flevoland en de gemeenten uit de MRA een pool met tijdelijke krachten inzetten om dit probleem te verhelpen. Geldhof: ‘Deze deskundigen kunnen bij de gemeenten worden ingezet om harde plancapaciteit te realiseren en andere plannen in procedure te brengen. Ook moeten ze helpen om de benodigde vergunningen voor het bouwen van woningen sneller af te handelen.’

Binnenstedelijk bouwen is complex, realiseert de gedeputeerde zich wel degelijk. Toch vindt ze dat de ontwikkelaars en bouwers te snel roepen dat het extra geld kost. Geldhof: ‘Als je altijd gewend bent rijtjes te bouwen in het buitengebied, is binnenstedelijk ontwikkelen geen gemakkelijke opgave. Waar een wil is, is een weg. Het vergt soms wat creativiteit. Bovendien: AM betaalde het Rijk voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes, niet andersom. En zij bouwen nog dertig procent sociaal ook.’

Afspraken over prestaties worden per deelregio gemaakt in de Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP). Voor de Gooi- en Vechtsteek is bijvoorbeeld afgesproken dat er dertig procent sociaal wordt gebouwd, weet gedeputeerde Geldhof te vertellen. ‘De verschillende deelregio’s hebben natuurlijk verschillende woningmarkkarakteristieken. Het is niet zo dat iemand die in Amsterdam een woning zoekt, ook in de Gooi- en Vechtstreek wil wonen. Anderzijds: ik sprak onlangs een wethouder in Beverwijk die sociale huurwoningen bijna direct beschikbaar heeft. Wat is eigenlijk de afstand tussen Amsterdam en Beverwijk? Dat maakt de veronderstelde woningnood ook wel betrekkelijk.’

De gedeputeerde sluit regelmatig aan bij de overleggen in de regio’s. ‘Dan lopen we de cijfers na. Dat leidt soms tot best stevige gesprekken. Als je onderpresteert hoef je echt niet in de hoek te staan. Maar we spreken alle deelnemers aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. De regio’s zijn zich ervan bewust dat ze uitmaken van een groter geheel.’

Dit artikel verscheen eerder op ROmagazine.nl. Auteur: Jan Jager.

Meer informatie

Het programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen’ is een initiatief van G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. Het programma wordt uitgevoerd door Platform31.

We willen de transformatie van stedelijke gebieden versnellen aan de hand van concrete projecten die aan de beginfase van ontwikkeling staan. U kunt uw project hier nu voor aanmelden. Zie voor meer informatie www.stedelijketransformatie.nl/waarom-meedoen

of neem contact op met projectleider Maarten Hoorn:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

06 10 15 67 08

Logo's stedelijke transformatie