Banner stratenplan

Voorfinanciering binnenstedelijk bouwen

Minister Ollongren neemt het opzetten van een speciaal fonds om voorfinanciering mogelijk te maken voor binnenstedelijk bouwen in serieuze overweging. Dat zei de minister in het Algemeen Overleg (AO) met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op dinsdag 30 januari jl. Het opzetten van zo’n fonds is ook één van de belangrijkste aanbevelingen van Rob van Gijzel uit de Samenwerkingstafel Middenhuur.

Zo’n speciaal fonds, ook wel ‘revolverend fonds’ genoemd, is een middel dat ingezet kan worden om binnenstedelijke locaties geschikt te maken voor bouw. Lastige bouwprojecten kunnen door de overheid ’voorfinanciering’ krijgen, zodat het risico voor investeerders wordt verminderd. De regeling is bedoeld om de kosten voor uitkoop van bedrijven, sloop en sanering te dekken en is locatie specifiek. Omdat het een revolverend fonds is, komt het uitgeleende geld weer terug. Zo kan het opnieuw beschikbaar komen voor nieuwe leningen.

In het AO noemde de minister het programma Stedelijke Transformatie, waarin ook het ministerie van BZK een rol speelt. Dit programma helpt onder meer bij de ontwikkeling van ingewikkelde binnenstedelijke transformatielocaties. Daar zou een ‘revolverend fonds’ een rol kunnen spelen. Volgens de minister toonde de Europese Investeringsbank al belangstelling hiervoor.

Knipsel stedelijke transformatie
Voorbeeld model voorfinanciering. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Denkt u mee?

Wilt u met ons meedenken over hoe zo’n fonds vormgegeven kan worden? Kom dan naar de co-creatie sessie op ons Jaarcongres: Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie. Op donderdag 22 februari, van 12.30 – 17.00 uur in De Rijtuigenloods te Amersfoort.

Aan de slag met Stedelijke Transformatie

U kunt uw eigen project of cases inbrengen zodat ook u samen met anderen aan de slag gaat met stedelijke transformatie. Samen met u kunnen we versnellen en opschalen. Meedoen aan het programma betekent:

  • Concrete transformatieprojecten versneld en met hoge kwaliteit tot uitvoering brengen
  • Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen vanuit een integrale visie
  • Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen

Heeft u concrete plannen voor gebiedstransformaties waarmee u een belangrijk deel van de lokale of regionale woningvraag kunt accommoderen? Of heeft u een locatie waar transformatie urgent is? Wordt u daarin geconfronteerd met complexe uitdagingen en knelpunten waardoor realisatie niet vanzelfsprekend is? Zou uw project een voorbeeld kunnen zijn voor andere binnenstedelijke locaties? Dan roepen wij u van harte op mee te doen. Meer informatie is te vinden op www.stedelijketransformatie.nl/waarom-meedoen

Logo's stedelijke transformatie